Uvedomujeme si, aké dôležité je pokračovať v boji proti koronavírusu. Preto sme v 1. kole podporili vyše 100 zdravotníckych a sociálnych organizácií celkovou sumou 170 000 EUR. Okrem toho sme 200 000 EUR vyplatili na ďalšie projekty vysokej urgencie. O ich alokácií rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Takýmto spôsobom sme na tento životne dôležitý boj vyčlenili už 500 000 EUR.

V 2. kole otvorenej výzvy sa chceme zamerať na tých, ktorí sú a budú, teraz, aj v budúcnosti, keď urgentná pandemická situácia pominie, pre nás všetkých nesmierne vzácni a dôležití. Na lekárov prvého kontaktu – všeobecných lekárov pre deti a dospelých. Rozhodli sme sa tak preto, že je zrejmé, že ešte dlho tu bude zvýšená potreba hygienických a ochranných opatrení.

Pre potreby druhého kola výzvy sme sa rozhodli vyčleniť sumu 130 000 EUR.

Záujemcovia môžu posielať prihlášky od 1. 4. 2020po uzatvorenie výzvy v utorok 14. 4. 2020 do 12:00.

Vyhodnotenia prihlášok sa uskutoční v pondelok 20. 4. 2020. Maximálna výška podpory na 1 lekára / ambulanciu je 2 000 EUR.

Cieľ programu

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym zariadeniam 1. kontaktu – všeobecným lekárom pre deti a pre dospelých, aby tieto pomohli:

  • zabraňovať šíreniu nákazy v priestoroch prvého kontaktu
  • pripraviť svoje ambulancie na dlhodobo sťaženú epidemiologickú situáciu na Slovensku aj po skončení akútnej fázy nákazy

Pomoc venujeme:

  • ambulanciám detských a všeobecných lekárov verejným aj súkromným
  • okrem zariadení podporených v 1. kole

Poskytnutá pomoc môže byť použitá na pokrytie nákladov na:

  • hygienické pomôcky
  • ochranné prostriedky
  • čistiace prostriedky
  • iné

Značky: