Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zdroje striedavého jednosmerného prúdu možno zväčša rozdeliť na spínané a lineárne typy.

Lineárne napájacie zdroje spracúvajú vstupné napätie priamo, pričom každý aktívny komponent premeny výkonu pracuje vo svojej lineárnej pracovnej oblasti. V spínaných napájacích zdrojoch sa vstupné napätie pred spracovaním mení na jednosmerné alebo na striedavé impulzné. Robia to zariadenia, ktoré fungujú prevažne v nelineárnom režime (ako napríklad tranzistory, ktoré trávia väčšinu času v nasýtení alebo v odpojení). Výkon sa „stráca“ (mení sa na teplo), keď zariadenie pracuje vo svojej lineárnej oblasti, a preto sú spínané zdroje v porovnaní s lineárnymi zdrojmi vo všeobecnosti veľmi účinné, pretože ich zariadenia trávia málo času v lineárnych pracovných oblastiach.

Konverzia napájania striedavým jednosmerným prúdomZdroj: iqsdirectory.com
Konverzia napájania striedavým jednosmerným prúdom

Ako funguje zdroj striedavého prúdu

Na vstup striedavého jednosmerného napájacieho zdroja sa privádza striedavé napätie 230 V alebo iné napätie v závislosti od oblasti. Vo vnútri obvodu sa napätie zoslabí na príslušné striedavé napätie pre menovitý výkon zdroja. Toto napätie je zvyčajne 9 V až 24 V pre väčšinu každodenných napájacích zdrojov. Striedavé napätie sa potom prevedie na jednosmerné napätie. Lineárne zdroje striedavého jednosmerného prúdu používajú na konverziu diódy a spínané zdroje používajú tranzistory. Keď sa napätie prevedie na jednosmerné napätie, potom sa vyhladí, aby sa odstránilo zvlnenie, a reguluje sa. Niektoré zdroje používajú napätie bez regulácie. Domáce spotrebiče, ako sú televízory a osobné počítače, môžu v súčasnosti na svoju prevádzku využívať takto konvertované jednosmerné napájanie.

Ako funguje zdroj striedavého prúduZdroj: iqsdirectory.com
Ako funguje zdroj striedavého prúdu

Čo treba zvážiť pri výbere zdroja striedavého jednosmerného prúdu

Rozsah vstupného striedavého napätia (VIN)

Ide o rozsah, ktorý zdroj vyžaduje, ako jednofázový striedavý alebo trojfázový striedavý prúd. Konštruktér musí poznať rozsah vstupného striedavého napätia pre zamýšľané použitie a zdroj, ktorý si má vybrať. Všeobecný rozsah vstupného striedavého napätia pre mnohé spotrebiče je 85 až 264 VAC, 47 Hz až 60 Hz. Napájacie zdroje AC-DC sa dodávajú aj so súpravami vymeniteľných lopatiek, ktoré možno ľahko prepínať, aby fungovali vo zvolenej oblasti.

Rozsah výstupného napätia (VOUT)

 Ide o rozsah, ktorý by bol potrebný pre výstupné napätie. Nastaviteľné výstupné napätie sa môže vyžadovať napríklad pri použití LED alebo pri meraní a testovaní. V takom prípade výber zdroja striedavého jednosmerného prúdu, ktorý má funkciu premenlivého rozsahu výstupného napätia, šetrí peniaze a čas. V iných prípadoch by bolo potrebné pevné výstupné napätie, napríklad 12 V, 48 V a podobne.

Maximálny výstupný prúd (IOUT)

 Je nevyhnutné poznať celkový maximálny výstupný výkon potrebný zo zdroja striedavého jednosmerného prúdu, pretože existujú použitia, pri ktorých výstupný prúd veľmi kolíše. V takýchto prípadoch existujú napájacie zdroje, ktoré môžu byť paralelne zapojené pre oveľa väčší výkon.

Regulácia výstupu

pri niektorých použitiach môže mať zdroj napájania vysoké zvlnenie výstupu a výstupný prúd veľmi kolíše. Je to spôsobené predovšetkým typom záťaže, ako sú napríklad motorové pohony.

Priestor a rozmery

Ak si uvedomíme, že napájacie zdroje sa stávajú veľmi kompaktnými, jednou z otázok, ktorú si treba položiť, je, či je pri použití dostatok miesta, aby zdroj vyhovoval. Či je tam ďalší priestor pre paralelné zdroje pre vysoký výkon, či je tam priestor na umiestnenie vodivej dosky alebo ventilátora na chladenie zdroja a podobne.

Skriňa a chladenie pomocou ventilátorov

Potrebuje zdroj uzavretý ventilátor, alebo potrebuje vodivé chladenie, prípadne vonkajší ventilátor na udržiavanie chladu jednotky? Mnohé zdroje napájania majú funkcie označované ako ochrana proti prehriatiu. Tá pomáha vypnúť zdroj, aby sa predišlo väčšiemu poškodeniu z dôvodu prehriatia.

Teplotný stupeň

Dokáže zdroj odolať náročným teplotným podmienkam, ako je -40 stupňov Celzia alebo až +50 stupňov Celzia.

Zníženie výkonu

Prostredie môže do určitej miery ovplyvniť zdroj a spôsobiť určitú stratu výkonu, ide o zníženie výkonu. Teplota a nadmorská výška sú niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú zníženie výkonu. Zníženie výkonu tiež môže ovplyvniť frekvenčný menič. Používanie frekvenčného meniča znižuje mechanické a elektrické napätie a zároveň prakticky odstraňuje hydraulické namáhanie

Normy, ktoré treba splniť

Niektoré aplikácie musia spĺňať konkrétne špecifikácie, ako napríklad IP20, IP22, 60601 atď. Niektoré tovary sa testujú podľa konkrétnych noriem, ktoré sa opierajú o všeobecné potreby zákazníkov. Niektoré výrobky majú vo všeobecnosti v zdroji zabudované normy TUV, EN, UL a pod.

Ide o dôležité parametre, ktoré pomáhajú vybrať vhodný napájací zdroj pre danú aplikáciu. V konečnom dôsledku závisí od konečnej aplikácie a od toho, ktorý parameter je pri výbere napájacieho zdroja podstatný.

Zdroj: kelheim.sk

Značky: