Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Európska iniciatíva Telekomu pod značkou What We Value, ktorá pomáha mladým aktivistom z neziskového sektora rozbehnúť svoje aktivity naplno

_______________________________________________________________

Európsky projekt What We Value je určený dobrovoľníkom a organizáciám, ktoré pomáhajú na rôznych úrovniach svojej komunite či celej spoločnosti a bude trvať do septembra 2022. Cieľom je podporiť mladých ľudí z GenZ, oceniť lídrov dobrovoľníctva z tejto skupiny, vyzdvihnúť a podporiť ich inšpiratívne projekty, ktoré si zaslúžia zviditeľnenie. 

Európska iniciatíva Telekomu pod značkou What We Value, ktorá pomáha mladým aktivistom z neziskového sektora rozbehnúť svoje aktivity naplno, ma už za sebou prvý mesiac od spustenia. Do výzvy, ktorá súčasne prebieha v niekoľkých európskych krajinách, sa prihlásilo už 10 projektov zo Slovenska, pričom registrácie do projektu What We Value sú stále otvorené.

Počas trojmesačného trvania celej výzvy sú pripravené viaceré kategórie menovite migrácia, rovnosť, vzdelávanie, životné prostredie, duševné zdravie a ochrana zvierat, do ktorých sa môžu zapojiť akékoľvek dobrovoľnícke organizácie, či dobrovoľníci so svojimi funkčnými projektami zo všetkých 10 krajín, kde pôsobí značka Telekom. Každý mesiac budú vybrané dva, ktoré získajú finančnú podporu vo výške 35 tisíc eur, alebo odborné poradenstvo od svetových aktivistov.     

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásený projekt musí byť plne funkčný, nesmie ísť o projekt vo fáze nápadu, prípadne, ktorého realizácia sa iba plánuje. Prihlasovatelia projektu musia vyplniť dotazník, kde v krátkosti opíšu projekt, doteraz dosiahnuté výsledky, počet zapojených dobrovoľníkov, čas vynaložený na projekt, aspoň jednu fotografiu, ktorá projekt reprezentuje vrátane profilu na sociálnych médiách na účely overenia. Keďže sa jedná o medzinárodnú aktivitu, celý projekt, respektíve prihláška musí byť podaná v anglickom jazyku.

Každý prihlasovateľ projektu po úspešnom vyplnení prihlášky a jej akceptovaní automaticky získava možnosť hlasovať, respektíve odovzdať svoj hlas inému projektu v komunite zapojených projektov. Projekty môžu podporiť aj samotní návštevníci stránky What We Value  vyjadrením svojich sympatií pre niektorý z projektov. Čím bude mať projekt vyšší počet bodov, tým má väčšiu šancu uspieť.  Výhoda takejto medzinárodnej databázy rôznych projektov spočíva v možnosti vzájomnej inšpirácie, rovnako aj možnosti predstavenia sa medzinárodnému publiku. To zvyšuje aj šancu na úspech, pretože za slovenský projekt kľudne môžu zahlasovať aj iné národnosti, nie len Slováci.

Prihlasovatelia získajú prístup k odbornému vzdelávaniu

Po úspešnom prihlásení projektu, prihlasovateľ získava špeciálny token NFT, ktorý funguje ako dôkaz aktivizmu mladých ľudí a je určený výlučne mladým dobrovoľníckym lídrom, ktorí sa venujú témam, na ktorých im najviac záleží. Prihlasovateľ získa prístup k vzdelávaciemu kanálu na platforme Discord, kde sa bude môcť stretávať a spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi dobrovoľníkmi. Discord server je otvorený pre všetkých overených lídrov projektov, ktorí vlastnia Value NFT, ktorí sa budú môcť zúčastňovať na live podujatiach pod záštitou inšpiratívnych odborníkov v oblasti dobrovoľníctva a rôznych svetových aktivistov ako napríklad poľský filmový režisér Bartosz Staszewski, svetoznámi aktivisti Jacqueline Azah či Amy a Ella Meek.

Deutsche Telekom sa zaviazal poskytnúť hmatateľnú finančnú podporu šiestim popredným projektom v priebehu 12 týždňov, aby pomohol podporiť ich dobrovoľnícku činnosť. Finančný dar má primárne slúžiť na účely rozvoju projektu. Víťazný projekt bude musieť finančné prostriedky použiť na konkrétny zdokladovateľný účel, ktorý preukázateľné poslúži na podporu či zlepšenie projektu. 

V týchto dňoch postupne odštartuje vo všetkých zapojených krajinách oficiálna kampaň, ktorá bude sprevádzaná filmom od mladej uznávanej režisérky Olivie Kastebring, ktorej cieľom bude osloviť, čo najväčšiu skupinu aktivistov, aby sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy What We Value.  

Na slovenské projekty čaká špeciálny grant vo výške 5 000 eur od Nadačného fondu Telekom

Nadačný fond Telekom sa rozhodol osobitne podporiť tri slovenské organizácie, ktoré dokopy získajú až 15 tisíc eur na rozvoj a podporu svojich funkčných projektov, ktoré realizujú. Výsledky budú oficiálne zverejnené po skončení iniciatívy What We Value na jeseň tohto roka.

Každý, kto prejaví záujem o prihlásenie svojho už fungujúceho projektu, môže tak učiniť cez medzinárodnú stránku https://whatwevalue.telekom.com/sk-SK/, na ktorej vyplní prihlášku a môže tak zabojovať o finančnú podporu vo výške 35 tisíc eur či grant od Nadačného fondu Telekom vo výške 5 tisíc eur.

Značky: