Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nová zpráva analyzuje data z více než 300 zdrojů a identifikuje klíčové výzvy a poznatky oblasti obnovitelné energie v Evropě.

Podle nové zprávy odborných konzultantů White Space Strategy, která analyzovala více než 300 různých zdrojů dat, zaznamená Evropa v příštím desetiletí a dále obrovské změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zprávu zveřejnila společnost Panasonic TOUGHBOOK. Mezi hlavní předpokládané změny patří:
• Do roku 2050 bude téměř 84 % energie vyrobené v Evropě pocházet buď ze sluneční, pevninské větrné energie, větrné energie na moři nebo z vodní energie, ve srovnání s necelými 50 % v roce 2021.
• Solární energie předstihne větrnou energii na pevnině a stane se hlavní obnovitelnou technologií, na kterou se evropské státy spoléhají.
• Rozšíření vodní energie bude omezeno na specifické horské oblasti a bude mít podobu menší a vzdálenější infrastruktury.
• Severní moře se stane nejrozvinutějším regionem pro výrobu větrné energie na moři. Stále více větrných farem bude také vznikat v Baltském moři a Lamanšském průlivu.
• Jihoevropské trhy budou stále více investovat a usilovat o růst své nabídky obnovitelné infrastruktury.
Dokument s názvem Budoucnost evropské obnovitelné energie shromažďuje data v komplexním hodnocení trendů ovlivňujících trh. Zabývá se hnacími faktory růstu obnovitelných zdrojů energie v Evropě, pokrokem při přechodu na obnovitelné zdroje energie, prostředím různých obnovitelných zdrojů energie a dovednostmi a mobilními technologickými nástroji potřebnými k podpoře tohoto odvětví.

„Vzhledem k tomu, že se evropské země více obracejí k obnovitelné energii, odborné znalosti a dovednosti obklopující tuto infrastrukturu se budou muset rozšiřovat po celé Evropě,“ říká Andrew Downs, ředitel White Space Strategy. „Personál pracující v těchto nových prostředích bude muset být vybaven technologií, která jim umožní pracovat efektivně i v drsných a vzdálených prostředích.“

Stefan Lindau, Country Manager společnosti Panasonic TOUGHBOOK pro severské země, ke zprávě uvádí: „Skandinávské země mají dlouhou historii průkopnické výroby obnovitelné energie z vodních elektráren a naše odolná zařízení TOUGHBOOK jsou ideálními partnery pro servisní techniky díky své vynikající odolnosti a konektivitě i v odlehlých lokalitách s extrémními povětrnostními podmínkami. Těšíme se na podporu dalšího rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v celé Evropě.“

Isaac Feijoo, Key Account Manager společnosti Panasonic TOUGHBOOK pro Španělsko a Portugalsko, komentoval zprávu takto: „Zařízení Panasonic TOUGHBOOK mají dlouhou historii podpory údržby větrných turbín na pevnině v jižní Evropě. Využití sahá od řízení dílů ve skladu až po kontroly údržby na vrcholu turbín stovky metrů ve vzduchu. Díky odolnosti a vynikající konektivitě jsou zařízení ideální pro inženýry a techniky pracující v těchto obtížných a často vzdálených místech.“

Značky: