Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange v unikátnom rozvojovom programe Aktívna komunita podporí päť kultúrno-komunitných centier celkovou sumou 200 000 eur. Ide o prvý program na Slovensku, ktorý vznikol v spolupráci s Občianskym združením Bystriny a v spoločnej v diskusii so zástupcami vybraných centier, ako zásadnými fyzickými miestami vo svojich komunitách s obrovským potenciálom ich významne meniť. Unikátna je nielen výška finančnej podpory, či minimálne trojročný záväzok spolupráce, ale aj špeciálne vytvorený rozvojový program na profesionalizáciou tímov, ktoré centrá riadia a napĺňajú obsahom. Ten budú centrá zároveň prepájať so strategickými témami Nadácie Orange. Finančné prostriedky na podporu programu vyčlenila pre Nadáciu spoločnosť Orange, ako jej zakladateľ, a to nad rámec asignácie 2%.

Nadácia Orange sa dlhodobo, strategicky profiluje aj v oblasti komunitného rozvoja. S cieľom vytvoriť sieť funkčných, pevných bodov na mape Slovenska, ktoré budú  rozvíjať a rozširovať príležitosti vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia a sebarealizácie ľudí v menších mestách, vytvorila nový program Aktívna komunita. Budovanie nezávislých centier je nesmierne dôležité, ale aj veľmi náročné. Častokrát úlohu štátu suplujú aktívni ľudia, ktorí sa snažia svoje mestá oživiť. Mnohí sa do svojich rodísk vracajú z veľkomiest, zo zahraničia, aby im pomohli v rozvoji. Ich dôležitosť a význam pre regióny je obrovský, no nie vždy sa stretávajú s podporou. Preto vznikol nový program Aktívna komunita, ktorý v spolupráci s Občianskym združením Bystriny bude systematicky a udržateľne podporovať ich rast,“uviedla Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Grantový program s dlhodobou podporou

S cieľom zabezpečiť kultúrnym centrám stabilitu vo svojom regióne sa Nadácia Orange rozhodla centrá podporiť dlhodobo, a to počas troch nasledujúcich rokov. Tento prístup vyzdvihuje aj Zuzana Wienk, riaditeľka OZ Bystriny: „Vybrané kultúrno-komunitné centrá sú zásadnými fyzickými miestami vo svojich komunitách, ktoré majú obrovský potenciál ich významne meniť a motivovať lokálne komunity k aktívnejšiemu občianstvu a lepšej správe vecí verejných, rozhýbať kultúru, inovácie, a tým vytvárať atraktívny životný priestor a dôvod pre šikovných ľudí vrátiť sa domov. Program Aktívna komunita môže pomôcť zásadne zmeniť donorský prístup tak, aby vytváral dlhodobé štrukturálne zmeny a pomáhal hlbšie zakoreňovať zmeny po celom Slovensku. Stabilnejšie úspešné progresívne a občiansky aktívne komunity budú najlepšou oporou aj pre stabilitu inštitúcií demokracie, právneho štátu a ekonomiky.“

Kultúrno-komunitné centrá sú zásadné pre svoje komunity

Medzi piatimi podporenými organizáciami sú: Different – občianske združenie BAŠTA. Priestor bardejovskej Bašty – gotickej budovy z 15. storočia, ktorá stojí v centre mesta. V minulosti slúžila na jeho obranu, a tiež ako sklad streliva. V 60. rokoch vyhorela, no podarilo sa ju zrekonštruovať, dlhodobo však bola nevyužívaná. Napriek tomu, že ide o pamiatku Unesco, veľká ambície dať ju celú dokopy a sprístupniť Bardejovčanom je veľká.

Nasleduje Iniciatíva ARTA, o.z. Svojimi aktivitami chcú oživiť piešťanskú Artu. Kedysi sa v tejto budove vyrábala čokoláda a Piešťanci ju poznali ako Figaro. Neskôr v nej Tesla vyrábala polovodiče a sídlila tu stredná odborná škola. Od roku 2011 priestory zívali prázdnotou, dlho boli dokonca na predaj. Od roku 2018 sa do bývalej továrne na cukrovinky vracia život. Iniciatíva Arta ju pretvára na kultúrno-kreatívne centrum.

Podporu dostane aj Občianske združenie Diera do sveta, ktorého hlavnou myšlienkou je podporiť kultúrno-kreatívne centrá po celom Slovensku a pomôcť tak oživiť regióny.  KKC Diera so sveta sa identifikuje s témami ako feminizmus, rodová rovnosť, ne-hierarchickosť, antifašizmus a ekológia. Chcú poskytnúť bezpečný priestor pre všetkých, aj pre marginalizované skupiny.

V Rožňave Nadácia Orange pomáha rožňavskému kultúrno-kreatívnemu centru Kláštor. Jeho budova sa začala stavať v roku 1740. V roku 1800 sa prisťahovali prví mnísi a zotrvali do roku 1950. Po ich vysťahovaní tu bolo chvíľu riaditeľstvo baní a do roku 1992 starobinec. Odvtedy tu pár rokov sídlil archív a potom budova už len chátrala. Až kým neprišli ľudia z o. z. Otvor dvor. Združenie funguje od roku 2012 a chce, aby bol verejný priestor v Rožňave pestrejší a kultúrnejší.

Výber uzatvára Lýceum Modra, ktoré vzniklo v roku 2019 spojením úsilia členov občianskeho združenia Presahy a ECAV Modra. Partia nadšencov sídli v dvestoročnej budove bývalého Evanjelického gymnázia, ktorú postupne rekonštruujú. Za dva roky pôsobenia sa stali aktívnym uzlom lokálnej kultúrnej scény.

Podporené centrá sa stanú miestami pracovných i voľnočasových stretnutí a neformálnej inklúzie. Grantový a rozvojový program Aktívna komunita im poskytne finančnú podporu pre stabilizáciu, rozvojový leadership program od OZ Bystriny pre posilnenie personálnych kapacít a udržateľnosti i rozšírenie programu centier o strategické témy Nadácie Orange.

Laureát Ceny Nadácie Orange pre osobnosť za občiansku angažovanosť Marek Adamov vyzdvihol predovšetkým fakt, že v novom programe sa pozornosť zameriava aj na komunity z menších miest, no s obrovským potenciálom. „Program Aktívna komunita je pre mňa splneným snom. Snom o tom, že príde rozhľadený filantrop alebo zástupca firmy, ktorý nečaká overené a etablované organizácie s vypracovanými strategickými, programovými a marketingovými plánmi. Dôležitá podpora prichádza v správnom čase a to je často v úvode príbehu, ktorý vďaka tomu dopadne dobre. Päť prvých umeleckých a komunitných organizácií mimo veľkých miest, má šťastie a je to len začiatok. Je mi cťou pomôcť a byť pri tom,“ povedal Adamov, ktorý sa podieľal na tvorbe programu a výbere centier ako člen Poradného tímu.

Vo verejnej diskusii  k situácii kultúrnych centier na Slovensku sa vyjadril aj zakladateľ úspešného kultúrneho centra v Bratislave a Nadácie Nová Cvernovka Boris Meluš: „Dlhodobá finančná podpora kultúrnych centier je kľúčová, aby sme sa mohli venovať zveľaďovaniu centra. Rovnako dôležitá je však aj spolupráca s miestnymi samosprávami, v ktorých centrá sídlia.“

Nadácia Orange plánuje sieť kultúrno-kreatívnych centier v budúcnosti rozširovať aj do ďalších miest.

Značky: