Allianz odhalila podvody za takmer 8,5 milióna eur. Počas pandémie najviac stúpli podvody v životnom poistení, viac ako dvojnásobne. Páchatelia sa spoliehali na sťažené prešetrovanie a nedostatočnú kontrolu počas pandémie. Ale neuspeli.

Allianz totiž používa pri vyhodnocovaní nahlásených poistných udalostí aj modernú IT technológiu, ide hlavne o spravovanie BigData a udalosti dôkladne vyhodnocuje napriek aktuálnemu lockdownu. Využíva pritom aj verejne dostupné dáta zo sociálnych sietí a rovnako tak aj pohľady na históriu budov a iných objektov cez StreetView. Celosvetová pandémia, ktorá ovplyvnila takmer všetky oblasti života, mala tiež vplyv na poisťovacie podvody.

Práve v pandemickom roku 2020 Allianz – Slovenská poisťovňa odhalila doteraz najvyššiu sumu podvodov, v celkovej hodnote takmer 8,5 milióna eur. Oproti roku 2019 je to takmer 20 % nárast. Spolu tak vlani odhalili detektívi Allianz 2764 poisťovacích podvodov, čo je o 15 % viac ako v predchádzajúcom roku. Na týchto výsledkoch sa podľa všetkého podpísala situácia okolo pandémie COVID-19, keď sa niektorí snažili kompenzovať výpadok finančných prostriedkov neoprávnenými nárokmi voči poisťovni. Zároveň sa mnohí páchatelia zrejme spoliehali, že poisťovňa bude mať počas mimoriadnej situácie sťažené možnosti prešetrovania podozrení.

Najväčší, viac ako dvojnásobný nárast, zaznamenali podvody v životnom a úrazovom poistení, kde Allianz odhalila 714 pokusov o získanie neoprávneného plnenia za viac ako 671-tisíc eur.

Zdroj: Allianz

Zdroj: Allianz

Pozrite si pár odhalených príkladov

Najskôr úraz, potom poistka

Takto si chcel napríklad poškodený uplatniť 4-mesačnú PN-ku v hodnote 1600 eur, ktorú si poistil po tom, ako utrpel úraz. „Poškodený si pri páde z nákladného vozidla zranil koleno. Predložil nám lekárske správy a doklad o práceneschopnosti, kde boli dátumy nečitateľné, pričom na správe z vykonanej magnetickej rezonancie sa dátum zhodoval s dátumom uzatvorenia poistenia. Po prešetrení a zabezpečení čitateľnejších dokladov sme zistili, že poškodený si uzatvoril poistku účelovo, dva dni po vzniku úrazu. Zrejme sa spoliehal, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine poisťovňa upustí od detailnejšieho preverovania škôd,“ hovorí Vojtech Kosík z oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne.

Tabuľka: Prehľad poisťovacích podvodov v rokoch 2020 a 2019

Rok 2020Rok 2019
Druh poisteniaPočet podvodovObjem podvodovPočet podvodovObjem podvodovNárast/pokles hodnoty podvodov 
Havarijné poistenie439766 633449846 486-9,4 %
Povinné zmluvné poistenie6821 400 4726601 530 580-8,5 %
Životné a úrazové poistenie714
671 146
 
440328 536104 %
Poistenie privátneho majetku487757 364473763 312-0,8 %
Poistenie priemyslu1772 693 970

 

1772 084 04129 %

 

Poistenie podnikateľov2582 150 5041911 502 66143 %

 

Cestovné poistenie1401814 476-97 %
SPOLU2 764

 

8 440 489

 

2 3987 070 0921 370 397

Zdroj: Allianz

Korona to „zakryje”

Celkový počet hlásených poistných udalostí v minulom roku doslova kopíroval jednotlivé vlny pandémie a lockdownu. Popri cestovnom poistení, ktoré pochopiteľne v minulom roku výrazne kleslo, najväčší pokles v páchaní podvodov sa prejavil pri poistení vozidiel, čo súvisí najmä s obmedzeným cestovaním, keď sa menej jazdilo, a prirodzene, bolo aj menej nehôd. Pri vozidlách vlani odhalili špecialisti Allianz podvody za takmer 2,2 milióny eur. Pri motorových vozidlách začali viacerí páchatelia počas pretrvávajúcich obmedzení hlásiť škody, kde bolo zrejmé, že sa spoliehali na štátom obmedzený pohyb a dúfali, že sa poistné udalosti nebudú detailne preverovať. „Často išlo doslova o naivné pokusy podvodov, kde hlásené poškodenia na vozidle boli zadokumentované už pri uzatváraní poistenia, alebo pri predchádzajúcich škodách uplatnených buď u nás alebo v konkurenčných poisťovniach,“ zdôrazňuje V. Kosík.

Hlásenie o poistnej udalosti je možné realizovať aj takou formou, že vzniknutú udalosť si sami odfotíte. Neoplatí sa ale klamať, prípadne fotiť iné auto. Allianz totiž všetky fotky dôkladne analyzuje a na takýto podvod sa príde.

Pandémia „navyšovala“ škody

Po skončení prvej vlny pandémie si klienti uplatňovali škody z cestovného poistenia za neuskutočnené zájazdy a dovolenky. Počas druhej vlny pandémie si viacerí začali uplatňovať škody na majetku v zatvorených prevádzkach, najmä zatopenie a zničenie zariadenia a skladových zásob, tiež krádeže, požiare a podobne.

„Išlo samozrejme o reálne vzniknuté škody na opustených prevádzkach, ale vo viacerých prípadoch sme odhalili snahu o získanie náhrady strát na tržbách cez navyšovanie rozsahu vzniknutých škôd,“ upozorňuje V. Kosík.

Zdroj: Allianz

Hoci celosvetová pandémia prekvapila snáď každého, kontrolné systémy a mechanizmy poisťovne fungujú aj napriek obmedzeniam. Svedčia o tom rekordné minuloročné počty a sumy odhalených podvodov. Výsledkom preverovania Allianz je aj 6 trestných oznámení s kompletným dôkazovým materiálom. „Napriek sťaženým podmienkam všetky podozrivé prípady preverujeme a pokusy o podvod sa snažíme zachytiť v pravý čas, aby sme chránili záujmy a peniaze poctivých klientov,“ uzatvára vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne Jaroslava Zemanová.

Chorvátske zemetrasenie v Nových Zámkoch

Kurióznym spôsobom sa jeden poistený snažil uviesť do omylu Allianz, keď nahlásil, že obvodové múry jeho rodinného domu v Nových Zámkoch boli poškodené zemetrasením s epicentrom v Chorvátsku. Rovnaké vraj vznikli aj na dome u susedov. Hoci v danom čase bola zaznamenaná seizmická aktivita, otrasy mali veľmi nízku intenzitu a určite nemohli zapríčiniť poškodenie múrov. Prostredníctvom aplikácie StreetView služby Google Allianz zistila, že identické poškodenie obvodového muriva rodinného domu susedov bolo zaznamenané na fotodokumentácii už v apríli 2012. Poistený sa snažil využiť informácie o zemetrasení s epicentrom mimo Slovenska a uplatniť si opravu popraskaného obvodového muriva injektážou vo výške 7500 eur.

Záhadné zadretie motora

Zamestnanec autoservisu nahlásil zo svojho poistenia zodpovednosti, že svojou nedbanlivosťou pri výmene rozvodov spôsobil na opravovanom vozidle zadretie motora. Uviedol, že pri výmene rozvodov mu do olejovej vane padol uvoľnený tesniaci tmel, ktorý sa dostal do mazacieho systému vozidla, a to spôsobilo zadretie motora. Poškodenie motora malo vzniknúť po jeho odovzdaní zákazníkovi a prejdení cca 750 km. Popisovaný priebeh vzniku poškodenia sa javil technicky málo pravdepodobný, a navyše išlo o vozidlo taxislužby, ktoré malo najazdených viac ako 300-tisíc km. Po preverení okolností vzniku v Allianz zistili, že padnutý tesniaci materiál v žiadnom prípade nemohol spôsobiť zadretie motora a neoprávnený nárok vo výške 7000 eur zamietla.

Zamlčané ochorenie

Klientka si v septembri 2020 uplatňovala nárok na poistné plnenie z rizika hospitalizácie, chirurgického zákroku a denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti.

Uviedla, že bola na chirurgickom zákroku, po ktorom bola hospitalizovaná 10 dní a súčasne bola vyše mesiac práceneschopná a predložila aj zdravotnú dokumentáciu. Keďže chirurgický zákrok sa týkal ochorenia, ktoré sa lieči najmä neinvazívnymi metódami a samotný zákrok sa vykonáva až po zlyhaní neinvazívnych metód, škodu v Allianz preverili. Zistili , že poistku si uzatvorila len 3 mesiace predtým a neuviedla žiadne ochorenia, na ktoré sa liečila. Po vyžiadaní výpisu z jej účtu v zdravotnej poisťovni v Allianz zistili, že klientka bola na ochorenie dlhodobo liečená už skoro štyri roky. Poistku tak uzatvorila tesne pred plánovaným chirurgickým zákrokom. Plnenie vo výške 1200 eur jej zamietli.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.