Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tradične aj tento rok vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilové vlaky v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom školského roka, a to po celom Slovensku. Dôvodom je očakávaný zvýšený záujem cestujúcich o železničnú dopravu. Od štvrtka 31. 8. do pondelka 4. 9. 2023 tak ZSSK celkovo posilní 17 posilových spojení (5 expresných vlakov a 12 rýchlikov).

Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka:

štvrtok 31. 8. 2023:

 • Ex 15621 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 14:27 – Humenné 21:21),
 • Ex 15623 TATRAN (Bratislava hl. st. 16:27 – Košice 21:51),
 • R 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:55 – Žilina 22:24),
 • R 15843 URPÍN (Bratislava hl. st. 16:54 – Zvolen os. st. 20:48).

piatok 1. 9. 2023:

 • R 16700 POVAŽAN (Žilina 5:30 – Bratislava hl. st. 8:01), 
 • R 16709 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 13:55 – Žilina 16:29),
 • R 16711 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 15:55 – Žilina 18:29),
 • R 16715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:55 – Trenčín 21:20),
 • R 16767 TATRAN (Žilina 6:32 – Košice 9:53).

nedeľa 3. 9. 2023:

 • TATRAN (Bratislava hl. st. 19:27 – Vrútky 21:58),
 • Ex 17628 TATRAN (Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:45),
 • Ex 17630 ŠARIŠAN (Humenné 14:38 – Bratislava hl. st. 21:33),
 • R 17716 POVAŽAN (Žilina 21:43 – Bratislava hl. st. 00:05 po polnoci),
 • R 17751 BOJNICE (Bratislava-Nové Mesto 13:01 – Prievidza 15:50),
 • R 17752 BOJNICE (Prievidza 16:16 – Bratislava-Nové Mesto 19:00),
 • R 17840 URPÍN (Zvolen os. st. 15:38 – Bratislava hl. st. 18:58),

pondelok 4. 9. 2023:

 • R 11831 URPÍN (Bratislava hl. st. 3:58 – Banská Bystrica 7:46).

Všetky hore uvedené vlaky sú vlaky posilové, zapracované v platnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky,
u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti o cestovanie v týchto vlakoch.


Posilnené budú aj vlaky InterCity (IC), a to o jeden až dva vozne. Preprava je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto. Posilnené budú nasledovne:

štvrtok 31. 8. 2023:

 • IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 16:22 – Košice 21:13) posilnené o jeden vozeň v úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice.

piatok 1. 9. 2023:

 • IC 523 (Bratislava hl. st. 12:22 – Košice 17:13) posilnené o jeden vozeň v úseku Bratislava hl. st. – Košice.

nedeľa 3. 9. 2023:

 • IC 522 (Košice 12:03 – Bratislava hl. st. 16:41) posilnené o dva vozne v úseku Košice – Bratislava hl. st.,
 • IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 16:22 – Košice 21:13) posilnené o jeden vozeň úseku Bratislava-Nové Mesto – Košice.

pondelok 4. 9. 2023:

 • IC 44 (Košice 07:02 – Bratislava hl. st. 11:56 – Wien Hbf. 13:24) posilnené o jeden vozeň v úseku Košice – Bratislava hl. st.


Spolu je posilnených 5 IC vlakov o 6 Bmpeer61 vozňov.

So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na 100 % zľavu z cestovného. ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na 100 % zľavu z cestovného, ktorí pre jej priznanie potrebujú vyplniť údaje v registračnom formulári, venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu registračného formulára na vydanie preukazu na zľavu à www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/.

Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka/študenta. To znamená, že je potrebné, aby škola uviedla a potvrdila:

 • dátumy odkedy a dokedy bude žiadateľ žiakom/študentom ich školy v danom školskom/akademickom roku,
 • ročník, ktorý žiak/študent v danom školskom/akademickom roku školy navštevuje,
 • dĺžku jeho štúdia v rokoch a v prípade záverečného ročníka štúdia aj termín jeho záverečnej skúšky.

Registračný formulár je zverejnený na našom webe www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/ nielen v štátnom jazyku. Pre žiakov a študentov študujúcich na školách v zahraničí ponúkame alternatívu – registračný formulár v slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej verzii. To, znamená, že ak škola v zahraničí potvrdí status žiaka alebo študenta na registračnom formulári ZSSK, nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a jeho úradný preklad do slovenčiny alebo češtiny, ako to bolo predtým.

Prostredníctvom online portálu MŠVVŠ SR www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk je tiež zavedené online overovanie statusu žiakov do 19 rokov študujúcich na školách v SR, ktorí majú záujem len o jednorazové cestovné. Pri registrácii sa požaduje predloženie vyplneného registračného formulára, rodného čísla žiaka, preukazu totožnosti a fotografie žiaka. Potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné.

Na webstránke ZSSK sú k dispozícii všetky informácie o 100 % zľave z cestovného (www.zssk.sk/bezplatna-preprava/) aj praktické informácie o predlžovaní preukazov na 100 % zľavu z cestovného (www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/).

Pripomíname tiež, že žiaci a študenti študujúci na školách v Slovenskej republike (bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska) majú nárok na 100 % zľavu z cestovného po registrácii do ZSSK ID, pričom odídenci z Ukrajiny nie sú výnimkou.

Všetky podmienky pre bezplatnú prepravu pre odídencov z Ukrajiny nájdete na našej stránke à https://www.zssk.sk/ukrajina/.

Cestujúcej verejnosti zároveň odporúčame, aby využívala aj alternatívne predajné kanály ZSSK:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android
https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk
https://www.zssk.sk/telefonicka-rezervacia-miesta-maxi-klasik/

Vďaka širokému spektru možností na nákup cestovných dokladov sa cestujúci vyhnú čakaniam v radoch pri pokladniciach.

Značky: