Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Globálne ekonomické problémy a pokračujúce snahy o zvyšovanie energetickej účinnosti nútia malé a stredne veľké podniky k chytrejšiemu zachádzaniu so svojimi finančnými zdrojmi.

Doporučenia adresované firmám a domácnostiam sa však väčšinou obmedzujú na to, aby ľudia šetrili na kúrení alebo za sebou zhasínali pri odchode z miestnosti. Finančne aj realizačne náročnejšie opatrenia pre zlepšenie energetickej účinnosti a udržiteľnosti budov, ako sú napr. solárne panely, trojskla alebo zateplenie, si mnohé malé a stredne veľké podniky v súčasnosti nemôžu dovoliť. Ako cesta k vytvoreniu pracoviska, ktoré šetrí náklady a súčasne je ohľaduplné k životnému prostrediu, sa našťastie ukazuje chytrejšie využívanie sieťových prepínačov.

Prepínač je sieťový prvok, ktorý prepojuje jednotlivé zariadenia v počítačovej sieti tým, že prijíma dáta a predáva ich do cieľového zariadenia, a to prepínaním L2 framov. Jednoducho povedané, prepínače podnikom poskytujú väčšiu kontrolu nad využívaním elektrickej energie.

Prepnite na prepínač

Len málo firiem vie, že vlastnými silami môžu znížiť spotrebu elektrickej energie potrebnej na prevádzku svojej WiFi siete. K fungovaniu firemnej WiFi je nutné mať minimálne jeden prepínač a niekoľko prístupových bodov. Väčšinu prepínačov je možné nastaviť tak, aby prístupové body boli cez ethernet, tzn. pomocou PoE, z prepínača napájané len v dobe, kedy je to nutné.

Inými slovami, pomocou sieťového prepínača je možné regulovať dobu napájania bezdrôtových prístupových bodov. Bezdrôtové prístupové body je možné naviac naprogramovať tak, aby sa vypínali v rovnakú dobu, alebo naopak v rôznych časoch v závislosti na požadovanej dobe prevádzky zariadenia.

A koľko je možné teda ušetriť?

Vyššie spomenuté výhody síce vypadajú lákavo, ale koľko je možné vlastne za rok ušetriť vďaka chytrej konfigurácii prepínača?

Na každých 100 m2 potrebujete približne jeden prístupový bod, takže v stredne veľkej spoločnosti sa bavíme o minimálne 20 bodoch. Týždeň má 168 hodín. Pokiaľ by prístupové body bežali iba cez pracovné dni od 8 hodiny ráno do 6 hodiny večer, môžete za týždeň ušetriť 118 hodín spotreby energie. Okrem uvedených 50 pracovných hodín týždne prístupové body nevyžadujú žiadne napájanie.

V pohotovostnom režime (tzn. od 6 hodiny večer do 8 hodiny ráno) má prístupový bod priemernú spotrebu 0,005 kWh za hodinu (tzn. 5 wattov). Vypnutím prístupového bodu tak za týždeň ušetríte 0,590 kWh (118 hodín x 0,005 kW). Za mesiac to je 2,36 kWh (4 týždenne x 0,590 kWh) a za rok už 30,68 kWh (52 týždňov x 0,590 kWh).

Cena elektriny na Slovensku sa skladá z niekoľkých položiek, okrem samotnej komodity, silovej  elektriny, tvorí cenu aj sieťové poplatky za prenos a distribúciu elektriny, rôzne poplatky a dane., pričom silová elektrina predstavuje necelých 50 % z celkovej ceny. Aktuálne na Slovensku platí jednotná cena na dodávku elektriny, ktorá je zastropovaná na úrovni 199 eur/MWh, čo je 0,199 eur/kWh. Potom na každom prístupovom bode ročne ušetríte len za silovú elektrinu 6,1 eur (30,68 kWh x 0,199 eur,), čo neznie ako veľa, ale pri počte 20 prístupových bodov vo firme sa dostávame k ročnej úspore 122 eur.

Stredne veľká spoločnosť tak môže rýchle, bez zložitého nastavovania a bez akýchkoľvek nákladov ušetriť nezanedbateľných 122 eur len za silovú eletkrinu a spolu so sieťovými poplatkami a v závislosti na vašom dodávateľovi a zvolenej sadzbe ešte viac. Funkcia vypnutia prístupových bodov do stavu bez napájania je už zabudovaná v PoE prepínači, takže stačí, aby ste vedeli, ako správne nastaviť harmonogram napájania.

V objektoch, ako sú napr. rozsiahle školské areály alebo firmy s veľkými skladovými plochami, môže byť kľudne inštalovaných okolo 150 prístupových bodov, čo znamená, že chytrým naprogramovaním a nastavením prepínača je možné ušetriť až tstovky eur ročne.

Chytré riešenie

Hoci vyššie popísané opatrenia riešia len zlomok problému, v kombinácii s ďalšími opatreniami môže malým a stredne veľkým organizáciám pomôcť poskladať viac a viac menších úspor do väčšieho celku. Vedľa všeobecných rád poskytovaných vládnymi orgánmi by organizácie mali s vysokými nákladmi na energie bojovať tiež využitím tých najefektívnejších zariadení na trhu.

Je nutné mať na pamäti, že vedľa okamžitých úspor výhoda PoE prepínačov spočíva tiež v tom, že sú lepšie pre životné prostredie vďaka automatickej detekcii dĺžky ethernet kabeláže a možnosti dynamicky meniť napájaciu charakteristiku pre pripojené zariadenia. Takže prepnúť na PoE prepínač je chytrý krok jednak z hľadiska úspory nákladov, ale aj pre ochranu našej planéty.

Značky: