Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje, že od štvrtka 5. 10. 2023 bude plnohodnotne obnovená doprava na oboch koľajach v úseku Bratislava-Vinohrady – Bratislava hl. st. bez nutnosti odklonov osobných vlakov na linke S50 Trnava – Bratislava na konečnú stanicu Bratislava-Nové Mesto.

Všetky vlaky z Trnavy budú teda od štvrtka premávať na stanicu Bratislava hl. st. ako pred výlukou a vybrané vlaky kategórií REX a R už nebudú výnimočne zastavovať na prestup cestujúcich v stanici Bratislava-Rača.

Nástupištia č. 3 a 4 sú zrekonštruované, majú nové hrany, ako aj povrchy – zámkovú dlažbu s vodiacimi prvkami pre slabozrakých a nevidiacich. Opravou sa zabezpečilo aj odvodnenie, aby voda pri daždi nezatekala na schody a do podchodu. Obnova nástupíšť č. 3 a 4 zvýšila úroveň a komfort cestovania, pričom nástupištia spĺňajú medzinárodné pravidlá aj pre pohyb imobilných a nevidiacich cestujúcich. Rekonštrukcia trate umožnila odstrániť viaceré obmedzenia rýchlosti z dôvodu zlého stavu koľají.

Obnovou pôvodnej trasy vlakov Os z Trnavy na hlavnú stanicu v Bratislave sa zvýši aj prepravná kapacita na bratislavskú hlavnú stanicu, ktorá bola z dôvodu tejto výluky na linke Trnava – Bratislava hl. st. obmedzená. Ukončením prvej etapy výluky v stanici dôjde aj k eliminácii meškaní nielen pre regionálne, ale aj pre diaľkové vlaky.

Obnova stanice Bratislava-Vinohrady plynule pokračuje rekonštrukciou nástupíšť č. 1 a č. 2, ktorá však neovplyvní trasy vlakov na linke S60/R60 Nové Zámky/Galanta – Bratislava, všetky vlaky budú začínať a končiť v stanici Bratislava hl. st. Avšak diaľkové vlaky kategórie EC (okrem EC 282 a EC 283) a EN budú odklonené cez stanicu Bratislava východ, čo môže spôsobiť ich meškanie do 10 minút.

Rekonštrukcia nástupíšť manažérom železničnej infraštruktúry Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) potrvá do konca Grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023, teda do 9. 12. 2023. V stanici Bratislava-Vinohrady budú môcť cestujúci na linke Nové Zámky/Galanta – Bratislava v období od 5. 10. až 6. 11. 2023 využívať na nástup a výstup len nástupište č. 1 a od 7. 11. 2023 do 9. 12. 2023 len nástupište č. 2. Všetky vlaky, ktoré pravidelne zastavujú na Vinohradoch, tam budú zastavovať aj naďalej.

O prípadnej zmene nástupišťa na stanici Bratislava-Vinohrady budú cestujúci vopred informovaní prostredníctvom staničného rozhlasu a informačných tabúľ na stanici.

Okrem rekonštrukcie nástupíšť bude prebiehať aj úprava traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku z bratislavskej hlavnej stanice na Vinohrady, kde bude prebiehať len jednokoľajná prevádzka. Z tohto dôvodu vlaky prechádzajúce týmto úsekom (vlaky smer Nové Zámky) môžu mať meškanie od 5 do 15 minút.

Rekonštrukciou nástupíšť sa zvýši úroveň a komfort cestovania, nástupištia budú spĺňať medzinárodné pravidlá aj pre pohyb imobilných a nevidiacich cestujúcich. Rovnako ako pri predchádzajúcich nástupištiach číslo 3 a 4 sa vymení hrana nástupíšť, ako aj povrch nástupíšť za zámkovú dlažbu s vodiacimi prvkami pre slabozrakých a nevidiacich. Opäť sa zabezpečí odvodnenie, aby voda pri daždi nezatekala na schody a do podchodu. Zároveň opravou trate sa odstránia viaceré obmedzenia rýchlosti z dôvodu zlého stavu koľají.

Značky: