Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V tomto článku sa dozviete, čo je to napájací zdroj, čo je to striedavý napájací zdroj, čo je to jednosmerný napájací zdroj a aká je konštrukcia a funkcia striedavého jednosmerného napájacieho zdroja.

Čo je to napájací zdroj?

Napájacie zdroje sú elektrické obvody a zariadenia, ktoré sú určené na premenu sieťového napájania alebo elektrickej energie z akéhokoľvek elektrického zdroja na konkrétne hodnoty napätia a prúdu pre cieľové zariadenie. Cieľovým zariadením môže byť ktorýkoľvek z našich každodenných elektrických spotrebičov alebo priemyselné zariadenie (napríklad aj elektromotor s prevodovkou).

Zdroj energieZdroj: iqsdirectory.com
Zdroj energie

Každé zariadenie, ktoré funguje na elektrinu, má limitné hodnoty napätia a prúdu, ktoré potrebuje na optimálnu funkciu. Tieto limity zvyčajne určujú dodávatelia a výrobcovia zariadenia. Ak nie sú splnené minimálne požiadavky, zariadenie sa nezapne a prekročenie týchto limitov spôsobí spálenie komponentov a poškodenie zariadenia. Niekedy môže jeden napájací zdroj napájať viacero zariadení naraz. Je potrebné, aby bol jeho výstup konštantný napriek akýmkoľvek zmenám zaťaženia alebo zmenám vstupného výkonu.

Takéto napájacie zdroje sa nazývajú regulované napájacie zdroje. Niektoré napájacie zdroje však majú výstup, ktorý sa mení so zmenami vstupu, pretože výstup je určitým podielom vstupu. Tieto sa označujú ako neregulované napájacie zdroje. Napájacie zdroje existujú v externých prenosných formách, ako sú nabíjačky, alebo môžu byť zabudované v zariadení, ako je to v televízoroch a rádiách. Napájacie zdroje môžu premieňať striedavý alebo jednosmerný prúd na vstupe na jednosmerný alebo striedavý prúd na výstupe.

Čo je to zdroj striedavého a jednosmerného prúdu?

Jednosmerný prúd tečie vždy jedným smerom. Naráža na tok prúdu zo zdrojov jednosmerného prúdu, ako sú batérie a solárne články atď.

Kladné a záporné cykly striedavého prúdu (AC) sa periodicky prepínajú a smer toku elektrónov sa podľa toho mení.

Zdroj striedavého jednosmerného prúduZdroj: iqsdirectory.com
Zdroj striedavého jednosmerného prúdu
Zdroj striedavého prúduZdroj: iqsdirectory.com
Zdroj striedavého prúdu

Ide o tok prúdu získaný zo zásuvky alebo generátora. Elektrická energia vyrábaná v elektrárňach a prenášaná do obytných oblastí sa tiež dodáva ako striedavý prúd.

Zdroj: iqsdirectory.com

Pri jednosmernom prúde je vždy konštantné napätie a prúd tečie jedným smerom. Na rozdiel od toho pri striedavom prúde sa napätie periodicky mení zo záporného na kladné a z kladného na záporné a podľa toho sa periodicky mení aj smer toku prúdu.

Zdroj: elektromotory.sk

Značky: