Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo vnútra začalo znovu doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre, ktorý slúži ako prihlasovací prostriedok do systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Adresátmi sú občania starší ako 65 rokov a deti mladšie ako 15 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom.

Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre slúži  ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie)  v ambulancii lekára či  v lekárni. Slúži ako preukaz poistenca. Nie  je možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický s dokladmi vydávanými pred decembrom 2022, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a  podpis držiteľa).   

Pre projekt Zdravie bude potrebné celkovo vydať elektronické doklady pre približne 800-tisíc občanov do 15 rokov a pre 300-tisíc občanov starších ako 65 rokov. Doposiaľ bolo vyrobených a zaslaných asi 400-tisíc dokladov.

Občianske preukazy bez podoby tváre doručuje Slovenská pošta. Ak vás doručovateľ nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá  oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte. Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz bez podoby tváre pre osoby do 15 rokov má  platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov.  Na jeho platnosť nemá vplyv ani  vydanie občianskeho preukazu pre dieťa na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov, na cestovanie však môže používať len doklad s fotografiou.

Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný  s platnosťou tiež na 15 rokov. V prípade straty či odcudzenia bude takejto  osobe vydaný plnohodnotný občiansky preukaz s fotografiou.

Značky: