Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priebežný celoročný prieskum ZEBRA SYSTEMS medzi MSP partnermi identifikoval hlavné MSP trendy tohto roku, ktoré budú pokračovať aj v roku 2024

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, na základe svojho celoročného dopytovania identifikovala hlavné MSP trendy roku 2023 medzi českými a slovenskými IT poskytovateľmi. Na špičke rebríčka je rastúci záujem zákazníkov o MSP služby IT bezpečnosti (hlavne EDR/XDR), zvyšujúci sa tlak na produktivitu IT administrátorov a s tým súvisiaca automatizácia rutinných úloh.

IT administrátori (a hlavne MSP) teda musia obslúžiť viac rôznych zariadení a zároveň dbať na vyššie nároky bezpečnosti, ktoré sú im teraz kladené. Aby túto úlohu zvládli, obracajú sa poskytovatelia MSP na dodávateľov takýchto RMM riešení, ktoré jednak umožňujú automatizovať celý rad rutinných úloh a zároveň ponúkajú aj nástroje na zaistenie IT bezpečnosti.

Najzaujímavejšie poznatky z tohtoročného prieskumu:

  • Stále viac IT poskytovateľov sa začína sústreďovať na MSP služby, celkom to uviedlo 71 % respondentov, 62 % ponúka aj čiastočne proaktívne služby a iba 24 % sa spolieha skôr na tradičný break-fix model. Naopak, už 12 % ponúka prevažne riadené služby IT bezpečnosti (MSSP).
  • Najväčší záujem medzi koncovými zákazníkmi je o MSP služby zálohovania a disaster recovery či ochranu koncových bodov – EDR (obe 67 %).
  • Službu, ktorú majú IT poskytovatelia najvyše automatizovanú, je zálohovanie (57 %), z najbežnejších činností by najviac potrebovali automatizovať patch management (60 %).
  • Od automatizácie MSP poskytovatelia najviac očakávajú rýchlejšie reakcie na incidenty (60 %), uvoľnenie pracovnej kapacity pracovníkov (58 %), viac času na riešenie závažných prípadov (55 %) a elimináciu chýb (47 %).
  • U IT poskytovateľov pripadá na jedného IT administrátora v priemere 75 – 150 užívateľov, avšak u 10 % je to viac ako 150 a u 8 % dokonca viac než 300 užívateľov.
  • Najviac by k vyššej produktivite pomohla podľa 61 % opýtaných centralizácia správy všetkých nástrojov a služieb.

„Z našich pravidelných stretnutí, webinárov a prieskumov vidíme, že stále viac IT poskytovateľov postupne prechádza do MSP sveta,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Navyše rastie podiel aj tzv. MSSP služieb oproti bežným RMM službám v snahe zabezpečiť infraštruktúry zákazníkov proti narastajúcim kybernetickým hrozbám. Jednoznačným favoritom sú v súčasnosti služby EDR, ktoré poskytujú komplexnú ochranu koncových zariadení a reprezentujú veľký skok oproti doteraz bežnej antivírusovej ochrane.“

Značky: