Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Husqvarna predstavila vlastné riešenie, ktoré má v budúcnosti monitorovať, zachovať a napriek rastúcej urbanizácii tiež rozširovať mestskú biodiverzitu. Tá je z hľadiska udržateľnosti života vo veľkých aglomeráciách zásadná. Hlavnú úlohu budú v tejto výzve hrať vyspelé moderné technológie, robotika aj umelá inteligencia, ako ukazujú projekty švédskeho technologického lídra s názvom Strix a HUGSI.green.

Ubúdanie biodiverzity v mestách predstavuje jeden zo závažných problémov súčasnosti. Kvôli rozsiahlej urbanizácii dochádza v metropolách k významnému poklesu niektorých druhov rastlín i živočíchov. Odhaduje sa, že expanzia miest povedie do roku 2100 k strate 11 – 33 miliónov hektárov prirodzeného prostredia. Hoci je tento pokles často zatienený rastom mestskej infraštruktúry, jeho dôsledky môžu byť pre našu spoločnosť alarmujúce.

Už v roku 2022 sa z tohto dôvodu v rámci COP 15 zaviazali svetoví lídri podniknúť do konca dekády kroky na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity ochranou 30 % planéty a obnovením 30 % ekosystémov. V reakcii na to založila Husqvarna Medzinárodný poradný zbor odborníkov na biodiverzitu. Táto strategická iniciatíva si v snahe zachovať biodiverzitu kladie za cieľ podporovať výmenu znalostí a pritom vzdelávať nielen svojich zákazníkov, ale aj spoločnosť o ochrane a obnove biodiverzity.

Koncept Strix vďaka AI prevezme starosť o mestskú zeleň

Vedľa tímu expertov teraz Husqvarna prichádza s revolučným konceptom Strix. Ambiciózny projekt chce do desiatich rokov vyplniť medzeru po chýbajúcej pracovnej sile a zároveň zvýšiť produktivitu v údržbe mestských záhrad, parkov a ďalších zelených plôch.

Sady autonómnych zariadení vybavených umelou inteligenciou s názvom Strix budú vedieť zbierať a analyzovať dáta pod zemou, zo zeme i nad ňou. Robot má napríklad senzor videnia vo vzduchu a vzdušný zvukový radar zhromažďujúci údaje o zelenom priestore nad zemou. Pozemné snímače umiestnené vpredu, po stranách a vzadu zachytávajú pre zmenu informácie o druhoch a vlhkosti na povrchu, zatiaľ čo sada podzemných senzorov zhromažďuje dáta o pH pôdy, jej textúre, rýchlosti infiltrácie, obsahu vlhkosti a obsahu humusu v pôde. Vďaka 360-stupňovému senzoru videnia vie Strix rozpoznať aj živočíchy, spadnutú vetvu alebo návštevníka parku odpočívajúceho na deke.

Za pomoci nazbieraných dát a umelej inteligencie následne zariadenie vyhodnotí stav pôdy i rastlín a podľa ich individuálnych potrieb ponúkne riešenie na mieru, napríklad kosenie, mulčovanie, siatie, identifikáciu invazívnych druhov alebo hnojenie. Vďaka tomu bude v budúcnosti možné predikovať kvalitu zeleného priestoru aj zdravia miest za účelom optimalizácie starostlivosti, produktivity, odolnosti a biodiverzity. To by časom mohlo zahŕňať aj predpoveď hladiny oxidu uhličitého, ochladzovacie účinky, hospodárenie s vodou alebo stanovenie zdravia stromov.

Sledovanie biodiverzity v mestách prostredníctvom HUGSI

Mestá navyše vďaka novej digitálnej službe od Husqvarny získajú vhľad do svojich ekosystémov, vďaka čomu môžu pripraviť cestu pre zelenšiu, zdravšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Nová funkcia Biodiversity Alert v rámci on-line platformy HUGSI uľahčí mestám vytipovať oblasti, ktoré je potrebné za účelom zvýšenia mestskej biodiverzity chrániť a ďalej rozvíjať.

Pomocou AI analýzy satelitných snímok budeme schopní posúdiť potenciál biodiverzity a prepojenosti v mestách na makro úrovni. Všetko bude dostupné v našej službe monitorovania mestskej zelene s názvom HUGSI.green už na konci novembra,“ hovorí Erik Swan, riaditeľ Digital Business Exploration v spoločnosti Husqvarna.

Tieto a ďalšie navrhované riešenia tak umožnia mestám nielen predvídať a reagovať na výzvy spojené s urbanizáciou, ale aj aktívne prispievať k udržateľnejšej a zdravšej budúcnosti pre všetkých ich obyvateľov.

Značky: