Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Od júna do konca septembra Allianz zaregistrovala skoro 4 300 škôd spôsobených živlami za viac ako 7,3 milióna eur
  • Polovicu nákladov po živelných škodách tvorili škody po krupobití
  • Pri podpoistení môže poisťovňa vyplatiť len pomernú časť škody

Toto leto bolo na rozdiel od toho minulého podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne bohaté na živelné poistné udalosti. Viacerými lokalitami Slovenska sa prehnalo niekoľko vĺn víchric a silných dažďov, spojených s krupobitím. Od začiatku júna do konca septembra nahlásili klienti Allianzu takmer 4 300 poistných udalostí spôsobených prírodnými živlami, v celkovej hodnote viac ako 7,3 milióna eur.

Polovica nákladov boli škody po krupobití

Takmer polovicu nákladov (49 %) za všetky živelné škody tvorili škody spôsobené krupobitím. Išlo tak o najškodovejší letný živel, ktorý spôsobil 1 256 škôd za takmer 3,6 milióna eur. „V polovici júla nám viacerí klienti hlásili poškodenie, či zničenie úrody krupobitím, najmä na východe Slovenska. Poľnohospodárovi z Michaloviec ľadovec zničil úrodu pšenice, kukurice a sóje za viac ako 124-tisíc eur. Ľadovec ničil aj privátny majetok klientov. V okrese Sobrance sme riešili ľadovcom poškodenú strechu a zatečené podkrovie. Škoda dosiahla 20-tisíc eur,“ hovorí riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. Druhým najškodovejším živlom boli toto leto víchrice, ktoré sa počas leta prehnali viacerými časťami Slovenska, vyvracali stromy a poškodili zaparkované vozidlá či nehnuteľnosti. „Len za posledné štyri mesiace evidujeme škody po víchriciach v hodnote takmer 1,8 milióna eur,“ konštatuje D. Nógli. Tretím prírodným živlom, ktorý toto leto spôsobil najväčšie škody, sú povodne a záplavy, ktoré podľa štatistík Allianzu spôsobili takmer 1 400 poistných udalostí za takmer 1,4 milióna eur.

Najväčším problémom je podpoistenie

Akúkoľvek vzniknutú škodu v domácnosti či nehnuteľnosti odporúčame čo najskôr nahlásiť poisťovni, a to online alebo telefonicky. Poškodenia odfoťte a fotodokumentáciu priložte k hláseniu škody. Škody na privátnom majetku po záplavách, povodniach a atmosférických zrážkach sú v Allianz kryté v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti Môj domov už v základnom balíku poistenia. Aby bola škoda krytá v plnom rozsahu je potrebné, aby bol majetok správne poistený, podpoistenie je totiž najčastejšia chyba pri poistení nehnuteľnosti. „Odporúčame klientom, aby si prehodnotili svoje poistné zmluvy a upravili výšku poistnej sumy tak, aby pokrývala reálnu hodnotu ich majetku. V prípade škody na podpoistenej nehnuteľnosti im totiž poisťovňa bude môcť vyplatiť len pomernú časť škody podľa úrovne podpoistenia,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Aj preto Allianz v roku 2020 začala prehodnocovať staršie majetkové poistné zmluvy klientov a ponúka im nové návrhy poistiek, ktoré adekvátne pokrývajú hodnotu poisteného majetku aj aktuálne riziká.

Značky: