Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súvislosti s ďalšou plánovanou modernizáciou svojich sietí začne Orange postupne staršie siete vypínať. Vypnutie 3G siete na Slovensku prebehne do roku 2025, do roku 2030 vypne aj 2G sieť.

Skupina Orange oznámila dnes významný míľnik v rámci modernizácie svojich mobilných sietí v Európe vrátane Slovenska. Svoje 2G aj 3G siete bude postupne do roku 2030 vypínať. Vypínanie starších sietí prebehne v dvoch fázach. 3G sieť na Slovensku, ktorá je aktuálne dostupná pre 95 % populácie, vypne do 31.12.2024. Vypnutie 2G siete prebehne následne, medzi rokmi 2028 -2030.

„Vypnutie sietí starších generácií umožní Orangeu sústrediť sa na novšie typy sietí, ktoré zákazníkom prinesú vyššiu kvalitu a lepšiu používateľskú skúsenosť. Tieto kľúčové benefity pre zákazníkov sa nám vypnutím starších typov sietí podarí zabezpečiť bez dodatočného navyšovania nákladov, ako aj zásadnej zmeny ponuky, pričom sa zároveň obmedzí negatívny dopad na životné prostredie,“ konštatuje Eric Maintenay, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko.

V súčasnosti evidujeme rekordne vysoký dopyt po dátových prenosoch s neustále rastúcim trendom, pričom staršie rádiové technológie 2G a 3G sa využívajú čoraz menej. V mobilnej sieti sa viac ako 93 % dát prenáša cez 4G/LTE sieť, len 7 % zostáva v 3G sieti. Maximálne využitie 4G/LTE a ďalší rozvoj 5G siete zákazníkom prinesie vyššiu kvalitu hlasových služieb a výrazne rýchlejšie dátové prenosy. Aby Orange mohol naplno rozvíjať novšie generácie sietí, potrebuje viac frekvenčného spektra, ktoré práve vypnutím starých sietí získa.

„Vieme, že určitá skupina zákazníkov má stále staršie zariadenia a využíva služby 3G siete. Zákazníkov uisťujeme, že vypnutie technológie staršej generácie o necelé 3 roky by pre nich nemalo mať žiadny negatívny dopad, zároveň budeme významne podporovať ich prechod na modernejšie technológie. Na komunikáciu v 4G sieti je potrebné vlastniť telefón alebo smartfón umožňujúci VoLTE pripojenia a 4G/LTE SIM kartu. Už dnes väčšina telefónov predávaných v Orangei túto funkcionalitu podporuje,“ ubezpečuje zákazníkov Maintenay.

Mobilná 4G sieť je dostupná pre 99,1 % populácie Slovenska vo všetkých 141 mestách a 2 225 obciach na Slovensku, pričom rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+ si môže užívať takmer 55 % populácie.

Ďalšie rozširovanie vysokorýchlostnej 5G siete

Orange sa v tomto roku plánuje sústrediť na výraznejšie rozširovanie svojej 5G siete s cieľom dosiahnuť 20 % pokrytie populácie SR do konca roka 2022. Pokračuje v stratégii nasadzovania vysokorýchlostného 5G a teda aj v prípade pokrývania v roku 2022 bude 5G sieť prevádzkovať na frekvenciách určených pre 5G siete.

Nové pokrytie vysokorýchlostnej 5G siete bude zamerané na mestá aj vidiecke oblasti, turistické centrá a lokality s potenciálom pre biznisových zákazníkov.

Značky: