Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mobilná 4G sieť od Orangeu je najrýchlejšou 4G sieťou. Potvrdili to výsledky DSBO meraní renomovanej spoločnosti Systemics PAB, ktoré sa realizovali v 7 európskych krajinách medzi 25 operátormi. 

Po tom, ako Orange v septembri získal ocenenie za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku The best Slovakian mobile network in the test, sa môže pochváliť ďalším významným úspechom. Okrem toho, že sieť Orangeu Slovensko patrí celkovo medzi najkvalitnejšie, zároveň bola vyhodnotená ako najrýchlejšia 4G sieť spomedzi 25 sietí v 7 európskych krajinách. To len potvrdzuje, že strategická orientácia na kvalitu siete je správna a prebiehajúca modernizácia rádiovej siete Orangeu, ktorá je hotová už na 96 %, ju nielen pripravuje na príchod 5G sietí, ale zákazníkom už teraz prináša aj lepšiu zákaznícku skúsenosť a kvalitnejšie služby.

Testy prebehali v celoeurópskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 25 európskych operátorov v 7 krajinách. Z nezávislých meraní vyplýva, že priemerná dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v 4G sieti Orange Slovensko s výrazným, takmer 20 Mbit/s  náskokom pred druhou najlepšou sieťou, dosiahla až 101,2 Mbit/s.

4G sieť Orangeu je aktuálne dostupná pre 98,6 %populácie vo všetkých 141 mestách a 2052 obciach, vďaka čomu je zároveň aj najväčšia 4G sieť na Slovensku.

Čo je to DSBO?

Štúdia Data Service Benchmarking and Optimisation je realizovaná priebežne od roku 2005 s cieľom poskytovať konzistentné hodnotenia dátových aj hlasových služieb v krajinách, kde pôsobí skupina Orange. V roku 2020 štúdia skúmala výkonnosť sietí v 8 krajinách, celkovo medzi 28 operátormi, z toho 25 v Európe. Všetky merania boli uskutočnené počas jazdy vozidiel vybavených meracími mobilnými telefónmi Samsung Galaxy S9 na dáta a Samsung Galaxy S10 na hlasové volania. Lokality merania boli vyberané nezávislou treťou stranou tak, aby výsledky meraní boli reprezentatívne. Štúdia bola realizovaná v Luxembursku, Poľsku, Španielsku, Rumunsku, Belgicku, Moldavsku, Jordánsku a na Slovensku. Na Slovensku boli testy realizované v júli 2020 v sieťach všetkých štyroch operátorov. Metodika meraní bola v súlade s novým štandardom ETSI.

Značky: