Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tohtoročný rebríček najväčších hrozieb pre firmy zostavila spoločnosť Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) na základe odpovedí viac ako 1900 expertov na poistné riziká z 80-tich krajín sveta. 7. Allianz Risk Barometer odhalil, že v roku 2018 sa podnikatelia najviac obávajú prerušenia prevádzky (42 % odpovedí), ďalej kybernetických rizík (40 %) a tiež následkov prírodných katastrof (30 %).

Prerušená výroba za 1,2 milióna eur

Prerušenie výroby je vnímané aj na Slovensku ako jedno z najväčších rizík. „Dlhé roky boli príčinou škôd vzniknutých prerušením výroby prírodné živly, najmä požiar a priemyselné nehody. V dnešnom digitálne prepojenom hospodárstve pribudli ďalšie riziká ako kybernetické útoky, výpadky informačných systémov, štrajky alebo teroristické útoky. Škody spôsobené výpadkom výroby môžu byť pritom omnoho vyššie ako náklady na postavenie nových priestorov,“ vysvetľuje Ole Ohlmeyer z AGCS, zodpovedný za región východnej Európy.

Experti z Allianz – Slovenskej poisťovne sa s ním zhodujú. „Scenár majetkovej škody v státisícoch eur a následnej finančnej škody z prerušenia prevádzky v miliónoch eur začína byť pomerne bežný a má jednoznačne rastúci trend,“ konštatuje vedúci oddelenia majetkového poistenia a špecialista na rizika prerušenia prevádzky Allianz – SP Daniel Ďuračka. Samostatnou kategóriou je tzv. kontingentné prerušenie prevádzky, keď k zastaveniu výroby u klienta dochádza z dôvodu majetkovej škody, napríklad požiaru, u klientovho dodávateľa. „Zvyšovanie flexibility a nákladovej efektívnosti súčasných dodávateľských procesov prináša úplne nové riziká, ktoré sme tu 15 – 20 rokov dozadu nemali. Rastúca globalizácia má za následok zvyšovanie vzájomných prepájaní rizík, čím sa rapídne zvyšuje zraniteľnosť celého systému vo vzťahu k riziku prerušenia“, dodáva D. Ďuračka. „Jednou z najväčších poistných udalostí, ktoré sme minulý rok riešili bolo práve prerušenie výroby spôsobené poruchou transformátora pece v jednom z priemyselných podnikov. Celková škoda presiahla 1,2 milióna  eur,“  dopĺňa hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Rekord v prírodných katastrofách

Kybernetické hrozby, či už v podobe technických výpadkov, zámerne spôsobených útokov či napríklad úniku dát a osobných údajov klientov, obsadili v tohtoročnom celosvetovom rebríčku druhé miesto. Na treťom mieste sú prírodné katastrofy. Po minulom roku, keď poisťovne na celom svete vyplatili za škody spôsobené prírodnými katastrofami historicky najvyššiu sumu – až 135 miliárd amerických dolárov – sa niet čomu čudovať. S nimi úzko spojené klimatické zmeny a nepredvídateľnosť počasia sa tento rok do rebríčka najväčších biznis hrozieb dokonca dostali ako samostatná kategória, keď obsadili 10. miesto.

TOP 10 rizík podnikania pre rok 2018
1.Prerušenie výroby
2.Kybernetické hrozby
3.Prírodné katastrofy
4.Vývoj finančného trhu
5.Zmeny v legislatíve a regulácií
6.Požiare a explózie
7.Nové technológie
8.Poškodenie reputácie alebo hodnoty značky
9.Politické riziká a násilie
10.Klimatické zmeny a nepredvídateľnosť počasia

   

        Zdroj: Allianz

Značky: