Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť O2 Slovakia dosiahla v prvom polroku 2016 výnosy vo výške 118,9 mil. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje 1,4% nárast.

K 30. júnu 2016 vzrástla zákaznícka báza spoločnosti medziročne o 7,4 % na 1,838 mil. Spoločnosť zároveň v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho roka zvýšila prevádzkový zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) medziročne o 4,5% na 42,7 mil. eur.

„Rast zákazníckej bázy, ako aj finančných ukazovateľov v prvom polroku opäť potvrdil očakávania našej dlhodobej rastovej stratégie. Najvýraznejší nárast sme zaznamenali pri zákazníkoch platiacich na základe faktúry, na ktorom sa podieľali najmä výhodné produkty pod názvom O2 Paušál. V nasledujúcom období sa chceme zamerať na zákaznícky komfort v podobe zvyšovania pokrytia vlastnými sieťami,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ spoločnosti O2.

 Výnosy O2 v prvom polroku aktuálneho roka dosiahli 118,9 mil. eur, čo predstavuje ich medziročný nárast o 1,4 %. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) predplatených služieb predstavoval v sledovanom období 5,6 eur, ARPU pri zákazníkoch platiacich na základe faktúry dosiahol 12,4 eur.

K 30. júnu 2016 vzrástol medziročne počet aktívnych zákazníkov o 7,4 % na takmer 1,838 mil. Čistý nárast zákazníckej bázy od začiatku roka 2016 predstavoval takmer 29 tisíc SIM kariet. Za týmto nárastom stál najmä 15,5% medziročný nárast zákazníkov fakturovaných služieb na 1,021 mil., zatiaľ čo počet zákazníkov predplatených služieb predstavoval v uvedenom období 817 tisíc. Podiel zákazníkov fakturovaných služieb na celkovej zákazníckej báze vzrástol už na 55,6 %, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 p.b.

Koncom minulého roka pokrývala spoločnosť O2 vlastnou 2G sieťou 96,1 % populácie a vlastnou 3G sieťou takmer 70 % populácie. Aktuálne pokrýva O2 vlastnou 4G sieťou 25% obyvateľstva. O2 bude aj v tomto roku pokračovať v ďalšom pokrývaní Slovenska 4G sieťou až na 60% populácie a taktiež posilňovať 3G sieť.

Značky: