Spoločnosť Zyxel Communications dnes predstavila nový rad firewallov, ktorý malým a stredným organizáciám prináša cenovo dostupný nástroj na ochranu ich sietí a dát, a to dokonca aj pred zero-day útokmi (útoky nultého dňa), s ktorými si neporadia bežné bezpečnostné riešenia.

Zyxel ATP je brána typu „all-in-one“, ktorá pre odhalenie a blokovanie známych i neznámych hrozieb kombinuje škálovateľný cloudový sandboxing s mnohými dodatočnými bezpečnostnými vrstvami.

Zyxel ATP: pokročilá ochrana pred hrozbami

„Minuloročná epidémia ransomwaru bola varovaním všetkým, ktorí sa mylne domnievajú, že cieľom útokov sú len užívatelia pracujúci s citlivými informáciami alebo s vysokými finančnými obnosmi,“ poznamenáva Martin Bratičák. Head of Channel CEE. „Problém ďalej zhoršujú neznáme hrozby. Tie nie je možné zastaviť pomocou bežných bezpečnostných riešení a navyše sa objavujú stále častejšie – len v druhom polroku minulého roka ich počet vzrástol o 40 %. Najmodernejšia technológia, ktorá je pre ochranu pred týmito hrozbami nevyhnutná, doposiaľ bola mimo finančné možnosti väčšiny malých a stredných organizácií.“

S príchodom radu ZyWALL ATP a jeho ochrany na viacerých vrstvách to však už neplatí. Prvú ochrannú líniu tvorí sandboxing, ktorý neznáme a potenciálne rizikové dátové pakety spúšťa v bezpečnom a skrytom prostredí, kde pred ich uvoľnením alebo naopak zablokovaním, overí ich bezpečnosť.

Mnohé hrozby sa do sandboxu ani nedostanú. Rovnako ako väčšina bezpečnostných riešení aj Zyxel ATP prichádzajúce dátové pakety hodnotí podľa integrity ich podpisu. Vedľa toho, že z dôveryhodných zdrojov ako napr. od spoločnosti Bitdefender, získava pravidelné aktualizácie o novo označených podpisoch, Zyxel ATP navyše dostáva neustále aktualizácie o každej novej hrozbe zistenej každým ďalším firewallom ATP z celého sveta.

Bezplatná zlatá licencia na rok

Ako komplexné riešenie, ktoré neutralizuje hrozby vo všetkých jej podobách, je firewall Zyxel ATP opevnený niekoľkými dodatočnými ochrannými vrstvami: webovým zabezpečením (filtrami obsahu a botnetov), zabezpečením aplikácií a elektronickej pošty, detekciou a prevenciou prienikov, geoblokovaním, funkciou riadeného prístupového bodu a službou SecuReporter. Posledná z uvedených predstavuje najmodernejšiu cloudovú službu pre analýzu bezpečnosti dát a generovanie zrozumiteľných a ľahko použiteľných prevádzkových informácií.

Firewall Zyxel ATP je dodávaný s ročnou zlatou licenciou, takže užívatelia majú dostatok času na využitie všetkých jeho predností.

Najmä malým organizáciám do 50 užívateľov je určená verzia ATP200, ktorá sa vyznačuje priepustnosťou 1800 Mbps. Všetky potreby stredných organizácií, ktoré majú do 100 užívateľov, uspokojí verzia ATP500 s priepustnosťou 2600 Mbps.

Značky: