Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Impossible travel je detekcia, ktorá indikuje, že používateľský účet môže byť napadnutý. Tieto upozornenia označujú fyzické obmedzenia, ktoré naznačujú, že úloha sa vykonáva na dvoch lokalitách bez primeraného času na cestu z jednej lokality do druhej.

BEC predstavuje významnú a nákladnú hrozbu pre podniky. Podľa ich najnovšej  správy o internetovej kriminalite dostala FBI v roku 2022 21 832 sťažností BEC s upravenými stratami vo výške viac ako 2,7 miliardy dolárov.  Spoločnosť Microsoft v súčasnosti zisťuje a vyšetruje v priemere 156 000 útokov BEC denne, pričom počet pokusov o BEC sa za posledné štyri roky zvýšil o 38%.

Hoci finančné dôsledky sú značné, širšie a dlhodobejšie škody môžu zahŕňať aj krádež identity, ak dôjde k ohrozeniu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb, alebo stratu dôverných údajov, ak je citlivá korešpondencia alebo duševné vlastníctvo vystavené škodlivému prenosu e-mailov a správ. Z toho dôvodu je vysoká ochrana a najmä edukácia jednotlivcov neodmysliteľnou súčasťou v boji s BEC.

„Brániť sa pred sofistikovanosťou útokov sa dá len pomocou najmodernejšej antiphishing a antispam ochrany, vynútením silného overovania identít užívateľov a pravidelným trénovaním a testovaním schopností zamestnancov. Pre ochranu jednotlivcov aj organizácií potom odporúčame nasadenie bezpečných platobných brán a platforiem, ktoré zachytia prípadné zlyhania jednotlivcov a zabránia značným finančným stratám,“ dodáva Dalibo Kačmář.

Vydanie Cyber Signals Volume 4 a blog podrobne opisujú všetky zistenia a ponúkajú osvedčené postupy zabezpečenia pre organizácie a komunitu ako celok. Zdôrazňujú najmä nasledovné opatrenia:

  1. Maximalizovanie nastavenia zabezpečenia na ochranu doručenej pošty.
  2. Nastavenie viacfaktorového overovania (MFA).
  3. Školenie zamestnancov na rozpoznávanie varovných signálov.
  4. Použitie možnosti overenia cez telefonický hovor na overenie finančných transakcií.

Značky: