Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré každoročne udeľuje Nadácia Pontis firmám za projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, získala v kategórii Dobrý partner komunity spoločnosť Orange Slovensko. Víťazi ocenenia boli vyhlásení 8. septembra 2021 v Novej Cvernovke v Bratislave.

Ocenenie Dobrý partner komunity vyzdvihuje výnimočné projekty firiem, ktoré sa týkajú riešenia spoločenských problémov alebo podpory komunít. Spoločnosť Orange ho získala za svoje aktivity v oblasti podpory duševného zdravia.

Keď sme sa v prvej vlne pandémie od partnerských organizácií dozvedeli alarmujúce dáta o jej dlhodobých vplyvoch na duševné zdravie a ako je na Slovensku systémovo zanedbávané, museli sme zareagovať. Obrátilo sa na nás združenie IPčko s prosbou vytvoriť novú linku na poskytovanie dištančného poradenstva. Využili sme preto technické a finančné možnosti a v rekordnom čase 12 dní sme vytvorili novú krízovú linku pomoci, ktorá je dodnes dostupné pre kohokoľvek a bezplatne, anonymne,“ uviedol Martin Hromkovič, riaditeľ Úseku B2C marketingu a značky, Orange Slovensko.

Zvýšený výskyt depresie označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Až s príchodom pandémie, ktorá depresie u mnohých ešte viac prehĺbila, si ľudia uvedomili akútnosť témy duševného zdravia a prevencie duševných chorôb, s ktorými sa môže stretnúť každý. Nadácia Orange sa preto rozhodla rozšíriť spoluprácu s občianskym združením IPčko a podporiť aktivity, ktoré nie sú len prejavom akútnej pomoci v ťažkých životných situáciách, ale majú tiež preventívny charakter.

Aj vďaka našim aktivitám sa o duševnom zdraví na Slovensku hovorí intenzívnejšie.

Táto cena by nebola nebyť IPčka, Ligy za duševné zdravie a Linky detskej istoty, nebyť odborníkov, ktorí neúnavne, empaticky skúmajú naše duše. Z aktuálneho prieskumu Ligy vyplynulo, že každý 4. až 5. Slovák trpí úzkosťou a pritom drvivá väčšina Slovákov považuje duševné poruchy za hanbu. V našej spoločnosti pretrváva silná stigma, ktorá sa môže postupne rozplynúť, iba ak neprestaneme seba a svojich blízkych vzdelávať a citlivo sebe a iným načúvať. Ďakujem Nadácii Pontis a hodnotiacej komisii za uznanie našej práce, čaká jej nás ešte veľa, ale suplovať systémové riešenie zo strany štátu nezmôžeme. Teším sa, že sa niektoré potrebné kroky udiali a verím, že budú pribúdať,“ doplnila manažérka a správkyňa Nadácie Orange, Andrea Ungvölgyi.

Nadácia Orange zo svojich zdrojov kapacitne posilnila aj Linku detskej istoty a Ligu za duševné zdravie, ktoré sa spolu s IPčkom spojili do Iniciatívy www.pomozeme-krizovelinky.sk. Okrem toho Nadácia Orange v ostatnom čase podporila aj intervenčný tím IPčka a projekt Zippyho kamaráti cielený na duševné zdravie detí.

Všetky nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia posudzujú nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií.

Značky: