Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mesiac povedomia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov v spoločnosti Xiaomi a zverejnenie dvoch tzv. bielych kníh o ochrane osobných údajov ukazuje, do akej miery sa spoločnosť zaväzuje dodržiavať špičkové štandardy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Spoločnosť Xiaomi vo svojom vedecko-technickom parku (Xiaomi Science and Technology Park) ukončila  akciu s názvom Mesiac povedomia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov. Počas júnových aktivít spoločnosť Xiaomi poukazovala na svoje postupy v oblasti bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov, a prezentovala ich svojim zamestnancom, vedúcim pracovníkom a odborníkom v odvetví, ako aj verejnosti. Zverejnila tzv. biele knihy o bezpečnosti a ochrane súkromia a tiež správu transparentnosti pri zabezpečovaní údajov.

Mesiac povedomia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov spoločnosť Xiaomi zorganizovala už druhý rok. Tohtoročná téma znela „Bezpečnosť je našou spoločnou zodpovednosťou. Vždy najskôr myslite a potom konajte.“ Cieľom bolo ukázať odhodlanie spoločnosti Xiaomi dodržiavať špičkové štandardy v oblasti bezpečnosti a súkromia a posilniť svoj záväzok transparentnosti.

Cui Baoqiu, viceprezident a predseda Komisie pre bezpečnosť a ochranu súkromia spoločnosti Xiaomi, povedal: „Ako popredný výrobca smartfónov s Androidom nesieme veľkú zodpovednosť. Sme odhodlaní informovať spotrebiteľov o tom, ako sa ich osobné údaje zhromažďujú, používajú a chránia. S hrdosťou môžeme povedať, že spoločnosť Xiaomi sa riadi normami v oblasti bezpečnosti, ochrany súkromia a transparentnosti, ktoré sú na svetovej úrovni.“

Ochrana údajov a súkromia používateľov vždy bola prioritou spoločnosti Xiaomi. V roku 2014 Xiaomi založila Komisiu pre bezpečnosť a ochranu súkromia. V roku 2016 sa Xiaomi stala prvým čínskym podnikom, ktorý získal certifikát TrustArc. V roku 2018 Xiaomi prijala Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) Európskej únie. A v roku 2019 získali postupy spoločnosti Xiaomi týkajúce sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov certifikácie ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018. Taktiež vydala svoju prvú verziu bielej knihy o bezpečnosti a ochrane osobných údajov MIUI.

V rámci tohtoročného mesačného programu sa zamestnanci a návštevníci dozvedeli o témach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany súkromia. Súčasťou programu bola aj interaktívna výstava prezentujúca spôsoby, ako chrániť osobné údaje.

Pre zamestnancov sa tiež konali kurzy usporiadané Bezpečnostnou akadémiou spoločnosti Xiaomi. Venovali sa témam rôznych oddelení, napríklad „Ako dodržiavať zásady ochrany osobných údajov pri produktovom vývoji“, „Všeobecná bezpečnosť vo výskume a vývoji“, „Kontrola obchodných rizík“ atď. Súťaž Xiaomi Cup CTF ponúkla tisíckam inžinierov príležitosť stať sa „hackermi“ a zúčastniť sa kódovacej súťaže na riešenie výziev v oblasti ochrany súkromia. Spoločnosť tiež prizvala certifikovaných inštruktorov Medzinárodnej asociácie profesionálov v oblasti ochrany súkromia (IAPP), ktorí zamestnancom poskytli profesionálne školenie.

Spoločnosť Xiaomi usporiadala panel o bezpečnosti IoT a panel o ochrane súkromia, ktorých sa zúčastnili odborníci na oblasť bezpečnosti a ochrany súkromia. Medzi účastníkmi boli Margaret Honda, manažérka pre svetový výskum v IAPP, Brad Ree, CTO v ioXt, David Mudd, riaditeľ globálnej digitálnej certifikácie produktov v BSI, Scott Roberts, riaditeľ pre Android Security Assurance v spoločnosti Google, Richard Watson, hlavný partner pre APAC Cybersecurity Risk Management v EY a Paul Breitbarth, riaditeľ globálnej politiky a stratégie EÚ v TrustArc.

Richard Watson, hlavný partner pre APAC Cybersecurity Risk Management v EY, poznamenal, že spotrebitelia očakávajú bezpečné zhromažďovanie a ukladanie svojich údajov. Najdôležitejšími faktormi pri zdieľaní osobných údajov s organizáciou boli procesy bezpečného zhromažďovania a ukladania (63%), kontrola nad zdieľaním údajov (57%) a dôvera (51%). Paul Breitbarth, riaditeľ globálnej politiky a stratégie EÚ v TrustArc, organizáciám radil v súvislosti s medzinárodným prenosom používateľských údajov. Hovoril o tom, aké je dôležité, aby vývozcovia údajov dodržiavaním medzinárodných právnych predpisov a prijatím ďalších overiteľných opatrení zabezpečili v zásade rovnocennú úroveň ochrany údajov.

V priebehu tohto mesiaca boli vydané dva dôležité dokumenty o ochrane súkromia: Biela kniha o ochrane súkromia MIUI a Biela kniha o ochrane súkromia Xiaomi loT. Sú zhrnutím zásad a postupov spoločnosti Xiaomi týkajúcich sa ochrany osobných údajov v produktoch MIUI a IoT a vysvetľujú, aký druh používateľských údajov sa zhromažďuje a ako sa používajú a chránia. Tiež názorne ukazujú zásady ochrany osobných údajov každej aplikácie v rozhraní MIUI a všetkých bežne používaných produktov loT. Tieto dokumenty nájdete v centre dôveryhodnosti Xiaomi na https://trust.mi.com/. Spoločnosť Xiaomi tiež zverejnila svoju Správu o transparentnosti za rok 2020 na https://trust.mi.com/, kde sú uvedené podrobnosti o žiadostiach o údaje, ktoré spoločnosť Xiaomi dostala od vlád a orgánov činných v trestnom konaní z celého sveta, a o tom, ako na ne spoločnosť Xiaomi odpovedala.

Transparentnosť, zodpovednosť, používateľská kontrola, bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel sú zásady spoločnosti Xiaomi týkajúce sa ochrany súkromia. Xiaomi dodržiava miestne zákony na všetkých trhoch, na ktorých podniká. Nikdy neprestane vyrábať bezpečné a spoľahlivé výrobky na celom svete, čím prispeje k tomu, aby si každý mohol užívať lepší život vďaka inovatívnym technológiám.

Značky: