Panuje presvedčenie, že primárnou motiváciou spotrebiteľov k nákupom cez internet je lepšia cena, úspora času a najmä prístup k tzv. menšinovému tovaru.

Nakupovanie v kamenných obchodoch je motivované lepšou skúsenosťou získanou priamym kontaktom a možnosťou odniesť si nákup domov hneď. Lenže výskum GfK FutureBuy ukazuje, že toto rozlíšenie nie je také jednoznačné, ako by sme očakávali.

GfK požiadalo 23 000 zákazníkov nakupujúcich tovar zo 17 rôznych odvetví v krajinách APAC, Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky a Stredného východu, aby si spomenuli, kedy sa naposledy rozhodovali, či si niečo kúpia cez internet alebo v obchode, a aby uviedli, čo rozhodlo o kúpe jedným alebo druhým spôsobom.

K najdôležitejším faktorom, ktoré podľa slov spotrebiteľov rozhodli o tom, že  radšej nakúpia cez internet a nie v obchode, patria: úspora peňazí (tento faktor je pre 55 percent jasne na prvom mieste), ľahký nákup (28 percent), lepší výber tovaru (26 percent) a rýchlejší nákup (25 percent). Ako piaty najvýznamnejší faktor uvádzal jeden z piatich nakupujúcich (21 percent), že na internete získa lepšie informácie a rovnako jeden z piatich zákazníkov povedal, že už cez internet bežne aj nakupuje.

Najdôležitejšie faktory motivujúce k nákupu cez internet
1Ušetrím (lepšie ceny, zľavy)55%
2Nakupuje sa ľahšie28%
3Lepší výber26%
4Nákup je rýchlejší25%
5=Mám lepšie informácie21%
5=Bežne už cez internet nakupujem21%
Zdroj: Výskum GfK FutureBuy výskum 23 000 nakupujúcich v krajinách  APAC, LATAM, Európy, Severnej Ameriky , Stredného východu

Motivačné faktory sa prekrývajú

Štyri z uvedených faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie nakupovať cez internet sa však objavujú aj medzi piatimi dôvodmi, ktoré vedú k rozhodnutiu nakupovať v obchode.

Hlavným faktorom, ktorý vedie zákazníkov k nákupu v tradičnom obchode radšej ako cez internet je to, že si produkty pred nákupom môžu prehliadnuť a ohmatať (51 percent), čo nijako neprekvapuje. Avšak ďalšie rozhodujúce dôvody sú zaujímavejšie.

Tretina nakupujúcich vyhlásila, že sa rozhodli pre konkrétny nákup v obchode radšej ako cez internet preto, že nakupovanie v obchode je ľahšie – v porovnaní s 28 percentami tých, ktorí považujú za ľahšie nakupovať cez internet. Ďalším najdôležitejším dôvodom pre nakupovanie  v obchode je možnosť jednoduchšieho vrátenia tovaru (29 percent), po ktorom nasleduje skutočnosť, že spotrebiteľ tam bežne nakupuje (28 percent). Piaty faktor, ktorý najviac ovplyvňuje rozhodnutie sa pre nákup v obchode, je rovnomerne rozdelený medzi lepšie informácie a úsporu peňazí (22 percent).

Najdôležitejšie faktory motivujúce k nákupu v obchode
1Môžem si výrobky pred nákupom pozrieť a ohmatať51%
2Nakupuje sa ľahšie33%
3Vrátenie tovaru je jednoduchšie29%
4Bežne tu už nakupujem28%
5=Mám lepšie informácie22%
5=Ušetrím (lepšie ceny, zľavy)22%
Zdroj: Výskum GfK FutureBuy výskum 23 000 nakupujúcich v krajinách  APAC, LATAM, Európy, Severnej Ameriky , Stredného východu

James Llewellyn, riaditeľ oddelenia pre výskum zákazníkov, hovorí: „Tieto výsledky naznačujú dve zásadné veci. Po prvé, faktory motivujúce spotrebiteľa k fyzickým nákupom oproti nákupom cez internet sa od seba nelíšia natoľko, ako by sme mohli predpokladať. Napr. podľa expertov nejde o to odporúčať jedno alebo druhé. Ak si majú obchodníci udržať počet zákazníkov, je dôležité, aby oni a ich výrobní partneri prinášali novinky, ktoré vyvolajú dôvod k návšteve a zvýšia u spotrebiteľov ochotu nakupovať ich tovar, kategóriu alebo značku. Predpokladáme, že nehľadiac na krátky prepad získajú fyzické maloobchodné touchpointy väčší význam než kedykoľvek predtým. Po druhé – ak má byť maloobchod v budúcnosti úspešný, musí vytvoriť medzi nakupovaním online a offline synergiu a nie zdôrazňovať ich rozdielnosť. Nakoniec ide o tých istých zákazníkov, ktorí sa snažia uspokojiť svoje potreby  pomocou samotných produktov a služieb. V budúcnosti sa bude o internetovom a tradičnom nakupovaní debatovať menej a znovu bude potrebné sa zamerať na zásadné veci ako je výber, cena, pohodlie a zážitok a rovnako na to, ako splniť a prekonať očakávania zákazníka, nech nakupuje akokoľvek.“