Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovak Telekom oznamuje zmenu vo vedení spoločnosti. Od 17. júna 2024 prevezme pozíciu riaditeľky B2C (mass market) segmentu Slovak Telekom Martina Kandera.  

Na tento post prichádza zo svojej súčasnej pozície, kde riadi segment Channel Strategy Europe priamo v centrále Deutsche Telekomu v Bonne od januára 2022.

Pred odchodom do Nemecka pôsobila Martina takmer 20 rokov v spoločnosti Slovak Telekom a postupne nadobudla bohaté skúseností v oblasti riadenia predajných a zákazníckych kanálov, zodpovedala za VSE a SME segment a viedla viaceré programy v oblasti retailu.

Na novej pozícii bude priamo zodpovedať CEO Melinde Szabó a bude sa sústrediť na posilnenie rastu na slovenskom trhu, pokračovať v zlepšovaní zákazníckej skúsenosti a zvyšovaní úrovni digitalizácie.

Pod pôsobnosti B2C (mass market) riaditeľa patrí riadenie oblastí post-paidu i pre-paidu, služieb pevnej i mobilnej siete a konektivity, siete predajní, call centier, digitalu, marketingovej komunikácie a zákazníckej skúsenosti.

Melinda Szabó, budúca CEO Slovak Telekom, k výbere Martiny dodáva: „Teší ma, že Martina sa pripája k nášmu top manažment tímu. Za uplynulé dva roky výrazne prispela k realizácii nášho cieľa byť vedúcou digitálnou telco spoločnosťou. Spolu so všetkými krajinami vyvinula a implementovala novú udržateľnú a perspektívnu stratégiu kanálov. Zároveň úspešne viedla projekt One Call Center z biznis hľadiska, aj medzinárodný odmeňovací program  Winners Circle. Potvrdila svoj záväzok dosahovať rast i plné odhodlanie na dosahovanie výborných výsledkov. Som presvedčená, že jej návratom na Slovensko získame skvelú kombináciu silnej medzinárodnej a lokálnej biznis expertízy. Som si istá, že nadviaže na všetko, čo doteraz vybudoval Mladen a celá mass market divízia.

Mladenovi sa podarilo dosiahnuť veľmi silný rozvoj B2C divízie a okrem výborných finančných výsledkov naštartoval aj zmenu systému a dosiahol zameranie na zákazníka i silné odlíšenie značky. Aj Mladenovi želám veľa úspechov na jeho novej pozícii.“

Martina Kandera k vymenovaniu na riaditeľku mass market segmentu Slovak Telekomu dodáva: „Moje viac ako dvojročné pôsobenie v centrále Deutsche Telekomu mi pomohlo lepšie pochopiť našu materskú spoločnosť a zároveň som získala prehľad o fungovaní európskych trhov, kde máme zastúpenie. Práca na medzinárodnej úrovni v oblasti budovania komerčných a kanálových stratégií dodala iný rozmer môjmu pohľadu na biznis a rozšírila moje odborné znalosti. Rovnako ma obohatila možnosť spoznať množstvo šikovných ľudí. Veľmi sa teším na návrat na Slovensko a lokálny tím, kde rada zužitkujem know-how z Európy i znalosti domáceho trhu z môjho minulého pôsobenia. Som pripravená posúvať Slovak Telekom ďalej na telekomunikačnom trhu. Nechceme poľaviť v misii byť šampiónom našich zákazníkov, prinášať užitočné riešenia a udržať silnú značku a jej hodnoty v ďalších rokoch.“

Mladen Mitič smeruje do DT

Martina Kandera strieda na pozícii súčasného riaditeľa mass marketu Mladena Mitiča, ktorý pôsobil na Slovensku od septembra 2021. Mladen Mitič odchádza na post Senior Vice President B2C Growth Europe v Deutsche Telekome.

Počas svojho trojročného obdobia v Slovak Telekom bol Mladen Mitič aktívny pri mnohých dôležitých projektoch a kampaniach spoločnosti. Zodpovedal za štart novej komunikačnej platformy #rešpekt vo februári 2023, ktorá sa stala jednou z najúspešnejších a najefektívnejších komunikácií na slovenskom trhu.

Zároveň pod jeho vedením nasadil B2C tím mnohé inovatívne služby ako Wow Wi-Fi v júli 2022, nové OTT TV služby vrátane integrácie Voyo, štart T Phone (5G do každého vrecka) v októbri 2022 a predstavil jednoduchšie, zákaznícky orientované portfólio mobilných paušálov v septembri 2023, špeciálne MIXI balíčky pre každého zákazníka a najnovšie aj SWIPE, novú platformu a paušál pre mladých. Mladen bol aktívny pri ESG i CSR projektoch zameraných na rozvoj digitálnych zručností detí i seniorov na Slovensku.

Značky: