Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Študentská organizácia „Zo Strojariny“ vznikla začiatkom jesene 2020. Jedným z hlavných dôvodov vzniku organizácie, je zvýšiť záujem o techniku u žien, ktorá už dávno nie je výsostne mužskou záležitosťou.  Združenie založilo 8 študentiek technického zamerania a väčšina z nich študuje práve na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Organizácia vznikla spontánnym nápadom na internáte, keď si dievčatá spoločne uvedomili a zhodli sa, že chcú šíriť ideu štúdia strojného inžinierstva a techniky ďalej najmä medzi dievčatami.

Organizácia spadá pod Študentský Cech Strojárov, ktorý je aktívnym občianskym združením pre rozvoj mimoškolského života a na internáte a fakulte. Bohužiaľ záujem o štúdium strojárskeho zamerania z pohľadu žien je veľmi nízky a celkový počet sa pohybuje okolo 5%. Študentky by to radi zmenili. . V spoločnosti stále prevládajú neželané stereotypy a predsudky, že na takéto štúdium sa majú hlásiť prevažne muži.

Zakladateľky združenia si plne uvedomujú, že každé štúdium na vysokej škole má svoje úskalia. Napríklad na medicínu je nutné mať dobrú pamäť, predpokladom úspechu pri štúdiu strojariny je logické myslenie. Nie je vlastnosť, ktorou disponujú len muži, ale rovnako aj ženy. A práve toto sa dievčatá snažia ukázať mladým študentkám na stredných a základných školách, že všetko sa dá, keď sa chce. Ich cieľom je priblížiť sféru vedy a techniky mladým dievčatám, ukázať  im systém vysokých škôl, poskytnúť potrebné informácie a rady, aby sa dokázali úspešne presadiť aj v praxi, po absolvovaní štúdia strojariny, napríklad na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

„Logické myslenie nie je vlastnosť, ktorou disponujú len muži ale rovnako aj ženy,“ povedala vedúca združenia Zo strojariny Eva Vargová.

V spoločnosti sa vyskytujú s názory typu, že je to mužské odvetvie a strojári pracujú vo fabrike za pásom. To ale vôbec nie je pravda. Naopak technika potrebuje ženy, ktoré často bývajú výborné manažérky, ktoré dokonale ovládajú multitasking. Príkladom sú aj ambasádorky projektu Zo strojariny.  Jednou z nich je Eva Stejskalová – spoluzakladateľka a v súčasnosti výkonná riaditeľka inovatívnej slovenskej firmy MicroStep, ktorá sa venuje výskumu, vývoju a výrobe CNC centier na delenie materiálu laserom, plazmou a vodným lúčom.

Ďalšou úspešnou dámou je Anna Marušková, ktorá je výkonnou riaditeľkou Tristone Flowtech Slovakia. Firma Tristone sa venuje technológií vstrekovania plastov pre automobilový priemysel a na medzinárodnom trhu má dlhoročné skúsenosti.

Si dievča a vybrala si sa cestu technického vzdelania? To znamená, že si odvážna, kreatívna a nebojíš sa výziev. Je to neľahká cesta, ale na jej konci ťa čaká úspech, sebarealizácia a naplnenie očakávaní,povedala Anna Marušková výkonná riaditeľka Tristone Flowtech Slovakia.

Technologický pokrok sa neustále zrýchľuje a je príležitosťou pre mladých ľudí nájsť zaujímavé a perspektívne uplatnenie. Väčšina dievčat však štúdium technického smeru zavrhne bez toho, aby poznali kariérne možnosti, ktoré im technické vzdelanie ponúka,povedala Eva Stejskalová výkonná riaditeľka spoločnosti Microstep

Združenie sa zameriava na skupinu študentiek 2. – 4. ročníka stredných škôl a 8. a 9. ročníkov základných škôl, čo je práve obdobie výberu ďalšieho zamerania. Dievčatá Zo Strojariny pracujú na projekte Cesta po Slovensku, počas ktorej navštívia vybrané gymnáziá a odprezentujú ich pohľad na techniku, skúsenosti, rady a mnohé úspešné príbehy. Zapoja nádejné talenty do krátkych aktivít, kde si budú môcť zostrojiť svoj vlastný projekt, pretože raz spraviť je viac,  ako sto krát len počuť. Ďalší krok je už na mladých študentkách. Môžu sa stať úspešnými  inovátorkami, manažérkami, programátorkami, vývojárkami či kvalitárkami.  Práve tak si môžu  zostrojiť  svoju budúcnosť na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Strojársky priemysel, to už nie je len sila, výkon a odvaha vyžadujúca tvrdú mužskú ruku, ale stále viac si vyžaduje precíznosť, spoľahlivosť a vytrvalosť. To sú predsa charakteristické črty nežného ženského pokolenia,“ povedal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ľubomír Šooš a potvrdil, že štúdium strojariny už dávno nie je len mužskou záležitosťou.

 Viac na  www.studujstrojarinu.sk

Značky: