Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V druhom štvrťroku 2015 bola spomedzi bankových reklám najviditeľnejšia reklama VÚB banky. Najúspešnejšou kampaňou, keď berieme do úvahy aj iné parametre – správna identifikácia značky, správne pochopenie benefitov, aj celkovú atraktivitu, však bola reklamná kampaň Slovenskej sporiteľne Na rekonštrukciu vám požičiame viac.

„Spoločnosť GfK už od roku 2006 pravidelne každý mesiac monitoruje efektivitu televíznej reklamy bánk a ponuky ich produktov a služieb v prieskume GfK Banking ATS Vďaka tomuto kontinuálnemu prieskumu máme prehľad o reklamách, produktoch a pozícii značiek bánk na slovenskom trhu. Tieto jedinečné dáta sú k dispozícii každý mesiac s týždenným reportingom, využívajúc moderný interkatívny online portál,“  hovorí Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer, GfK Slovakia.

Komunikačná aktivita bánk sa v druhom štvrťroku oproti rovnakému sledovanému obdobiu minulého roka mierne znížila. Celkovo bolo nasadených 24 kampaní jednotlivých bánk, prevládala hlavne komunikácia úverov, resp. pôžičiek.

V druhom  štvrťroku bola najviac viditeľná reklama VÚB banky, ktorá práve v tomto období zmenila svoj komunikačný koncept. Takmer polovica populácie (49 percent) si spontánne vybavila nejakú reklamu od VÚB banky.

Najúspešnejšou konkrétnou reklamnou kampaňou v sledovanom období – v druhom štvrťroku 2015 – bola reklamná kampaň Slovenskej sporiteľne Na rekonštrukciu vám požičiame viac, ktorá okrem vysokej podporenej znalosti (84 percent) taktiež dosiahla vysoké správne priradenie k značke (až 90 percent) a najlepšie zo všetkých reklamných kampaní odkomunikovala svoje posolstvo (66 percent).

Značky: