Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový nástroj ponúka firmám všetkých veľkostí ochranu v podobe pokročilého zabezpečenia na úrovni veľkých spoločností a korporácií

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, predstavuje N-able Managed Detection and Response (MDR), najnovší prírastok do portfólia nástrojov N-able kombinujúci výkonnú platformu bezpečnostných operácií s expertnými službami. Riešenie ponúka poskytovateľom riadených služieb (MSP) širokú škálu možností na nastavenie nového štandardu kybernetickej bezpečnosti pre malých a stredne veľkých zákazníkov.

N-able MDR poskytuje vysokú úroveň transparentnosti a tesnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi MSP, koncovými užívateľmi a v prípade potreby aj služby expertných bezpečnostných analytikov. Užívatelia naprieč celou firmou majú teraz rovnaký prístup v reálnom čase a môžu tak sledovať či spolupracovať pri riešení bezpečnostných incidentov od prvého momentu po celý čas ich trvania. Ide o novú úroveň transparentnosti, ktorá zlepšuje zabezpečenie a predstavuje pridanú hodnotu k štandardnému pokrytiu kybernetickej bezpečnosti zaisťovanej MSP.

Vďaka škálovateľnej technológii a službám je toto riešenie ideálne pre malé i veľké MSP a je cenovo dostupné, takže umožňuje vybudovať robustné bezpečnostné postupy bez negatívneho dopadu na ziskovosť. Poskytovatelia riadených bezpečnostných služieb (MSSP) môžu používať túto platformu bez pomoci bezpečnostných analytikov s využitím pracovníkov iba z radov vlastných tímov.

N-able MDR poskytuje organizáciám rôznych veľkostí všetko, čo potrebujú na zastavenie rizík pokročilých kybernetických hrozieb, zraniteľností až po prevzatie kontroly nad akokoľvek veľkým a komplikovaným IT prostredím. Riešenie spracováva a integruje dáta z existujúcich bezpečnostných a IT nástrojov. Zabudovaná umelá inteligencia (AI) pomáha odhaliť aj také hrozby, ktoré bežne zostanú bez povšimnutia. A vďaka kombinácii automatizovaných a ľudských schopností reakcie ide nad rámec obyčajného upozorňovania na hrozby pre zaistenie rýchlej nápravy. Vďaka efektívnemu vyhľadávaniu hrozieb, správe zraniteľností, monitorovaniu darknetu a podpore dodržiavania predpisov umožňuje toto riešenie zvýšiť latku kybernetickej bezpečnosti ako v malých, tak aj v stredne veľkých organizáciách. Prináša poskytovateľom MSP efektívne zastrešenie kybernetickej bezpečnosti pre organizácie vo verejnom aj súkromnom sektore, tam kde sa často stretávajú s problémami nájsť a financovať tímy a technológie nevyhnutné pre pokročilú ochranu.

Vzhľadom k pokračujúcemu celosvetovému nedostatku kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa očakáva, že dopyt po MDR tohto roku porastie, čo vytvorí významnú príležitosť pre MSP. Nedávna správa spoločnosti Canalys uvádza, že príležitosti v oblasti služieb kybernetickej bezpečnosti budú väčšie, než predaj technológií kybernetickej bezpečnosti, pričom sa predpokladá, že najrýchlejšie rastúce oblasti budú MSSP a integračné služby.

„Úroveň transparentnosti a spolupráce, ktorú N-able MDR vytvára medzi MSP a jej klientmi, je sama o sebe jedinečnou hodnotou. Keď k tomu pridáte úroveň odborných znalostí od vysoko kvalifikovaných analytikov dostupných formou služieb a všetky možnosti, ktoré platforma poskytuje, objavíte škálu bezpečnostných operácií ponúkaných v takom detaile a rozsahu, ktorá by bola za normálnych podmienok dostupná iba globálnym organizáciám,“ povedal John Pagliuca, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti N-able. „S opakujúcimi sa a stále dômyselnejšími hrozbami, nárastom objemu regulácií a početnými personálnymi problémami potrebujú firmy a organizácie teraz viac pomoci než kedykoľvek predtým. A tento náš nový nástroj im podáva záchranné koleso.“

Značky: