Potrebujete si prezrieť rýchlo prezentáciu na ceste do kancelárie a diskutovať o zmenách so svojím asistentom cez telefonickú konferenciu? Alebo na dlhej ceste do vášho dovolenkového domu si chcete pozrieť najnovšie filmy online, zatiaľ čo ďalší pasažier vedľa vás počúva svoju obľúbenú audio knihu?

Šéf obyčajne sedí v aute vzadu. Preto Mercedes-Benz systematicky navrhoval nové vydanie svojho vlajkového modelu so zreteľom na sedadlá vzadu. Cestujúci vzadu majú teraz rovnaké informačné a komfortné funkcie ako vodič a spolujazdec na prednom sedadle. Majú prístup k až trom dotykovým displejom a rôznym možnostiam ovládania, ako je MBUX Interior Assist alebo Asistent hlasového ovládania spúšťaný heslom „Hey Mercedes“.

Žiadna iná inovácia v posledných rokoch tak radikálne nezmenila fungovanie Mercedes-Benz ako MBUX (používateľské skúsenosti Mercedes-Benz). Druhá generácia tohto systému schopného učiť sa má teraz svoju premiéru v novej triede S. Interiér vozidla je ešte digitálnejší a inteligentnejší, teraz je tu až 5 displejov s technológiou OLED. Človek je pritom vždy centrom, rozsiahlejšie sú  možnosti personalizácie a intuitívneho ovládania. To sa týka cestujúcich vzadu, ale aj vodiča: napríklad nový 3D displej pre vodiča umožňuje lepší pohľad na priestor a skutočný trojrozmerný efekt sa dosiahne bez nutnosti nasadenia 3D okuliarov.

Hlasový asistent „Hey Mercedes“ je schopný plnohodnotného dialógu. Niektoré akcie je možné vykonať napríklad aj bez kľúčového slova „Hey Mercedes“. Medzi ne patrí prijatie telefónneho hovoru alebo zobrazenie navigačnej mapy. „HeyMercedes“ teraz môže tiež poradiť, kde sa nachádza lekárnička, alebo ako pripojiť smartfón cez Bluetooth.

Popri klasickom zadávaní kódu PIN sa tu objavuje aj kombinácia rozpoznávania odtlačkov prstov, tváre a hlasu. To umožňuje prístup k jednotlivým nastaveniam alebo overovanie platobných procesov uskutočnených priamo z vozidla.

Unikátnou vlastnosťou spoločnosti MBUX je však jej prepojenie so širokou škálou systémov vozidla a dát. Napríklad funkcia výstrahy pred výstupom v triede S teraz používa kamery na rozpoznanie stavu, že cestujúci chce opustiť vozidlo. Ak sa v mŕtvom uhle blíži iný účastník cestnej premávky, aktívne okolité osvetlenie sa stane súčasťou výstražného systému a bliká na červeno. MBUX Interior Assist kontroluje, či je detská sedačka správne pripevnená k sedadlu. Monitoruje sa aj úroveň pozornosti vodiča. Vodič pritom dostáva upozornenia, ak už u neho existujú náznaky mikrospánku.

Prehľad toho najdôležitejšieho

Rôznorodá interakcia a personalizácia na všetkých miestach na sedenie:

  • Najnovšie technológie obrazoviek a systém MBUX pre všetkých cestujúcich

o             Vizuálnou zaujímavosťou je multimediálny displej s orientáciou na výšku

o             Na želanie je dostupný s technológiou OLED a taktilnou odozvou

o             Displej vodiča na želanie umožňuje priestorové vnímanie scény so skutočným efektom hĺbky, a to bez potreby špeciálnych 3D okuliarov

o             V oblasti zadných sedadiel môžu byť až tri obrazovky

o             Obsah možno na obrazovkách rýchlo a jednoducho zdieľať s ostatnými cestujúcimi

o             Výber a úpravu navigačných cieľov možno vykonávať aj zo zadných sedadiel

  • Rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia

o             Naskenovaním QR kódu prostredníctvom aplikácie Mercedes me sa vozidlo automaticky prepojí s účtom Mercedes me

o             Osobné preferencie, ako napr. obľúbená rozhlasová stanica a predvoľby možno prostredníctvom vlastného profilu Mercedes me preniesť na všetky miesta na sedenie

o             Vo vozidle môže byť až sedem rôznych profilov

o             Konfiguráciou na diaľku, napr. z domu, možno individuálne nastavovať napríklad aj náladové osvetlenie

o             Vďaka tomu, že profily sú teraz uložené v cloude ako súčasť oblasti služieb Mercedes me, tieto profily možno použiť aj v iných vozidlách značky Mercedes-Benz s novou generáciou systému MBUX

o             O vysoký stupeň bezpečnosti sa okrem osobného PIN kódu starajú aj nové biometrické možnosti autentifikácie, ktoré sú navzájom prepojené. Konkrétne ide o odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre a reči

             Displej vodiča na želanie disponuje dvoma integrovanými kamerami. Tie sa okrem iného používajú na rozpoznávanie tváre

  • Zjednodušené a intuitívne ovládanie:

o             Interiérový asistent MBUX dokáže v závislosti od výbavy rozpoznať až 20 pokynov ovládania

             Medzi nové bezpečnostné funkcie patrí rozpoznávanie nepripútanej detskej sedačky na mieste spolujazdca a výstraha pred účastníkmi cestnej premávky v mŕtvom uhle. Z pohybu cestujúcich dokáže vydedukovať, že majú v úmysle vystúpiť. To znamená, že pred účastníkmi cestnej premávky a prekážkami na boku vozidla dokáže cestujúcich varovať ešte skôr

             Medzi nové komfortné funkcie patrí prednastavenie polohy sedadla vodiča a vonkajších zrkadiel na základe telesnej výšky, ako aj ovládanie slnečnej rolety pohľadom ponad plece. Okrem toho možno ovládať posuvnú strechu gestami ruky

o             Hlasový asistent Hey Mercedes počúva ešte pozornejšie a cestujúcim rozumie ešte lepšie:

             Hey Mercedes možno ovládať aj z oblasti zadných sedadiel. Vďaka viacerým mikrofónom dokáže systém rozoznať, z ktorého miesta cestujúci vyslovil svoje želanie. Blikajúce náladové osvetlenie upozorní na cestujúceho, ktorý aktuálne hovorí

             Ak vodič povie „Som unavený,“ systém ho vyzve, aby si dal prestávku a Komfort ENERGIZING spustí program Vitalita. Rovnaká veta v oblasti zadných cestujúcich spustí program pohody

             Hey Mercedes vysvetľuje funkcie („Preskúmaj ma“) a pomáha napríklad aj, keď si chcete prepojiť chytrý telefón cez Bluetooth alebo chcete vedieť, kde sa nachádza lekárnička

             Aktivačný pojem Hey Mercedes už v niektorých prípadoch nie je potrebné vysloviť. Hovor teda môžete prijať priamo slovným spojením „Prijať hovor“

             Hey Mercedes teraz podporuje 27 jazykov s technológiou porozumenia prirodzenej reči Natural Language Understanding (NLU). To umožňuje prirodzenú interakciu naprieč širokou škálou tém

             S novou doménou spoločenskej konverzácie a vedomostnou doménou dostanete správnu odpoveď na mnohé otázky, systém dokonca zodpovie aj otázky týkajúce sa zvukov zvierat alebo všeobecných vedomostí

             So systémom môžete dokonca začať konverzovať ako s reálnou osobou

             Prostredníctvom funkcie chytrej domácnosti možno s vozidlom prepojiť aj domácu techniku a spotrebiče a ovládať ich hlasom

o             Na želanie sú k dispozícii dva projekčné displeje (HUD)

             Väčší projekčný displej poskytuje aj obsahy z rozšírenej reality (AR)

  • V prípade navigácie sa napr. na vozovku virtuálne premietajú animované odbočovacie šípky presne do príslušného jazdného pruhu. Pokiaľ ide o asistenčné funkcie, na projekčnom displeji sa zobrazujú informácie napríklad o aktívnom asistentovi udržiavania odstupu
  • Nastavovanie sedadla možno vykonávať nielen prostredníctvom tlačidiel na paneloch dverí, ale aj cez obrazovky. Aj komfortné funkcie, ako vyhrievanie sedadla alebo masáž, možno ovládať hlasovými príkazmi

Puristický a luxusný dizajn ako intuitívny zážitok:

  • Displej vodiča a multimediálny displej ponúkajú ucelený estetický zážitok

o             Vzhľad obrazoviek si možno individuálne prispôsobiť prostredníctvom štyroch štýlov zobrazovania (Decentný, Športový, Exkluzívny, Klasický) a troch režimov (Navigácia, Asistencia, Servis)

  • Množstvo klasických ovládacích prvkov sa výrazne zredukovalo: o 27 menej hardvérových tlačidiel (mechanických vypínačov) v porovnaní s predchodcom

o             K dotykovému ovládaniu, ovládaniu potiahnutím prstom, hlasovému ovládaniu a prirodzenému ovládaniu pohybom ruky sa pridáva možnosť ovládania pohľadom

o             Základné funkcie, ako svetlá či stierače, však možno aj naďalej ovládať priamo. Klimatizačný panel sa permanentne nachádza v spodnom okraji displeja

  • Používateľské rozhranie (UI) sa riadi ľudskou intuíciou

o             Interiérový asistent MBUX reaguje na gestá a pohyby

o             Hey Mercedes reaguje na hlas

o             Veľký projekčný displej premieta relevantné informácie v zornom poli vodiča, vo virtuálnej vzdialenosti približne desať metrov od vodiča

             Do tohto premietania možno integrovať farebné obsahy z rozšírenej reality (pozri vyššie)

             Priame prelínanie rozšírenej reality s realitou vytvára informácie, ktoré možno priamo zažiť a ktoré sú dôležité pre aktuálnu jazdnú situáciu

Podrobnosti o najdôležitejších inováciách

Projekčný displej s rozšírenou realitou (AR-HUD): na želanie sú k dispozícii dva rôzne projekčné displeje (HUD), pričom jeden z nich predstavuje inovatívny variant s mimoriadne veľkým obrazom. Uhol otvorenia obrazovky je 10° horizontálne a 5° zvislo, obraz je vo virtuálnej vzdialenosti 10 metrov. Plocha zobrazenia zodpovedá monitoru s uhlopriečkou 77 palcov. Na projekčnom displeji s rozšírenou realitou sa zobrazuje množstvo obsahov z rozšírenej reality pre asistenčné jazdné systémy, ako aj pre navigačné informácie. Tieto obsahy splynú s okolím, vďaka čomu prispievajú k ďalšiemu zníženiu rozptýlenia. Jednotka vytvárajúca obraz (DMD, Digital Mirror Device od spoločnosti Texas Instruments) sa skladá z matice s vysokým rozlíšením pozostávajúcej z 1,3 milióna jednotlivých zrkadiel a jedného mimoriadne efektívneho svetelného zdroja. Táto technológia je známa z projektorov v kinách. Mercedes-Benz ju na vytvorenie obrazu v projekčnom displeji po prvýkrát použije v Triede S.

3D displej vodiča: dojem z priestorovej hĺbky vzniká vtedy, keď môžu oči pozorovateľa vnímať jednotlivé zobrazované skutočnosti z rôznych pohľadov v závislosti od perspektívy. V prípade nového stereoskopického displeja sa tento efekt dosahuje šikovnou kombináciou konvenčného LCD displeja so špeciálnou štruktúrou pixelov a regulovateľných LCD pásov mriežky (aperture grille). Niekoľko milimetrov od LCD displeja sa nachádza takzvaná bariérová mriežka. Tá sa prispôsobí polohe hlavy pozorovateľa natoľko, že jeho ľavé a pravé oko vidia rôzne pixely LCD displeja. Vďaka tomu vzniká želaný efekt priestorovej hĺbky. V displeji je integrovaný systém stereokamery. Ten zabezpečuje prevzatie presného určenia polohy očí pozorovateľa. S metódami prispôsobenia vzdialenosti z dielne Mercedes-Benz a extrémne nízkou latenciou systému si môže vodič vychutnávať ničím nerušený veľký rozsah pohybu. Zobrazenie sa neustále prispôsobuje v displeji vodiča.

Interiérový asistent MBUX: pomocou kamier v stropnej ovládacej jednotke a algoritmov, ktoré sú schopné učiť sa, rozpozná interiérový asistent MBUX želania a úmysly cestujúcich a dokáže dedukovať ich myšlienkové pochody. Dokáže si interpretovať pohyby hlavou, rukou či reč tela, na ktoré následne reaguje príslušnými funkciami vozidla. Ak sa vodič pozrie cez plece dozadu smerom na zadné sklo, interiérový asistent automaticky odtiahne slnečnú roletu. Ak vodič niečo po tme hľadá na sedadle spolujazdca, asistent automaticky zapne svetlo. Stačí sa pozrieť na jedno z vonkajších zrkadiel a dané zrkadlo môžete nastavovať priamo bez potreby výberu príslušného zrkadla. Asistent rozpozná aj prirodzené pohyby rokou a vodič či spolujazdec môžu bezdotykovo zavrieť posuvnú strechu. Pomocou pózy na vyvolanie obľúbenej položky (ruka, ktorej ukazovák a stredný prst tvoria písmeno V) možno vyvolať preferované funkcie. Vodič a cestujúci si so systémom môžu prepojiť osobné obľúbené funkcie. Okrem zvyšovania komfortu ovládania prispieva interiérový asistent MBUX aj k bezpečnosti. Dokáže napríklad skontrolovať, či je detská sedačka na sedadle spolujazdca pripútaná.

Technológia OLED: skratka OLED znamená organická svetelná dióda (Organic Light Emitting Diode). Na rozdiel od LCD technológie pozostáva OLED displej z viacerých organických vrstiev, ktoré sa nanášajú na plastový substrát. V Triede S sa OLED displej nachádza za sklom a v kombinácii s aktuátormi a snímačmi sily, ktoré sa nachádzajú za samotným displejom, ponúka ucelený zážitok zo zobrazenia a používania. Schopnosť vyhodnocovania tlaku a funkcia taktilného ovládania umožňujú použitie rozšírených funkcií. OLED panely po privedení elektrického napätia emitujú svetlo a na rozdiel od LCD displejov nepotrebujú externé osvetlenie pozadia. Elektrický prúd sa spotrebúva iba tam, kde svietia pixely. Tým sa okrem iného zabezpečuje lepšia hodnota čiernej a ešte silnejšie kontrasty. Pri klasických zobrazeniach videosekvencie vykazuje OLED technológia až o 30 percent nižšiu spotrebu energie ako LCD technológia.

Hlasový asistent Hey Mercedes (Ahoj, Mercedes): tradičné systémy ovládania hlasom v automobiloch požadujú od svojich používateľov konkrétne nemenné príkazy. Hey Mercedes na rozdiel od bežných systémov ovládania hlasom splní takmer každý príkaz vďaka prirodzenému rozpoznávaniu jazyka, dokáže rozpoznať a pochopiť takmer všetky vety týkajúce sa infotainmentu a ovládania vozidla, a to v 27 jazykoch. Systém dokáže rozpoznať aj nepriamu reč, keď používateľ na ovládanie klimatizovania priestoru na nohy vysloví napríklad vetu „Je mi zima“. Používateľ teda nemusí vysloviť jednoznačný príkaz „Nastav teplotu na 24 stupňov“. Ovládanie hlasom je súčasne aj učenlivé. Na jednej strane sa prispôsobí používateľovi a jeho hlasu a dokáže lepšie porozumieť aj používateľom, pre ktorých daný jazyk nie je rodným jazykom, na druhej strane sa softvérové modely na serveri v priebehu času učia nové moderné slová alebo sa prispôsobia zmenenému spôsobu používania jazyka. Systém pritom už neodpovedá stereotypne, ale mení sa aj pri dialógu. Základný princíp fungovania asistenta s hlasovým ovládaním: z hlasových zadaní sa odstránia vedľajšie rušivé zvuky, následne sa skomprimujú a prenesú. Centrálna jednotka vo vozidle a server vyhodnotia tieto údaje a odošlú odpoveď. Systém rozhodne, ktorá odpoveď je pravdepodobnejšia, potom do niekoľkých sekúnd poskytne odpoveď alebo zareaguje. Hlasový asistent preto reaguje aj vtedy, keď nie je k dispozícii žiadne pripojenie.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.