Počas pandémie sa výrazne rozmohli poistné podvody. Allianz – Slovenská poisťovňa odhalila najvyššiu sumu poisťovacích podvodov za posledných 17 rokov. Bolo to až 9,5 milióna eur pri 2621 pokusoch.

Blesk z čistého neba

Ako sme sa dozvedeli na tlačovej konferencii, poisťovňa pristúpila aj k nasadeniu moderných technológií pri odhaľovaní poistných pokusov. Aktuálne má nasadenú aplikáciu, ktorá dokáže rozpoznať podvod spojený s búrkovou činnosťou. Ľudia sa pokúšajú „zahrať“ to tak, že daný spotrebič bol poškodený úderom blesku. Allianz však pomocou metrologických dát zistí, či to môže byť pravda, pričom zohľadňuje aj prírodný úkaz blesku z čistého neba. Pamätajte na to, že veľa vecí sa dá overiť.

Vymyslené trvalé následky

Za rok 2021 Allianz eviduje medziročný pokles 10 % nahlásených škôd. Najväčší nárast, o 16 %, aj najvyšší celkový počet pokusov o podvod bol v životnom poistení. Najčastejšie išlo o snahu „upraviť“ vzniknuté úrazy.

„Mali sme prípad, keď si poistený pri tréningu zlomil kosti v priehlavku na ľavej nohe. Po ukončení liečby a potvrdení chirurgickou kontrolou, že zlomenina je vyliečená, sa poistený rok po úraze snažil získať nárok za trvalé následky úrazu v sume 3 700 eur. To zdokumentoval aj cielenou lekárskou správou. Po porovnaní dvoch nekorešpondujúcich lekárskych správ sme požiadali o tretí, nezávislý lekársky posudok, ktorý potvrdil, že členok je bez obmedzenia hybnosti v porovnaní s druhým členkom a nie sú prítomné žiadne trvalé následky,“ uvádza koordinátor špeciálnych činností Vojtech Kosík.

Kalkulovanie pri hlásení škody

Oblasťou s najvyššou hodnotou poisťovacích podvodov je opäť priemysel, kde Allianz odhalil 172 pokusov o podvod, pričom celková suma za podvody v priemysle na takmer 4,4 milióna eur. „Pri pokusoch o podvod v priemysle sa často stretávame s akýmsi kalkulovaním ako škodu nahlásiť, aby sa „zmestila“ do poistného krytia, ktoré má firma dojednané,“ domnieva sa J. Kováčiková.

Taký bol aj prípad spoločnosti, ktorá nahlásila poškodenie protipožiarnej hlavice neznámym páchateľom a následné vytopenie administratívnej budovy, ktorá bola tesne pred dokončením. „Obhliadka a posúdenie nezávislým odborníkom potvrdili, že nešlo o poškodenie neznámym páchateľom, ale o pochybenie firmy, ktorá protipožiarny systém inštalovala a použila rizikový materiál, ktorý nespĺňal potrebné technické normy. Motívom, prečo bola škoda nahlásená inak ako sa stala, bola podľa všetkého skutočnosť, že poistenie zodpovednosti dodávateľa systému nekrylo celkovú výšku škody, ktorá bola približne 70 000 eur. Zo zodpovednosti dodávateľa protipožiarneho systému sme tak uhradili 32 000 eur. Suma, o ktorú sa chcel klient obohatiť, bola 38 000 eur a túto čiastku sme nevyplatili. Prípad už rieši polícia,“ hovorí J. Kováčiková.

Tabuľka: Poisťovacie podvody 2021/2020

Rok 2021Rok 2020
Druh poistenia Počet podvodovVýška podvodov Počet podvodovVýška podvodov Nárast / pokles  výšky podvodov
Havarijné poistenie380828 253439766 63361 620
Povinné zmluvné poistenie4991 320 7656821 400 472-79 706
Životné a úrazové poistenie833907 340718671 146236 194
Poistenie privátneho majetku454435 496489757 364-321 868
Poistenie priemyslu1724 359 9601772 693 9701 665 989
Poistenie podnikateľov2811 661 7622582 150 504-488 742
Cestovné poistenie28 71914018 318
Spolu2 6219 522 2952 7648 440 4891 081 806

Zdroj: Allianz

Chatka s bezdomovcami

V oblasti privátneho poistenia majetku eviduje Allianz mierny pokles, keď za minulý rok odhalila 454 podvodov za vyše 435-tisíc eur. Detektívi poisťovne spolu s políciou šetrili aj kuriózny prípad. „Klient si poistil záhradnú chatku na juhovýchode Slovenska. Do mesiaca nám nahlásil jej rozkradnutie a zdevastovanie interiéru aj exteriéru za asi 10-tisíc eur. Po obhliadke a od vlastníkov okolitých budov sme zistili, že išlo o dlhodobú činnosť viacerých osôb. Nakoniec sa preukázalo, že chatku asi rok so súhlasom jej majiteľa obývali bezdomovci. Po tom ako chcel majiteľ chatku predať a požiadal bezdomovcov, aby sa vysťahovali, nastal konflikt, ktorý musela riešiť polícia. V každom prípade, keďže chatka bola zničená a rozkradnutá ešte predtým, ako ju majiteľ poistil, sme nárok na poistné plnenie zamietli,“ uvádza V. Kosík.

Uplatniť si škodu dvakrát

V poistení vozidiel odhalila Allianz spolu 879 pokusov o poisťovací podvod, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku. „Tento trend súvisí najmä obmedzením jazdenia počas pandémie, a teda aj menším počtom škôd na vozidlách. V PZP sme odhalili podvody za viac ako 1,3 milióna eur, v havarijnom poistení suma pokusov o podvod presiahla 828-tisíc eur,“ vyčísľuje J. Kováčiková. Pri pokusoch o podvod pri vozidlách sa poistení, rovnako ako pri privátnom majetku, často snažia uplatniť si jednu škodu dvakrát. „Riešili sme prípad, keď nám poistený nahlásil škodu z havarijného poistenia na svojom luxusnom vozidle, kde údajne počas cesty na rýchlostnej ceste nabehol na nezistený predmet a poškodil si všetky disky kolies, ktoré bolo treba vymeniť. Pri expertíze bolo zistené, že poškodenia na štyroch kusoch diskov nemohli vzniknúť v jednom čase a pri pohybe dopredu, ale nasvedčovali, že vznikli v rôznom smere, napríklad pri parkovaní. Navyše, na dvoch kolesách sme objavili stopy po označení inou poisťovňou, ktorá ich priznala na výmenu. V spolupráci s konkurenčnou poisťovňou a s registrom poistných udalostí sme zistili, že poistné plnenie za túto škodu už bolo vyplatené pred dvomi rokmi. Nárok na odškodné vo výške 5 000 eur sme zamietli,“ dopĺňa J. Kováčiková.

Radšej sa pripútajte, lebo sa vám to určite nevyplatí

Poisťovňa riešila aj tragickú dopravnú nehodu, spojenú s pokusom o podvod. „Pri nehode na diaľnici zahynul vodič a dvaja spolucestujúci utrpeli ťažké zranenia. Obaja poškodení polícii pri výsluchu uviedli, že boli pripútaní. Znalci spolu s políciou po obhliadke vozidla a expertíze však preukázali, že spolucestujúci počas jazdy pripútaní nemohli byť. Náhradu škody, ktorú sme poškodeným vyplatili, sme preto znížili o spoluvinu poškodených v sume 30-tisíc eur. A hoci nejde o klasický vopred plánovaný príklad podvodu, neposkytnutie pravdivých informácií o vzniku a priebehu dopravnej nehody je považované za manipuláciu s faktmi a je tam podozrenie z pokusu o poisťovací podvod,“ uzatvára J. Kováčiková.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.