Energetická spoločnosť Východoslovenská distribučná a telekomunikačný operátor Slovanet čoskoro spustia vo východoslovenskej obci Seňa prvý spoločný projekt, v ktorom súčasne s rekonštrukciou elektrickej distribučnej siete obyvatelia získajú aj pripojenie domácností do modernej optickej siete a s ňou vysokorýchlostný internet, digitálnu televíziu a ďalšie služby.

Východoslovenská obec Seňa bude prvá na Slovensku, ktorej obyvatelia onedlho získajú moderný optický internet, televíziu a telekomunikačné služby vďaka novému typu spolupráce medzi distribútorom elektriny a telekomunikačným operátorom. Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) v rámci rekonštrukcie miestnej elektrickej siete zapojila spolu s novými elektrickými vedeniami aj optické káble pre meracie účely a vytvorila zároveň otvorenú optickú sieť umožňujúcu poskytovanie služieb telekomunikačným podnikom, ktoré o spoluprácu prejavia záujem.

Prvým operátorom, ktorý bude týmto spôsobom čoskoro poskytovať koncovým zákazníkom svoje služby, sa stala spoločnosť Slovanet. Telekomunikačná sieť v Seni vybudovaná spolu s elektrickými rozvodmi, zavedená až do jednotlivých rodinných domov a prinášajúca služby partnerského telekomunikačného operátora, bude prvým projektom tohto druhu na Slovensku.

Súvisiace informácie, odkazy alebo prílohy:

  • Webstránka spoločnosti Slovanet, a.s. – slovanet.sk
  • Webstránka spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) – vsds.sk
  • Webstránka obce Seňa – obecsena.sk

Značky: