Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rozhodli ste sa vo svojej firme pustiť do e-mailového marketingu? Máte databázu, máte čo posielať, máte aj vhodný nástroj, ale nemáte formu. Prišiel čas nechať si pripraviť HTML kód šablóny e-mailu. Čo ale máte chcieť po kóderovi a ako máte jeho prácu skontrolovať? Nie je totiž HTML kód ako HTML kód.

„Chcem HTML e-mail“

HTML má mnoho verzií – dnes sa najčastejšie pracuje s HTML5, dynamickým obsahom, java scriptami a ďalšími technológiami, ktoré sa obvykle nazývajú Web 2.0 a umožňujú vytvárať úžasne dynamické stránky, animovať obsah a používať efektné prechody. Nič z toho však nie je v e-mailoch možné. Webový kóder tak narazí na historickú bariéru, s ktorou väčšinou nemá žiadne skúsenosti. “Stretávame sa s tým skoro každý deň – grafik pripraví klientovi šablónu pre jeho nový e-mail, dodá ju v HTML a výsledok je moderný, krásny,… a nepoužiteľný. Návrh a kódovanie pre e-mail má svoje veľmi striktné pravidlá a zároveň mnoho výnimiek pre jednotlivých e-mailových klientov. Pokiaľ si grafik a kóder nie sú týchto pravidiel a obmedzení vedomí, výsledok obvykle skončí veľmi zle a vedie ku kompletnému redizajnu,” hovorí Jakub Olexa zo spoločnosti Mailkit poskytujúcej komplexné riešenia v oblasti e-mailového marketingu

Riešením nie je ani realizácia e-mailových kampaní v čisto grafickej podobe, pretože tento druh kampaní je nutné dávkovať veľmi opatrne. U čisto grafickej kampane je výrazne náročnejšie príjemcu zaujať a docieliť tak požadovanú akciu a dochádza tak oveľa rýchlejšie k ignorancii e-mailov zo strany príjemcov.

Naopak, pri použití kampaní, ktoré obsahujú tak textové informácie ako aj grafické prvky, má odosielateľ omnoho väčšiu možnosť príjemcu obsahom zaujať. Tento variant si však vyžaduje dôkladnú prípravu a spracovanie. “Zarovnanie, odsadenie, farby textov a odkazov, zobrazovanie obrázkov, celkovú koncepciu. Tu všade potom môže dôjsť k výraznému rozdielu vo vzhľade e-mailu naprieč rôznymi poštovými klientami. Aj keď výsledný e-mail nemusí byť nutne úplne nečitateľný, rozhodne kazí dojem a znižuje účinnosť kampane,” vysvetľuje Jakub Olexa.

Zobrazovanie e-mailových správ napísaných v HTML kóde neoptimalizovanom pre poštových klientov:

Optimalizovaná HTML šablóna

Oproti vyššie spomínaným riešeniam rovnaký návrh s použitím optimalizovanej šablóny myslí na všetkých poštových klientov naprieč všetkými možnými zariadeniami, kde sa dá e-mail prečítať. Počíta s ich špecifikami a prispôsobuje sa im. Pokiaľ je HTML kód „správne“ napísaný pre poštových klientov, tak sa odosielaná správa zobrazí všade čitateľne a bez chyby. E-mail bude správny tak  v Outlooku, vo webovej pošte freemailovej služby ako aj v mobile a tablete.

Zobrazovanie e-mailových správ napísaných v HTML kóde optimalizovanom pro poštových klientov:

V niektorých prípadoch sa klient rozhodne pre optimalizáciu s cieľom vyťažiť maximum podporovaných možností na určitej skupine e-mailových klientov, ktorých najčastejšie používajú jeho príjemcovia. To sa však deje na úkor kompatibility s menej rozšírenými klientami. Na tomto prístupe nie je nič zlé, pokiaľ mu predchádza dostatočná analýza používaných zariadení a klientov. Žiaľ, často sa stretávame s tým, že klient uprednostňuje zobrazenie kampane vo svojom špecifickom e-mailovom klientovi na úkor kvality zobrazenia v klientoch príjemcov,” prezentuje svoje skúsenosti expert na riešenia efektívneho e-mailingu Jakub Olexa.  Optimalizácia zobrazení by sa mala preto vždy vykonávať s ohľadom na finálnych príjemcov a nie na jednotlivcov v rozhodovacom procese, ktorí môžu používať úplne atypické prostredie.

Kontrola zobrazovania

Už teda viete, že je lepšie obrátiť sa na kódera, ktorý má skúsenosti s kódovaním e-mailov, než na webdizajnéra, ktorého špecializácia je niekde inde. Ale ako si dodaný HTML kód skontrolovať? Ako zistíte, ako sa e-mailová správa zobrazuje v jednotlivých poštových klientoch? “V riešení Mailkit je možné použiť náhľady. Našim klientom ponúkame možnosť získať zdarma ukážku zobrazenia e-mailovej kampane adresovanej na e-mailových klientov ako gmail, azet.sk, zoznam.sk, seznam.cz, centrum.cz a tiež Outlook 2013,” dopĺňa CEO spoločnosti Mailkit a dopĺňa, že pre pokročilejšie testovanie je k dispozícii aj sada spoplatnených náhľadov, v ktorej nájdete viac ako 40 ďalších poštových klientov vrátane mobilných zariadení na platformách Android, iOS a Windows Phone.

Nezabudnite teda, že kontrola zobrazení e-mailu nie je otázkou estetiky ale predovšetkým účinnosti. Tak ako má znenie predmetu vašej správy vplyv na mieru jej otvorenia, tak má štruktúra, vzhľad a obsah vašej kampane zásadný vplyv na jej úspešnosť, čo do počtu preklikov a tým aj vašich obchodných výsledkov.

Ani najzaujímavejšie posolstvo nebude úspešné, pokiaľ ho príjemca neuvidí. Mali by ste sa preto už vo fáze návrhu kampane zamyslieť nad tým, akú formu zvolíte, kde a ako budú prezentované prvky, ktorými chcete zaujať pozornosť vášho príjemcu a tiež či budú vždy dobre viditeľné. “Vyhnite sa plne grafickým e-mailovým kampaniam so zbytočne rozsiahlou ponukou a dĺžkou – e-mail nie je leták ani katalóg. Pokiaľ vaša kampaň nezaujme v prvých cca desiatich centimetroch, príjemca o obsah stratí záujem. Je len veľmi málo výnimiek z tohto pravidla a tie sú postavené predovšetkým na dlhodobej a systematickej práci s príjemcami a budovaní značky,” uzatvára Jakub Olexa.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.