Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vicepremiérka Veronika Remišová v estónskej metropole vystúpila na samite Tallin Digital Summit. Témou podujatia, na ktorom sa zúčastnili ministri informatizácie viacerých štátov z celého sveta, bolo zavádzanie digitálnych inovácií do štátnych informačných systémom a verejnej správy. Ministerka zdôraznila tri priority, ktoré považuje pre úspešnú digitálnu spoločnosť za kľúčové.

 „Prvou prioritou pre úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska je boj proti digitálnej chudobe. K prínosom digitálnej transformácie musia mať prístup všetci bez ohľadu na to, kde žijú, koľko majú rokov, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzajú,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová vo svojom vystúpení.

„Slovensko má pripravený národný plán, ktorý zabezpečí prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu pre všetky inštitúcie aj domácnosti vo všetkých regiónoch. Z európskeho Plánu obnovy a odolnosti tiež budeme investovať do rozvoja digitálnych zručností pracovníkov verejnej správy aj skupín obyvateľov, ktoré sú ohrozené digitálnou chudobou, ako sú napríklad seniori.“

„Druhým rozhodujúcim predpokladom úspešnej digitalizácie a zavádzania nových služieb je budovanie dôvery medzi občanmi a štátom, medzi súkromným sektorom a štátom. Preto musíme neustále zvyšovať kybernetickú bezpečnosť našich systémov. Nestačí len nakupovať najvyspelejšiu techniku, pre boj proti kybernetickým hrozbám musíme mať vyškolených expertov, čo je veľká výzva najmä pre verejnú správu,“ zdôraznila vo svojom vystúpení na samite. Práve kyberbezpečnosť bola hlavnou témou rokovaní vicepremiérky a expertov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Centre pre kybernetickú obranu Severeotlantickej aliancie. Toto centrum, ktorého zakladajúcim členom je aj Slovenská republika a sídli v Estónsku, vzdeláva expertov štátov aliancie v oblasti kyberbezpečnosti. „Dohodli sme sa, že v spolupráci s centrom NATO zorganizujeme školenia pre slovenských expertov a budeme spolupracovať na ich ďalšom vzdelávaní,“ uviedla.

Treťou prioritou je podľa Remišovej odbúravanie byrokratických prekážok pri zavádzaní digitálnych inovácií do verejnej správy. Dôležitá je tiež spolupráca verejného, akademického a súkromného sektora a to nielen pri zavádzaní inovácií, ale vo všetkých oblastiach, ktoré informatizácia spoločnosti prináša. „Prístup k špičkovej infraštruktúre musia mať všetci aktéri týchto zmien. Na Slovensku sme preto začali budovať digitálne centrá, ktoré vedcom, verejným inštitúciám, ako aj malým a stredným podnikom umožnia prístup k špičkovým technológiám, napríklad pre potreby testovania. Tiež pripravujeme vybudovanie superpočítača založeného na úplne nových vysokokapacitných procesoroch, ktorý tiež bude môcť využívať široká odborná verejnosť,“ vymenovala ministerka.

V pondelok sa podpredsedníčka vlády SR dohodla s estónskym ministrom hospodárstva a informačných technológií Andresom Suttom na odštartovaní úzkej spolupráce v oblastiach informatizácie a zavádzania digitálnych inovácií. „S pánom ministrom Suttom sme sa zhodli, že európsky GreenPass, ktorý priniesol jednotné digitálne riešenie pre všetky členské štáty Únie, ukázal zmysel medzinárodnej spolupráce.  Na európskej úrovni budeme presadzovať, aby sa takéto jednotné riešenia zavádzali všade tam, kde to má zmysel a uľahčí to ľuďom v EÚ život a prispeje k rozvíjaniu spoločnej digitálnej Európy,” povedala Remišová.

„Verím, že táto naša pracovná cesta odštartuje funkčnú spoluprácu s našimi expertnými tímami. Máme eminentný záujem úzko spolupracovať s Estónskom vo všetkých oblastiach, kde to môže byť pre Slovensko prínosné a tiež ponúkame našu expertízu pre budúce spoločné projekty,“ dodala vicepremiérka na záver pracovnej cesty v Estónsku, na ktorej sa okrem expertného tímu MIRRI SR zúčastnili tiež predstavitelia vysokých škôl a popredných IT firiem.

Značky: