Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1. Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Cieľom výzvy „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku podporiť projekty subjektov verejnej správy pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, kde oprávnené subjekty identifikujú najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde majú najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami, vyplývajúce z vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenia, prípadne z vykonanej analýzy rizík, realizovaných interných auditov a iných nezávislých bezpečnostných posudzovaní, prípadne zo samohodnotiacich správ. Ide napr. o oblasť riadenia rizík a organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti, bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, sieťová a komunikačná bezpečnosť alebo aj riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej správy, ktoré sú zároveň subjektmi zaradenými v registri prevádzkovateľov základných služieb v sektore „Verejná správa“ podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zároveň pokračuje v rámci Programu Slovensko v prípravách výziev obdobného charakteru, a to určených pre verejné a štátne vysoké školy a subjekty v sektore zdravotníctva.

Viac informácií o výzve nájdete TU.

Značky: