Počas MWC 2022 v Barcelone sme mali možnosť rozprávať sa aj s predstaviteľmi spoločnosti Huawei.

Dôraz na ekologických zdrojoch energie

Prvé stretnutie bolo na tému využitie zelenej energie v oblasti IT technológií (ICT). Hovorili sme hlavne s pánom Chen Le, ktorý je riaditeľ pre CEE&Nordic European Region Digital Power. Huawei má aktuálne stratégiu využívať pri svojich technológiách čo najkompaktnejšie systémy s minimalizáciou spotreby energie. Dobre si uvedomuje, že šetrenie energiou a hlavne tej, ktorá je vytvorená z neobnoviteľných zdrojov (ako je plyn, uhlie) je dôležité pre celú spoločnosť a je to prostriedok na nevyhnutné zlepšenie klímy pre každého obyvateľa zemegule. Trendom je hlavne využitie solárnej energie v systémoch Huawei. Ide o jednoznačnú investíciu do našej spoločnej budúcnosti.

Zľava: Richard Shi, General Manager, Digital Power (Austria, Czech, Slovakia), v strede Chen Le, Director, CEE&Nordic European Region Digital Power, vpravo Jim Wan, VP of Digital Oliwer, Mkt and Sulution Sales, Central East Europe and Nordig Region

Veľký problém pri spotrebe energie je napr. doprava. Samotné ICT pritom predstavuje v spotrebe energie len okolo 2 %. Aj tak ale treba, aby systémy pre infraštruktúru ICT boli energeticky čo najefektívnejšie.

Huawei: Viac bitov a menej energie

Digital Power

Huawei pre splnenie tejto stratégie vytvoril samostatnú spoločnosť pod názvom Digital Power. Zameriava sa na zníženie spotreby elektrickej energie v rámci celej infraštruktúry Huawei a čo najväčšom využití energie z obnoviteľných zdrojov. Na toto je tiež zameraný výskum a vývoj, ktorý je tiež súčasťou spoločnosti Digital Power. Veľkou výzvou je energetická bilancia cloudových systémov, ktoré buduje Huawei a tiež jeho partneri s využitím infraštruktúry Huawei.

Využitie zelenej elektrickej energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov je pritom výrazne závislé od konkrétnej lokality. Na čele v rámci Európy je Fínsko (takmer 80 % vytvorenej energie je zelenej). Prekvapivo dobre sa darí tieto plány napĺňať aj v Turecku (až 55 %).

Stratégia NCI: čo najviac bitov za čo najmenej energie

Spokojnosť partnerov je pre Huawei nadovšetko

Druhý rozhovor sme na MWC viedli s viceprezidentom pre CEE a Nordic Business Environment, ktorým je Radoslaw Kedzia. Z hľadiska jeho funkcie tu padli aj otázky o politickej blokáde spoločnosti Huawei zo strany USA. Pán Kiedzia nám vysvetlil, že Huawei je technologická spoločnosť a presadí sa v dlhodobom meradle svojimi technológiami. O tom niet podľa jeho slov pochýb.

Politické rozhodnutie USA samozrejme ovplyvňuje obchod, ale nakoniec rozhodnú len zákazníci a partneri. Ako pán Kedzia uviedol, Huawei eviduje momentálny pokles predaja, nijako ho neskrýva. Ale je to skôr všeobecný jav spôsobený aj nedostatkom súčiastok a v Huawei veria v zotavenie trhu po skončení pandémie.

Radoslaw Kiedza, viceprezident pre CEE a Nordic Business Environment Huawei

Huawei robí všetko pre svojich partnerov. Tí sú v celom procese najdôležitejší. My sme sa pýtali napr. na iniciatívu Huawei v automobilovom priemysle, keďže táto firma začala robiť napr. zábavný a informačný systém do automobilov s využitím cloudu, rovnako ako riadiace systémy pre elektrické pohony. Na našu otázku či Huawei bude robiť aj ucelené automobily so značkou Huawei sme dostali jasnú odpoveď že nie, lebo to nie je v súlade s prianím partnerov Huawei.

Firma ale bude investovať do nabíjačiek pre elektrické autá, ktoré bude takisto predávať v spolupráci s partnermi. Tie sa už objavili v Českej republike a pravdepodobne ich uvidíme aj na Slovensku.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.