Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitalizácia a udržateľnosť – to sú ťažiskové témy veľtrhu HANNOVER MESSE 2022. Najdôležitejší priemyselný veľtrh na svete tým prináša jasné impulzy pre zvýšenú ochranu klímy v priemysle a zreteľne ilustruje prínos súhry digitalizácie, automatizácie a regeneratívnych energií v tejto oblasti. HANNOVER MESSE bude po dlhej pandemickej prestávke opäť organizovaný prezenčnou formou v apríli 2022.

„Stojíme pred najväčšou transformáciou od čias industrializácie – zoči-voči šetrnej, klimaticky neutrálnej a udržateľnej výrobe. “, vraví Dr. Jochen Köckler, predseda predstavenstva Deutsche Messe AG. „Digitalizácia, automatizácia, inovatívne technológie a regeneratívna výroba energie: Tieto už existujúce trendy sú dynamickým pohonom k dosiahnutiu cieľov spojených s ochranou klímy. Pritom musia spolupôsobiť všetky technologické odvetvia a spustiť konštruktívny diskurz medzi hospodárstvom, politikou, vedou a spoločnosťou.  V rámci svojho globálneho a tematického zamerania ponúka na to veľtrh HANNOVER MESSE 2022 ideálnu platformu a umožňuje konečne opäť osobný kontakt na mieste.“

Hlavnou témou veľtrhu je Industrial Transformation – Transformácia priemyslu, kde  poprední svetoví hráči z oblasti strojárstva, elektrotechniky, logistiky a energetického hospodárstva, ako aj z odvetví softvéru a IT prezentujú, ako je možné realizovať obrat ku digitalizovanej, zdroje šetriacej a klimaticky neutrálnej výrobe. Najvýznamnejší predstavitelia z oblasti vedy a hospodárstva predstavujú konkrétne návrhy riešení, pomocou ktorých je možné tento historický akt zvládnuť.

Firmy z odvetvia energetického hospodárstva napríklad ukážu, ako sa dá efektívne vyrábať zelený vodík a aké potenciály ponúka energeticky náročným výrobným podnikom. Ďalšou významnou zložkou energetického hospodárstva je aj klimaticky neutrálna mobilita.

Priemyselné podniky ponúkajú technológie na redukciu CO2 a dokladujú, aký prínos má energetická efektivita k dosiahnutiu klimatickej neutrality. Digitalizácia a automatizácia vytvárajú zosieťované výrobné zariadenia, ktoré vyrábajú efektívnejšie a šetrnejšie. Inovatívne technológie ako 3D-tlač, vytvárajú presné komponenty a redukujú tak zásoby a využívanie zdrojov.

Globálne dodávateľské reťazce boli počas pandémie Covid veľmi zraniteľné, takže relokácia častí hodnototvorného reťazca by prispela k zníženiu tejto zraniteľnosti, čo by zas prispelo k redukcii CO2.  Téma energií je rovnako mimoriadne dôležitá aj pre firmy z odvetvia logistiky, najmä keď rastúci podiel v segmente vysokozdvižných vozíkov a stohovačov získavajú elektrifikované produkty a čím ďalej viac vytesňujú tie so spaľovacími motormi.

V digitalizácii sa preberajú témy ako zosieťovanie, dátová analytika, internet vecí, platformy, umelá inteligencia kybernetická bezpečnosť. Kto chce obstáť v globálnej súťaži, musí využívať príležitosti digitalizácie na rýchlejší a efektívnejší vývoj, výrobu a predaj svojich produktov.

Ťažiskom veľtrhu HANNOVER MESSE je fyzická účasť na veľtrhu. Vystavovatelia a návštevníci sa po pandemickej prestávke tešia na osobnú výmenu, na to, že produkty a riešenia uvidia a zažijú a tiež že si v rámci odbornej komunity vymenia skúsenosti a získajú nové kontakty. Veľtrh bude dopĺňať  široká ponuka virtuálnych prezentačných možností. „HANNOVER MESSE spája to najlepšie z oboch svetov a rozširuje jedinečnú fyzickú ponuku o inovatívne digitálne možnosti účasti.  Tým sa  veľtrh HANNOVER MESSE  stane pre účastníkov z celého sveta ešte cennejším, pretože budú generovať dodatočné kontakty a možnosti v digitálnom priestore.“, hovorí Köckler.

Portugalsko je partnerskou krajinou HANNOVER MESSE 2022. Pod mottom „Portugal Makes Sense“ sa krajina prezentuje na veľtrhu, ako aj na fórach a seminároch. Ťažiskovými oblasťami sú priemyselné subdodávky, digitálne platformy a energetické riešenia. V týchto oblastiach sa ponúka medzi Portugalskom a Nemeckom množstvo synergií, ako aj potenciálov pre nové partnerstvá.

Značky: