Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť CompuGroup Medical AG (CGM AG), ktorá drží jedno z najvyšších pokrytí medzi poskytovateľmi služieb elektronického zdravotníctva, zmenila právnu formu organizácie z nemeckej akciovej spoločnosti na CGM SE.

CGM sa tak stala nadnárodnou európskou spoločnosťou. Zmena bude mať pozitívny vplyv i na slovenské zastúpenie, lebo prinesie lepšiu spoluprácu a pohyb zamestnancov v rámci európskeho kontinentu. Za CGM Slovenská republika (CGM SK) bude ako člen zvláštneho vyjednávacieho výboru vystupovať Milan Krajčovič, ktorý sa stal členom Zamestnaneckej rady CGM SE.

Nová právna forma umožní spoločnosti ďalej sa rozvíjať v nadnárodnom meradle, a zároveň rešpektovať jednotlivé národné aspekty. „Európska spoločnosť je právna forma spoločnosti, ktorá umožní našej organizácii väčší rozvoj a širšiu účasť jednotlivých dcérskych spoločností na dianí celého holdingu,“ uvádza Vladimír Přikryl, generálny manažér spoločnosti CompuGroup Medical SR a dodáva: „Zmena však neovplyvní právnu štruktúru slovenského vedenia značky.“

Trhový podiel spoločnosti CompuGroup Medical v oblasti poskytovateľov zdravotníckych systémov predstavuje celosvetovo až 70 %. „Vzhľadom k nášmu postaveniu na trhu a medzinárodne úzkej spolupráci môžu byť naše produkty neustále rozvíjané podľa požiadaviek zákazníkov a najmodernejších špecifikácií,“ dopĺňa Vladimír Přikryl.

Milan Krajčovič

Milan Krajčovič

Ako zástupca pre SK zvolený Milan Krajčovič

V prípade CGM budú mať zástupcovia možnosť podieľať sa na chode spoločnosti prostredníctvom účasti v novozriadenej Zamestnaneckej rade CGM SE. Tá momentálne združuje 19 členov z 13 európskych krajín. Slovenským zástupcom sa stal Milan Krajčovič, ktorý pracuje v CGM od roku 2011. V súčasnosti pôsobí na pozícii Product Specialist a je členom International support team CGM LAB Scandinavia. Tu sa venuje podpore LIS CGM ANALYTIX.

Značky: