Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group vstúpila do roku 2021 s ambicióznymi plánmi rastu a ziskovosti a v priebehu najbližších mesiacov vypustí na cesty prvých predstaviteľov svojej ďalekosiahlej technologickej ofenzívy.

Zároveň prichádza s úpravou celkového kurzu. Od polovice desaťročia posunú nové generácie vozidiel prémiovú mobilitu na úplne novú úroveň a to najmä z technologického hľadiska.

„Neue Klasse“ pripravená vytvoriť štandardy v digitalizácii, elektrifikácii a trvalo udržateľnom raste.

Tretia fáza transformácie spoločnosti sa začne od roku 2025 a zameria sa na modelovú ponuku BMW Group. Tá sa v priebehu desaťročí úspešne rozrástla a vznikne na základe Neue Klasse (Novej triedy). Neue Klasse sa bude vyznačovať tromi kľúčovými vlastnosťami: úplne prepracovaná softvérová architektúra a IT, nová generácia vysoko výkonného elektrického pohonu a batérií a radikálne nový prístup k trvalo udržateľnému rozvoju počas celého životného cyklu vozidla. Tieto štandardy sa nachádzajú v celej konštrukcii vozidla, ktorá prešla nekompromisnými úpravami pre elektrický pohon, stanovila nové kritériá v oblasti digitalizácie a elektrifikácie, no zároveň zaručuje, že charakteristické vlastnosti typické pre značku BMW sa dostanú aj do vozidiel ďalších generácií.

„Spoločnosť BMW Group nikdy nie je úplne spokojná s tým, čo doteraz dosiahla. A to nás odlišuje od zvyšku poľa. Tento prístup sa dostane aj do Neue Klasse: špičková technika na štyroch kolesách pre zákazníkov, ktorých bude o päť rokov zaujímať, ako sa vyvinie mobilita do roku 2030,” vraví Zipse.

Modely z Neue Klasse tak poskytnú úplne nový užívateľský zážitok, ktorý sa doteraz so sériovými vozidlami nespájal. Takzvané regionalizované technologické knižnice dokážu optimálne upraviť operačný systém vozidla tak, aby zodpovedal rôznym požiadavkám v každom z hlavných regiónov sveta a ich digitálnemu prostrediu a poskytoval neustále inovácie, aby bol operačný systém stále aktuálny. Súčasťou Neue Klasse bude aj prístup, ktorý tlačí do popredia digitálny svet a umožní zvýšiť podiel príjmov vytvorených počas životného cyklu vozidla prostredníctvom individuálne nastaviteľných a objednateľných prvkov.

Aerodynamický dizajn vozidiel Neue Klasse sa jednoznačne zameria na nové možnosti proporcií elektrických vozidiel, ktoré sa budú líšiť od minulosti a to vrátane väčšieho vnútorného priestoru. Tieto inovatívne prvky sa spoja s novou generáciou elektrických pohonov vychádzajúcich z úplne novo vyvinutej a maximálne integrovanej konštrukcie vysokonapäťových batérií s upravenými článkami. Vo vozidlách Neue Klasse prinesie táto unikátna kombinácia výrazný pokrok v oblastiach ako nízka spotreba elektrickej energie, pričom hlavným zámerom bude dosiahnuť dojazd a výrobné náklady porovnateľné so špičkovými spaľovacími motormi.

Nová generácia pohonných jednotiek bude založená na maximálne škálovateľných moduloch schopných pokryť všetky segmenty trhu a verzie Neue Klasse od veľkoobjemových sérií až po exkluzívne vysokovýkonné modely M. Jedným z možných smerov napredovania bude aj elektrický pohon založený na vodíkových palivových článkochTypický zážitok z jazdy s BMW sa bude aj naďalej umocňovať a zameria sa na plne elektrické vozidlá vrátane možností pre špičkové asistenčné systémy vodiča a vysoko autonómnej jazdy.

Zmena pohľadu: cieľmi budúcich generácií produktov sú recyklácia a obehová ekonomika

S modelmi Neue Klasse plánuje spoločnosť BMW Group posunúť význam trvalo udržateľného rozvoja na úplne novú úroveň. Okrem prechodu na obnoviteľné zdroje, ktoré dodávajú energiu vlastným výrobným procesom ako aj dodávateľskej sieti, sa spoločnosť BMW Group zameria aj na celkové zníženie spotreby zdrojov ako takých. Vo svetle narastajúceho nedostatku obmedzených zdrojov a rastu cien surovín sa stáva tento krok absolútne nevyhnutným nielen z pohľadu úsporného nakladania s materiálmi, ale aj z pohľadu dôraznejšieho podporovania trvalo udržateľného rozvoja zo strany spoločnosti BMW Group ako spôsobu, vďaka ktorému možno napredovať. „V roku 2017 sa prvý raz stalo, že ľudstvo vyťažilo za jediný rok viac ako 100 miliónov ton surovín. A to je trend, ktorý musíme v automobilovom svete zmeniť,” dodáva Zipse. „Tí, ktorí v rámci svojho podnikania plánujú aj naďalej využívať obmedzené zdroje planéty, by si na to do budúcna mali nájsť dobré dôvody.”

Preto bude podiel druhotných materiálov používaných pri výrobe vozidiel Neue Klasse (recyklovaná oceľ, plasty či hliník) výrazne narastať a to najmä so zámerom minimalizovať ťažbu primárnych surovín. Spolu s týmto princípom sa spoločnosť BMW Group zameria na zmenu pohľadu a vo vývoji bude vyžívať predovšetkým druhotné materiály všade tam, kde to dovolia možnosti s ohľadom na ich kvalitu a dostupnosť. „Naším cieľom je zaručiť, aby najzelenšie elektrické vozidlo na trhu bolo vyrábané v BMW,” zdôraznil Zipse.

Spoločnosť BMW Group sa pri tom môže oprieť o viac ako desať rokov skúseností získaných z vývoja modelu BMW i3*, prvého vozidla vytvoreného na základe celostného pochopenia trvalo udržateľného rozvoja. Okrem ďalších inovácií, približne 25 percent všetkých materiálov použitých na vonkajšie panely modelu BMW i3* z termoplastu bolo recyklovaných, prípadne pochádzali z obnoviteľných zdrojov. Vysoký podiel obnoviteľných surovín a recyklovaných materiálov sa nachádzal aj v skladbe interiéru.

V budúcnosti sa s recyklovanými materiálmi bude počítať už od začiatku navrhovania vozidla. Tento prístup je veľmi dôležitý, aj keď jednou z hlavných výziev, ktorým čelí recyklačný proces, je získavanie materiálov v dostatočne čistej forme. Napríklad je nevyhnutné, aby sa pred recykláciou odstránili z vozidiel ich elektrické rozvody. Zámerom je zabrániť zmiešaniu ocele s meďou obsiahnutou v káblových zväzkoch. Inak by už takáto druhotná oceľ nespĺňala náročné bezpečnostné požiadavky automobilového priemyslu. Výrazne sa musí zvýšiť aj využívanie jedného druhu materiálov a to napríklad na sedadlá. Vďaka tomu narastie aj množstvo materiálu zachyteného v recyklačnej slučke. Detailný pohľad na tento prístup k obehovému hospodárstvu plánuje spoločnosť BMW Group poskytnúť ešte pred podujatím IAA Mobility naplánovaným na rok 2021. Zároveň skúma aj možnosti spolupráce medzi viacerými priemyselnými odvetviami, aby sa ciele obehového hospodárstva poradilo preniesť do reality.

2030: plne elektrické modely budú tvoriť minimálne 50 percent globálnych predajov. Všetky modelové rady dostanú plne elektrickú verziu

Tretia fáza zaznamená postupný pokles absolútnych čísel vozidiel so spaľovacími motormi, ktoré sa dostanú k zákazníkom. Naopak, počet plne elektrických vozidiel, ktoré dodá spoločnosť BMW Group, by mal medzi rokmi 2025 a 2030 medziročne narastať o viac ako 20 percent. Na základe aktuálnych trhových predpokladov by mali dodávky plne elektrických vozidiel spoločnosti BMW Group zákazníkom tvoriť do roku 2030 približne 50 percent. Aktuálne čísla sa pohybujú v závislosti od jednotlivých trhov a výrazne závisia od postupu rozvoja lokálnej nabíjacej infraštruktúry.

V tomto štádiu bude spoločnosť BMW Group na každom zo svojich trhov ponúkať minimálne jeden plne elektrický model v každom segmente svojho produktového portfólia. V ponuke viacerých segmentov sa môžu nachádzať už iba elektrické vozidlá. Primerane k tomu bude spoločnosť BMW Group poskytovať aj výrazne vyšší podiel plne elektrických vozidiel, aby dokázala pokryť očakávaný nárast dopytu. Spoločnosť BMW Group očakáva, že do desiatich rokov bude na cestách celého sveta približne desať miliónov plne elektrických vozidiel.

Značky: