Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Grantový program Pre budúcnosť aj tento rok poskytne finančnú pomoc zeleným riešeniam na Slovensku. Nadácia prerozdelí 250 000 eur medzi najlepšie projekty miest, obcí a  neziskových organizácií. Ide o najväčší grant z firemných nadácií na Slovensku.

Samosprávy a neziskové organizácie môžu predkladať svoje projekty do 3. apríla. Nadácia podporí projekty, ktoré budú mať environmentálny dopad a zároveň prinesú konkrétne merateľné environmentálne benefity v mieste ich realizácie. Výsledky budú vyhlásené začiatkom mája, pričom žiadatelia môžu získať finančný príspevok v rozpätí 10 až 15 tisíc eur.

„Môže ísť napríklad o projekty revitalizácie zelených plôch, ale aj riešenia, ktoré pomôžu zvýšiť odolnosť sídel voči nepriaznivým dôsledkom klimatickej zmeny, zlepšiť kvalitu životného prostredia a mikroklímy, zvýšiť lokálnu biodiverzitu alebo znížiť uhlíkovú stopu,“ uviedla správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Barbara Henterová.

Novinkou aktuálneho ročníka je celodenný praktický tréning prípravy projektových žiadostí v oblasti zelených riešení určený zástupcom miest a obcí, počas ktorého sa dozvedeli, ako analyzovať svoje lokálne potreby, vybrať pre ne to správne riešenie a ako ho správne sformulovať do podoby projektu. Potenciálni žiadatelia o grant, ktorí sa tréningu nezúčastnili osobne, budú mať na webe nadácie k dispozícii video záznam.

Počas 3. ročníka grantového programu budú k dispozícii aj dve nové pomôcky: samohodnotiaci dotazník, ktorý pomôže žiadateľom s identifikáciou ich environmentálneho problému a slovník pojmov pre inšpiráciu a lepšiu orientáciu v odborných termínoch z oblasti ochrany životného prostredia.

Vlani uspelo celkovo 21 projektov, ktoré získali finančný príspevok 10 až 15 tisíc eur. Patril medzi ne napríklad projekt zachytávania dažďovej vody zo striech budov a jej široké využitie, biodiverzitné lúky alebo projekt vybudovanie oddychovej zóny na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica na jeho vybudovanie získala 13 tisíc eur.

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne celkovo 41 projektov z celého Slovenska. „Pokračujeme v podpore udržateľnosti a iných verejnoprospešných projektov. Ročne investuje približne 1,5 milióna eur do projektov z oblasti udržateľnosti, vzdelávania, dostupného bývania, zdravého životného štýlu a rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie,“ uzavrela Henterová.

História najväčšieho firemného grantového programu na Slovensku je však dlhšia. Grantu Pre budúcnosť predchádzali tri ročníky #mamnato s rovnakou čiastkou 250 tisíc eur v každom. Spolu tak nadácia najväčšej banky doteraz vďaka otvorenému grantu venovala 1,25 mil. eur.