Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa spoločnosti GFI Software, dodávateľa riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, budú v oblasti podnikovej IT bezpečnosti rok 2017 pokračovať trendy minulého roku, ktorý môžeme v mnohých ohľadoch považovať za prelomový.

Prudký nárast ransomvéru, krádeží prístupových údajov k e-mailovým účtom a využívanie falošných správ na dosahovanie politických a obchodných cieľov povedie v mnohých organizáciách k potrebe posilniť konkrétne segmenty IT bezpečnosti.

Tu je 7 hlavných bezpečnostných trendov, ktoré GFI Software vníma ako kľúčové v tomto roku:

  1. Náročnejšie softvérové aktualizácie. V minulom roku Microsoft zmenil spôsob bezpečnostných aktualizácií v rámci svojich operačných systémov smerom k vyššej kumulácii. To v mnohých prípadoch znamená viac práce a stresu pre IT administrátorov a vyššiu mieru rizika pre systémy, ak sa vysoko kumulovaná aktualizácia nepodarí. Bez systémov pre audítovanie sietí a správu aktualizácií sa už podniky neobídu.
  2. Otvorenosť lokálnych sietí vďaka cloudu. Zabezpečenie samotného cloudu už síce nie je tou hlavnou obavou, ktorá bola hlavnou prekážkou rozvoja cloudových služieb, ale intenzívnejšie využitie cloudu vedie k vyššej miere prepojenia lokálnych sietí s internetom, a to si vyžiada kvalitnejšiu ochranu koncových bodov.
  3. Krádeže prihlasovacích údajov k e-mailovým účtom. Hoci v súkromnej komunikácií začínajú prevládať sociálne média, vo firemnej sfére sú e-maily nezastupiteľné. Prípad z mája 2016, keď došlo ku krádeži prístupových dát k 270 miliónom e-mailových účtov, sa môže pokojne stať aj tohto roku.
  4. Ransomvér. V roku 2017 aj naďalej porastie počet ransomvérových útokov, ktoré napríklad stále častejšie využívajú už takmer zabudnuté útoky prostredníctvom makier v súboroch Microsoft Office, ktoré obsahujú e-mailové spamy. Tu, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, bude potrebné posilniť zabezpečenie podnikovej elektronickej pošty.
  5. Komplikovanejšia compliance. Aktuálna situácia v IT bezpečnosti povedie k stále komplikovanejším regulatórnym predpisom a donúti tak podniky implementovať sofistikovanejšie riešenia s logovacími a reportovacími funkčnosťami.
  6. Záplava falošných správ. Rovnako ako vlani aj tohto roku očakávame rad politických udalostí, ktoré budú sprevádzané množstvom falošných správ. Tie sa môžu stať ľahkou návnadou pre neskúsených užívateľov a veľkou hrozbou pre firmy, v ktorých pracujú. Nikdy predtým neboli riešenia pre webový monitoring potrebnejšie, než budú v roku 2017.
  7. Návrat k faxom? Vďaka rastúcej neistote viažúcej sa k pôvodu informácií, ktoré sa na nás valia, rad organizácií (hlavne v štátnej sfére) sa nostalgicky pozerá na zastaralé faxové technológie ako na starý, dobrý, bezpečný komunikačný nástroj – bez rizika zavírenia, zašifrovania či krádeže dát.

„Aj keď v mnohých štátnych organizáciách je nasadenie bezpečnej faxovej komunikácie pochopiteľné a účelné, nie sme presvedčení o návrate faxov do komerčnej sféry,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software na českom a slovenskom trhu. „Aby podniky eliminovali bezpečnostné hrozby roku 2017, mali by sa skôr sústrediť na ochranu kľúčových IT nástrojov, ktoré maximalizujú produktivitu – t. j. elektronickej pošty, webového prístupu a koncových zariadení.“