Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Microsoft zverejnila Správu o environmentálnej udržateľnosti za rok 2022. Rok 2022 bol rokom inovácií, partnerstva a pokroku v plnení záväzkov spoločnosti, a to  všetko spolu s pomocou našim zákazníkom, partnerom a celému svetu posunúť sa smerom k udržateľnejšej budúcnosti.

Environmentálne úspechy Microsoftu v číslach sú enormné: spoločnosť úspešne znížila celkové emisie o 0,5 %, a to aj napriek minuloročnému 18 % nárastu obchodu, miera opätovného použitia a recyklácie všetkého cloudového hardvéru dosiahla 82 % a množstvo jednorazových plastov vo svojich obaloch bolo znížené na 3,3 %.

Rok 2022 bol šiestym najteplejším rokom v histórii. Extrémne počasie spôsobilo ničivé suchá, požiare, hladomor, záplavy a vlny horúčav s alarmujúcou frekvenciou. Účinky klimatických zmien pociťujeme ako nikdy predtým a ako sa planéta otepľuje, budeme naďalej vidieť a pociťovať negatívne vplyvy na ekosystémy a komunity na celom svete.

Prístup spoločnosti Microsoft k riešeniu klimatickej krízy začína udržateľnosťou nášho vlastného podnikania. V roku 2020 sme prijali odvážny súbor záväzkov: stať sa uhlíkovo negatívnou, vodne pozitívnou spoločnosťou s nulovým odpadom, ktorá chráni ekosystémy – to všetko do roku 2030.

Spoločnosť Microsoft spustila Microsoft Cloud for Sustainability a pokročilé globálne iniciatívy v oblasti udržateľnosti. Ďalej sa zameriava na dosiahnutie svojich záväzkov v oblasti udržateľnosti do roku 2030, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov a sú zamerané na ochranu ekosystémov a prevenciu závažných vplyvov zmeny klímy. Keďže spoločnosť v roku 2020 prijala záväzok týkajúci sa uhlíkovej negatívnosti, nebola to len výzva na podporu udržateľnosti podnikania, ale bola to aj pozvánka pre svet, aby sa zúčastnil tejto cesty, premenil vynaliezavosť na činy a činy na vplyv. V poslednej dobe sme svedkami významnej optimalizácie, poťažmo recesie, či krízy v rámci chodu štátov a organizácií. V spoločnosti Microsoft máme aj napriek týmto celosvetovým negatívnym ekonomickým vyhliadkam veľké ciele a záväzky v rámci globálnej udržateľnosti. Máme dobrý pocit z podnikov, do ktorých investujeme a od ktorých nakupujeme, veríme vo svoje stratégie a stále sa zaväzujeme dosiahnuť naše vytýčené ciele pre roky 2025, 2030 a 2050“, vysvetľuje Sustainability Lead Microsoft CZ&SK Ľubomír Bandžuch.

Okrem záväzku uhlíkovej negatívnosti dosiahla spoločnosť povzbudivý pokrok smerom k našim záväzkom do roku 2030 v oblasti vody, odpadu a ekosystémov:

  • Uhlíková negativita: Napriek obchodnému rastu o 18 % v minulom roku sme úspešne znížili naše celkové emisie o 0,5 %. Zatiaľ čo naďalej pracujeme na znižovaní našich emisií rozsahu 1 a 2 takmer na nulu, riešenie emisií rozsahu 3 (ktoré predstavujú 96% našich emisií) predstavuje konečné zameranie na dekarbonizáciu. Podpora postavenia našich zákazníkov a partnerov bude rozhodujúca pri dosahovaní tohto cieľa.
  • Vodná pozitivita – Zazmluvnili sme viac ako 15,6 milióna m3 v dávkach vody a viac ako 850 000 ľuďom sme poskytli čistú vodu a sanitáciu, vrátane 163 000 v Brazílii, Indii, Indonézii a Mexiku. Celkový objem vody, s ktorým momentálne pracujeme je 35 miliónov m3.
  • Nulový odpad – miera opätovného použitia a recyklácie všetkého cloudového hardvéru dosiahla 82 %, čím sme sa priblížili k nášmu cieľu 90 % do roku 2030. Znížili sme tiež jednorazové plasty v našich obaloch na 3,3 % a plánujeme ich odstrániť do roku 2025, pričom zo skládok odkloníme 12 159 metrických ton pevného odpadu.
  • Ochrana ekosystémov – V roku 2022 sme označili 12 000 akrov zmluvnej pôdy za chránenú, čím sme prekročili 11 200 akrov pôdy, s ktorou v súčasnosti pracujeme, a zostali sme tak odhodlaní chrániť viac pôdy, ako využívame.

Väčšina zákazníkov spoločnosti Microsoft sa zaviazala znížiť svoju uhlíkovú stopu a spoločnosť im pomáha tieto záväzky premeniť na pokrok. Niektoré z nich využívajú Microsoft Cloud for Sustainability, uvedený na trh v júni 2022, ktorý ponúka digitálne nástroje na meranie a znižovanie emisií; neustále aktualizácie v Emissions Impact Dashboard pomáhajú zákazníkom Azure pochopiť, ako sa vyhnúť emisiám a program Microsoft Planetary Computer využíva umelú inteligenciu a geopriestorové údaje na pomoc zákazníkom pri riadení ekosystémov a klimatických rizík.

Desaťročie inovácií a rozhodných krokov

Spoločnosť Microsoft je pevne odhodlaná využívať svoj hlas na ovplyvňovanie udržateľnosti na celom svete podporou iniciatív verejnej politiky znižovania a odstraňovania uhlíka, prechodu na čistú energiu, prístupu k vode a schopnosti merať, spravovať a chrániť ekosystémy. V roku 2022 Microsoft, ClimateWorks Foundation a viac ako 20 popredných organizácií spustili dôležitú novú iniciatívu s názvom Carbon Call. Spoločnosť investuje do urýchlenia inovácií v oblasti klímy prostredníctvom fondu pre klimatické inovácie (CIF) vo výške 1 miliardy dolárov. V novembri 2022 spoločnosti Microsoft a BCG vydali novú správu s názvom Closing the Sustainability Skills Gap: Help Enterprises Moving from Pledges to Progress (pomoc podnikom pri prechode od záväzkov k pokroku). Táto správa posilňuje potrebu, aby zamestnávatelia a vlády investovali do zvyšovania úrovne zručností súčasnej pracovnej sily prostredníctvom vzdelávacích iniciatív zameraných na znalosti a zručnosti v oblasti udržateľnosti s cieľom pripraviť ďalšiu generáciu na udržateľné pracovné miesta budúcnosti.

Spoločnosť Microsoft je optimistická, pokiaľ ide o dekarbonizáciu globálnej ekonomiky aj o rast komunity. Pre riešenie klimatickej krízy chce investovať do troch oblastí: pokrok v riešeniach umelej inteligencie, urýchlenie trhov udržateľnosti a vytvorenie nástrojov na meranie emisií. Toto desaťročie si vyžaduje inovácie a opatrenia, od využívania umelej inteligencie na zabezpečenie udržateľnosti až po vytváranie nových partnerstiev. Spoločnosť Microsoft sa zaviazala k udržateľnosti ako spoločnosť, poskytovateľ technológií a globálny občan. Ľubomír Bandžuch tieto vízie potvrdzuje: „V spoločnosti Microsoft sme presvedčení, že nové technológie a riešenia ako napríklad umelá inteligencia, bude neoddeliteľnou súčasťou budovania budúcnosti s nulovými emisiami. Už teraz má umelá inteligencia významnú úlohu pri zlepšovaní merania udržateľnosti a zodpovednosti jednotlivých organizácií a spoločenstiev.“

Microsoft sa rozhodol aj pre ďalší radikálny krok: vytvoriť novú éru elektrickej energie vyrobenej jadrovou syntézou s nulovými emisiami uhlíka. Túto víziu plánuje naplniť pomocou unikátneho partnerstva s firmou Helion, ktorá je odborníkom na trhu „čistej energie“.

Bezpečný dopad aj využívanie

Jadrová energia je v súčasnosti jeden z najbezpečnejších, najspoľahlivejších a najmä najčistejších zdrojov energie. Vďaka tomu, že ľudstvu poskytuje elektrickú energiu s nulovými emisiami, podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu za posledných 50 rokov jej používanie znížilo emisie CO2 o viac ako 60 gigaton. Aj z tohto dôvodu v súčasnosti pokrýva približne 10 % svetového dopytu po nízkouhlíkovej elektrickej energii a nachádza sa tak hneď na druhom mieste po vodnej energii.

Microsoft taktiež vníma v oblasti jadrovej energie okrem obrovskej ohľaduplnosti voči životnému prostrediu aj vysoký aspekt bezpečnosti. Spoločnosť Helion sa rozhodla pri implementácií využiť prístup SMR, ktorý vznikol v roku 2022 ako výsledok spolupráce Microsoftu s energetickou firmou Terra Praxis. Cieľom strategickej spolupráce bolo premeniť viac ako 2 400 uhoľných elektrární po celom svete na bezuhlíkovú energiu. Spolupráca bola postavená na prepojení hlbokých odborných znalostí TerraPraxis s technológiou spoločnosti Microsoft, aby tak vytvorili a implementovali sadu nástrojov na automatizáciu procesu návrhu a regulačného schvaľovania na dekarbonizáciu uhoľných zariadení s pokročilými malými modulárnymi jadrovými reaktormi (SMR).Toto partnerstvo pomôže urýchliť prechod jedného z najbohatších zdrojov uhlíka na svete k nulovým emisiám.

SMR má za úlohu ešte viac zvýšiť bezpečnosť, pretože je postavený na systémoch pasívnej bezpečnosti. To znamená, že na vypnutie systému v prípade komplikácií nie je potrebný žiadny aktívny zásah pracovníkov elektrárne ani iných osôb, čo podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu výrazne zvyšuje bezpečnosť.

Celý Sustainability report si môžete prezrieť tu.

Značky: