Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet zákazníkov dátových služieb v prvom polroku 2018 opäť rástol. K 30. 6. 2018 Orange evidoval 1,39 milióna zákazníkov mobilných dátových služieb, čo predstavuje 2 % medziročný nárast. Počet zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo 4G siete sa zvýšil o 7 % na takmer 180 tisíc. Celkovo Orange registroval 2,796 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb a 194 tisíc zákazníkov fixných služieb, vrátane 66 tisíc zákazníkov digitálnej TV. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30. 6. 2018 dosiahli 273,5 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 1,3 %.

Ešte rýchlejším tempom ako počet zákazníkov mobilných dátových služieb rástla v prvom polroku 2018 mobilná dátová prevádzka. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 14 % viac dát, pričom už 67 % dát z celkového objemu 11,2 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti. Tá je aktuálne dostupná pre 90,5 % populácie Slovenska.

Orange však už dávno nie je len mobilný operátor. Popri skvalitňovaní mobilnej 4G siete sa dlhodobo sústreďuje aj na rozširovanie svojej optickej siete, ktorá je kľúčová pre poskytovanie fixných služieb. Na tie sa operátor sústredí stále intenzívnejšie, po významom rozširovaní dostupnosti fixného internetu sa aktuálne zameriava na vylepšenie televízie. „Keďže chceme byť plnohodnotný hráč v oblasti konvergencie pre všetkých zákazníkov, vývoj našej televízie či už z pohľadu rozširovania platforiem alebo vylepšovania obsahu je pre nás kľúčový a zapadá do našej konvergentnej stratégie. Preto sa aktuálne sústreďujeme na ďalšie výraznejšie vylepšovanie našich TV služieb, a to ako v zmysle dostupnosti, tak aj v obsahu. Jedno bez druhého nemá zmysel,“ hodnotí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orangeu. „V oblasti televízneho obsahu sme posilnili svoju pozíciu, keďže budeme minimálne tri najbližšie sezóny na Slovensku exkluzívne vysielať futbalovú Ligu majstrov spolu s ďalším exkluzívnym športovým obsahom na novom športovom kanáli Orange Šport. Zároveň sa pripravujeme na spustenie satelitnej TV a ďalších inovatívnych spôsobov distribúcie televízneho obsahu,“ pripomína Lančarič.

To, že strategická orientácia do oblasti fixných služieb je správna, potvrdzuje nielen rastúci počet zákazníkov využívajúcich fixné služby, ale aj finančné ukazovatele. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30. 6. 2018 dosiahli 273,5 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 1,3 %. Stále významnejšiu časť výnosov tvoria výnosy z fixných služieb. Na celkových výnosoch tvoria  5,6 % a medziročne zvýšili o takmer 18 % na 15,4 mil. eur. Takmer 23 % z výnosov za mobilné služby tvorili výnosy z mobilných dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 45,4 mil. eur.

Značky: