Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Celosvetový maloobchodný odbyt značky Mercedes-Benz dosahoval v 2. štvrťroku 581 201 vozidiel (+27,0 %)
  • V prvom polroku bolo predaných približne 121 500 vozidiel xEV (hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete a plnoelektrické osobné motorové vozidlá) (+305,0 %)
  • Napriek ohromnému celosvetovému dopytu a vysokému počtu prijatých zákaziek bol odbyt značky Mercedes-Benz výrazne obmedzený pre existujúci nedostatok v dodávkach polovodičových komponentov
  • V druhom štvrťroku bolo vyexpedovaných približne 21 500 sedanov Triedy S (+69,2 %)
  • Odbyt úžitkových vozidiel Mercedes-Benz vzrástol o 37 %, celkový odbyt elektrických úžitkových vozidiel vzrástol o viac ako šesťnásobok

Divízia Mercedes-Benz Cars v prvom polroku 2021 vyexpedovala zákazníkom na celom svete 1 182 724 osobných motorových vozidiel (+25,1 %). V Číne boli dosiahnuté dva nové rekordné výsledky: doteraz najvyšší odbyt značky Mercedes-Benz v druhom štvrťroku (219 059 jednotiek, +5,8 %), ako aj v prvom polroku (441 579 jednotiek, +27,6 %). Okrem toho značka Mercedes-Benz v druhom štvrťroku dosiahla dvojciferný nárast odbytu v Nemecku (+26,3 %) a USA (+38,6 %). Obchodní partneri predaja na celom svete zaznamenali veľmi vysoký dopyt zákazníkov v rámci celého portfólia modelov značky Mercedes-Benz. Napriek tomu sa aktuálny nedostatok v dodávkach určitých polovodičových komponentov v druhom štvrťroku, predovšetkým v júni, prejavil na expedíciách. Očakáva sa, že tento nedostatok v dodávkach bude ovplyvňovať odbyt aj v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch.

„Veľký dopyt zákazníkov po vozidlách značky Mercedes-Benz urýchlil náš dvojciferný nárast v prvom polroku 2021. Počet prijatých zákaziek je vysoký a naďalej ho podporuje obľúbenosť novej Triedy S, vozidiel xEV a začiatok predaja novej Triedy C na mnohých trhoch,“ uviedla Britta Seeger, členka predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG, zodpovedná za odbyt.

Odbyt hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a plnoelektrických osobných motorových vozidiel sa s počtom približne 121 500 jednotiek zvýšil na viac ako štvornásobok (+305,0 %). Celkovo mali vozidlá xEV v prvom polroku 2021 10,3-percentný podiel na celosvetových expedíciách divízie Mercedes-Benz Cars. Od januára do júna bolo vyexpedovaných približne 39 000 plnoelektrických vozidiel (+291,4 %), z toho viac ako 19 000 jednotiek (+469,4 %) predstavovali modely EQA, EQC a EQV (kombinovaná spotreba elektriny: 26,4 – 15,7 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km) [1].

„Pozitívna odozva na EQS po celosvetovej premiére, ako aj výrazný vývoj odbytu elektrických vozidiel ukazujú, že značka Mercedes-EQ začala písať úspešný príbeh svojich elektrických vozidiel,“ hovorí Britta Seeger.

Odbyt osobných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz podľa regiónov a trhov

V regióne Ázia a Tichomorie vzrástol odbyt značky Mercedes-Benz od januára do júna o 26,1 %. Expedície značky Mercedes-Benz dosahovali v Číne naďalej rekordnú úroveň s celkovým počtom 441 579 jednotiek v prvom polroku (+27,6 %). V Európe mali ozdravovanie mnohých trhov a zlepšujúca sa situácia s pandémiou COVID-19 v druhom štvrťroku za následok nárast odbytu s hodnotou 53,7 %. Značka Mercedes-Benz predala v Nemecku od januára do júna spolu 107 269 osobných motorových vozidiel, čím mierne presiahla úroveň z predchádzajúceho roka (+1,0 %). Odbyt v regióne Severná Amerika v prvom polroku dosahoval úroveň 182 305 jednotiek (+24,4 %), pričom bolo zákazníkom v USA vyexpedovaných 160 646 osobných motorových vozidiel (+26,3 %).

Odbyt divízií Mercedes-Benz Cars & Vans

Značka Mercedes-Benz predala v 2. štvrťroku celosvetovo 581 201 osobných motorových vozidiel (+27,0 %) a 1 162 471 jednotiek od januára do júna (+24,3 %). V druhom štvrťroku bolo zákazníkom vyexpedovaných približne 21 500 sedanov Triedy S (+69,2 %), od začiatku roku to bolo viac ako 36 000 jednotiek (+43,1 %). Aj sedany a kombi Triedy E (+11,8 %), kompaktné vozidlá (+42,1 %) a vozidlá SUV (+53,2 %) dosiahli od januára do júna výrazný vývoj odbytu. V prvom polroku bol model GLC SUV znovu najpredávanejším samostatným modelom od značky Mercedes-Benz na celom svete. Za ním nasledoval sedan Triedy C a Triedy E. Nová Trieda C, ktorej predaj sa začal 30. marca, už dosiahla počet nových zákaziek na úrovni približne 50 000 objednávok. Expedície značky smart sa v 2. štvrťroku s počtom 10 524 jednotiek (+148,3 %) viac ako zdvojnásobili. Od januára do júna bolo vyexpedovaných celkom 20 253 dvojdverových a štvordverových mestských vozidiel značky smart (+100,5 %).

V 2. štvrťroku 2021 vzrástol odbyt úžitkových vozidiel Mercedes-Benz aj napriek celosvetovému nedostatku v dodávkach určitých polovodičových komponentov v porovnaní s minuloročným štvrťrokom o 37 %. Celkovo bolo celosvetovo predaných 84 190 vozidiel Sprinter, Vito, Citan a ich prevedení Tourer. Mimoriadne intenzívny bol nárast v Latinskej Amerike a Európe, kde vozidlá eSprinter a eVito výrazne prispeli k rastu, najmä na všetkých európskych trhoch.

„Dôsledne realizujeme našu stratégiu a úspešne pracujeme na dosahovaní nášho cieľa dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti elektrickej mobility v segmente transportérov. Odbyt na úrovni viac ako 2 400 elektrických transportérov už len v druhom štvrťroku pôsobivo zdôrazňuje našu ambíciu,“ uviedol Marcus Breitschwerdt, vedúci Mercedes-Benz Vans. „V máji sme predstavili náš koncept EQT a získali sme veľmi pozitívnu odozvu od médií a zákazníkov. Nasledujúca generácia našich malých transportérov doplní našu paletu elektrických produktov v roku 2022.“

Prehľad maloobchodného odbytu divízií Mercedes-Benz Cars a Vans

 2. štvrťrok 2021Zmena v %H1 2021Zmena v %
Mercedes-Benz*581.201+27,01.162.471+24,3
smart10.524+148,320.253+100,5
Mercedes-Benz Cars591.725+28,11.182.724+25,1
Mercedes-Benz Vans (úžitkové vozidlá)84.190+37,2160.518+27,4
Divízie Mercedes-Benz Cars & Vans675.915+29,21.343.242+25,4
     
Odbyt osobných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz v jednotlivých regiónoch/trhoch    
Európa191.735+53,7383.616+22,4
– z toho Nemecko52.823+26,3107.269+1,0
Ázia/Tichomorie284.688+10,0577.723+26,1
– z toho Čína219.059+5,8441.579+27,6
Severná Amerika93.987+38,1182.305+24,4
– z toho USA82.390+38,6160.646+26,3

*vrátane Triedy V, EQV a Triedy X

[1] Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny je závislá od konfigurácie vozidla. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných motorových vozidiel sú uvedené v Príručke o spotrebe paliva a emisiách CO2 a spotrebe elektrického prúdu nových osobných motorových vozidiel, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Značky: