Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sála Technickej univerzity v Košiciach sa dnes zaplnila viac ako 300 študentami zo stredných a vysokých škôl, ktorí sa prišli inšpirovať najmladším odborníkom na umelú inteligenciu vo svete Tanmayom Bakshim.

Cieľom tohto netradičného stretnutia bolo osloviť mladých ľudí a povzbudiť ich v tom, aby sa aj naďalej venovali algoritmom, programovaniu a aby pomáhali ľuďom hľadať riešenia na problémy tejto doby. Cieľom stretnutia bolo taktiež poukázať na fakt, že umelú inteligenciu netreba vnímať ako hrozbu, ale ako perspektívnu oblasť, ktorá nám môže pomôcť vo viacerých oblastiach nášho života.

Technológie na báze umelej inteligencie majú obrovský potenciál posilniť ľudskú vynaliezavosť, aby pomohli zlepšovať životy nás všetkých. Veľmi rád pracujem s umelou inteligenciou, no z technického pohľadu by sme ju nemali nazývať umelá inteligencia, pretože nejde o to, aby sa simulovala ľudská myseľ počítačom, ale ide skôr o to, ako využiť matematiku na to, aby sme dokázali analyzovať rôzne vzory a schémy v neštruktúrovaných dátach, ktoré generujú ľudia každý deň. Teda cieľom nie je pomáhať počítačom rozmýšlať, ale hľadať vzory v údajoch. Osobne sa venujem dvom oblastiam, vzdelávaniu a zdravotníctvu, keďže majú veľký dopad na životy ľudí,“ vysvetlil študentom na úvod Tanmay Bakshi, najmladší expert na umelú inteligenciu vo svete.

Výskumy ukazujú, že až 70% pracovných miest na Slovensku bude do 10 rokov významne zmenených. Mnohé pracovné miesta vplyvom zmeny štruktúry hospodárstva zaniknú, no mnohé vzniknú práve na báze umelej inteligencie. V transformácii na nové zručnosti budúcnosti je preto potrebná intenzívnejšia spolupráca vlády, vzdelávacieho systému a podnikateľskej komunity, ale aj záujem jednotlivcov v procese adaptácie na tieto globálne zmeny. Petra Zappe z Americkej obchodnej komory v SR nadväzuje: „V prvom rade musíme porozumieť, čo to umelá inteligencia znamená, že je to nová technológia, ktorá prináša nové riešenia na výzvy, ktoré dnes máme v oblastiach, ako je životné prostredie, zdravotníctvo, doprava prípadne na problémy v rámci našich miest. Vo všetkých týchto oblastiach môžeme aplikovať algoritmy umelej inteligencie, aby nám pomohli mať lepší život. Aby sme mohli AI využívať pre dobro Slovenska, musíme začať reformovať náš vzdelávací systém tak, aby vzdelával takýchto Tanmayov, ktorí sa venujú matematike, algoritmizácii, kombinatorike. Aby sme vzdelávali študentov, ktorí sú zvedaví a majú potrebu byť vynaliezaví. Toto je základ kreatívnych zručností, ktoré budeme potrebovať do budúcnosti.”

Tanmay Bakshi, vystúpil aj na konferencii Americkej obchodnej komory v SR, ktorá sa konala pod záštitou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie slovak.AI. “Americká obchodná komora v SR už od roku 2018 intenzívne diskutuje na tému umelej inteligencie a verejných dátových setov, čo vyústilo do vytvorenia slovak.AI platformy, ktorej misiou je zjednotiť zamestnávateľov, akademických a výskumných pracovníkov a verejné inštitúcie s cieľom maximálne využiť potenciál umelej inteligencie pre podporu hospodárskeho rastu na Slovensku. Rozvoj umelej inteligencie je pre ďalšie napredovanie Slovenska kľúčové a znamená akceleráciu digitalizácie priemyslu, poľnohospodárstva, inovácií v oblasti zdravotníctva a ďaľších odvetví slovenskej ekonomiky,” uzatvára Gabriel Galgóci, Prezident Americkej obchodnej komory v SR.