Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková poverila vedením Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Hlatkeho.

Nový generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexander Hlatky doteraz pôsobil
na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, kde zastával riadiace pozície v oblasti podpory a implementácie európskych fondov.

Na ministerstve pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov a tiež ako riaditeľ odboru hodnotenia a posudzovania projektov.

Vo funkcii nahradil Stanislava Jurikoviča, ktorý SIEA viedol od októbra 2022 a v agentúre zostáva pracovať na pôvodnej pozícii.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky: