Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zvýšený čas, ktorý deti trávia počas leta online na počítačoch či mobilných zariadeniach, prináša väčšie riziko hackerských útokov, sexuálneho vydierania či kyberšikany. Odborník radi zvýšiť opatrnosť a dohliadnuť na pohyb detí na internete.

Mnoho detí počas letných prázdnin trávi za počítačom či pri smartfón hodiny. Jednou z najčastejších aktivít u detí a mladistvých je práve hranie online počítačových hier či trávenie voľného času na sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram, TikTok, Twitch či YouTube.

Zvýšená aktivita na internete je lákadlom pre hackerov, ktorí sa okrem firiem zameriavajú často aj na mladistvých či deti, ktoré sú v online prostredí najzraniteľnejšie. „Útoky hackerov na deti nie sú ničím výnimočným, v praxi sa stretávame s dvoma najčastejšími typmi útokov. V prvom rade ide o útoky s cieľom obohatenia sa, kedy sa útočníci snažia vylákať od detí údaje z kreditných kariet rodičov, napríklad pri nákupe doplnkovej výbavy k hre a tie následne zneužívajú a obohatia sa. Iným prípadom je sexuálne vydieranie detí, keď sa útočníci pod falošnou identitou snažia získať od detí fotografie, ktoré následne zneužijú. Okrem toho sú deti ohrozené aj kyberšikanou, ktorá môže mať podobu buď slovných útokov alebo ponižovaním pred ostatnými,“ hovorí Daniel Suchý, odborník na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies.

Spôsobov, ako ochrániť deti pred hackermi či kyberšikanou, je niekoľko. Odborník radí najmä venovať pozornosť aktivitám dieťaťa na internete: „Mnoho rodičov dnes nemá potuchy, čo robia deti v online priestore, pritom spôsobov, ako ich ochrániť, je hneď niekoľko. Dôležité je dohliadnuť na to, aby sa deti nedostali na webstránky, ktorých obsah nie je vhodný pre ich vekovú skupinu. Pomôcť tomu môže nastavenie filtrácie obsahu. Rodičovská kontrola zasa pomáha nastaviť prístup k jednotlivým hrám, no siahnuť môžete aj po funkcii časového rozvrhu, ktorý určí, koľko času môže dieťa tráviť online. Po prekročení sa systém automaticky vypne. Toto opatrenie sa dá nastaviť aj pre prístup na sociálne siete,“ hovorí Daniel Suchý.

Technologických riešení na monitoring činností detí na internete je mnoho. Medzi ne patrí napríklad kontrola histórie vyhľadávača, supervízia aplikácií a programov, ktoré dieťa využíva či nástroj, ktorý kontroluje príspevky na sociálnych sieťach. Softvér, ktorý slúži ako rodičovská kontrola, tiež sumarizuje správanie dieťaťa na internete a vyhodnocuje možné problematické situácie.

Nemenej dôležité je tiež s dieťaťom hovoriť o možných nástrahách a rizikách používania internetu. Žiadna technológia totiž nie je 100% účinná a neochráni vaše dieťa pred nástrahami online priestoru, preto je dôležité kombinovať opatrenia s rozhovorom, aby dieťa lepšie chápalo a nebálo sa v prípade problému hovoriť s rodičmi o tejto téme,“ uzatvára Suchý.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.