Operátor Orange dnes predstavil svoju ponuku, ktorá bude platiť od 15. júna 2017. Generálny riaditeľ spoločnosti Orange vysvetľoval novinárom, že mnoho informácií je nepresných a neúplných. 

Predovšetkým upozornil na to, že ľudia na Slovensku aktuálne žijú v predstave, že domáce ceny platia v celej Európe a môžu sa dostať do stavu, že zaplatia niekedy aj vyššiu cenu. Napr. v Turecku stále zaplatíte za minútu hovoru sumu 2,70 Eur, hoci táto krajina môže pripomínať Európu.

Práve preto Orange predstavil cestovateľské balíky, ktorá umožňujú výhodnejšiu komunikáciu vo vybraných krajinách sveta a tiež obľúbených dovolenkových destináciách mimo EÚ, ako je Egypt, Turecko, Čierna Hora, Srbsko, Monako alebo USA.

Zákazníci Orangeu budú od 15.6. v celej EÚ, ale aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande komunikovať za ceny ako doma. Na komunikáciu v týchto krajinách budú môcť čerpať obsah svojho predplatiteľského paušálu alebo kreditu. Po prečerpaní svojich predplatených minút alebo správ zaplatia za ďalšiu komunikáciu rovnako, ako by platili za komunikáciu do inej domácej siete, ako je sieť Orangeu. To predstavuje 0,10 Eur/minútu alebo 6 centov za SMS. Ak má zákazník neobmedzený balík volaní a SMS, využiť ho môže v spomenutých krajinách. Rovnako budú môcť zákazníci využívať svoje predplatené dáta.

Orange však môže po prečerpaní určitého objemu dát uplatniť roamingový príplatok, ktorý mu umožňuje regulácia.  S novými paušálmi Go Europe, ktoré nahradzujú staré programy Go, využívajú zákazníci v EÚ aj dáta rovnako ako doma.

Vynovené paušály Go, s názvom Go Europe, prinášajú možnosť čerpať dáta v EÚ rovnako ako doma. Zákazníci majú podľa zvoleného paušálu k dispozícii objemy dát od 500 MB až 10 GB dát. Tieto dáta sa za rovnakých podmienok ako doma dajú použiť v krajinách EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Ak tento objem dát nestačí, môžu si ho ďalej navýšiť o 500 MB alebo 1 GB za 3 Eurá. A aj tieto dáta sa dajú použiť na Slovensku alebo doma.  Zákazníkom, ktorí už paušály Go majú predplatené, budú ich paušály automaticky zmenené na paušály Go Europe, pričom pôvodne predplatený objem dát ostáva zachovaný.

Cestovateľské balíky

Od 15.6. 2017 upravuje Orange svoje doplnkové roamingové služby tak, aby boli pre zákazníkov výhodné aj po tom, čo nové európske roamingové regulácie vstúpia do platnosti. Okrem zvýhodnenej ceny komunikácie v EÚ získavajú zákazníci s cestovateľskými balíkmi tiež ďalšie výhody – cestovné poistenie pre celú rodinu či zvýhodnenú komunikáciu v ďalších krajinách sveta.

Zákazníci sa môžu sami rozhodnúť či budú v roamingu komunikovať za regulované ceny platné v EÚ, alebo si zvolia niektorý z cestovateľských balíkov, ktorý im komunikáciu v zahraničí môže ešte viac zvýhodniť.

Ku všetkým paušálom je možné aktivovať si balík V Európe ako doma Plus. Majitelia vybraných paušálov s mesačným poplatkom od 30 eur majú k dispozícii aj Max Roaming. S týmito cestovateľskými balíkmi môžu zákazníci v zahraničí komunikovať ešte výhodnejšie a navyše získajú aj ďalšie benefity. 

Nižšie ceny hovorov v EÚ ako doma

Zákazníci s nižšími a strednými paušálmi zaplatia od 15. júna za volania v EÚ podľa regulácie 0,10 eur za minútu, čo zodpovedá priemernej cene za minútu hovoru do inej domácej siete, ako je sieť Orangeu. Balík v Európe ako doma Plus znižuje cenu volaní až o 40 % a za minútu hovoru v EÚ a vo Švajčiarsku zákazníci zaplatia len 0,06 eur. S balíkom Max Roaming volajú zákazníci v EÚ neobmedzene.

Výhodnejšia komunikácia aj v ostatných krajinách sveta

Regulácia roamingu platí len v štátoch Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Cestovateľské balíky V Európe ako doma Plus a Max Roaming ponúkajú výhodnejšiu komunikáciu nielen v EÚ, ale aj vo Švajčiarsku, kde zákazníci zaplatia za komunikáciu rovnako ako v EÚ. Navyše, aj vo vybraných krajinách sveta a obľúbených dovolenkových destináciách ako Egypt, Turecko, Čierna Hora, Monako či USA, zlacňuje Orange komunikáciu na 0,39 eur za minútu, SMS aj MB.

Surfovanie v roamingu

Vyšší používateľský komfort pri využívaní mobilných dát je ďalším prínosom cestovateľských balíkov. S balíkom Max Roaming zákazníci získajú navyše aj 2000 MB dát využiteľných v EÚ. Po prečerpaní predplatených dát Orange zákazníkom s cestovateľskými balíkmi nezníži prenosovú rýchlosť, môžu surfovať aj ďalej maximálnou rýchlosťou, pričom za každých začatých 100 MB dát  zákazník zaplatí  len 0,60 eur.

Istota na cestách

Významným a bezkonkurenčným benefitom cestovateľských balíkov je cestovné poistenie pre celú rodinu s krytím až do výšky 100 000 eur. Vďaka poisteniu, ktoré zákazníci získajú automaticky ako bonus k cestovateľskému balíčku, môžu ušetriť až desiatky eur.

V súlade s reguláciou Orange všetkým zákazníkom deaktivoval ich existujúce doplnkové roamingové balíky. Tí zákazníci, ktorí chcú cestovateľské balíky aj naďalej využívať, si ich môžu kedykoľvek znova aktivovať. Výber tej najvýhodnejšej alternatívy komunikácie v roamingu záleží od komunikačných potrieb a zvyklostí konkrétneho zákazníka, ako aj od  jeho aktuálneho paušálu či kreditu.

O tom, či sa zákazníkom vybraný balík oplatí, sa môžu poradiť s pracovníkmi Orangeu na Zákazníckej linke 905 alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.