Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume  30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na stránke www.nadaciaeset.sk.

„V tohtoročnej grantovej výzve sme sa zamerali na tú najurgentnejšiu tému, a to pomoc pri zvládaní pandémie a tiež pri zmierňovaní jej dopadov. Veríme, že vedci sú tí, ktorí dokážu ponúkať efektívne riešenia a vyviesť spoločnosť z tejto krízy. Preto sme radi, že aj tento rok sme mohli vyčleniť prostriedky na podporu vedy a výskumu,” vysvetľuje Miroslav Trnka, predseda správnej rady Nadácie ESET.

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť. Výzva je otvorená prioritne pre projekty s nasledovným zameraním:

 • Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19
  • výskum metód prevencie ochorenia Covid-19
  • výskum postojov a správania pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie
 • Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia ochorenia Covid-19 
  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy Covid-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácii medzi okresmi a podobne
  • analýzy dezinformácií o pandémii Covid-19
 • Odborné diskusie na tému dopad pandémie

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021.  Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na stránke www.nadaciaeset.sk.

Značky: