Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Blockchain patrí medzi najviac diskutované technologické témy dneška.

V Googli nájdeme 143 mil. odkazov na túto tému. Ide síce o pokrokovú technológiu zo sveta biznisu, ale týka sa aj každodenného života bežných užívateľov.

Čo stojí za slovom Blockchain? Čo to vlastne je?

Zjednodušene povedané, blockchain je miesto, na ktorom sú uložené rôzne záznamy, transakcie alebo rôzne udalosti. Tieto záznamy sú pritom zoskupené do vzájomne previazaných blokov, ktoré ich definitívne chránia pre tým, aby s nimi niekto bez oprávnenia narábal, menil alebo vymazal. Nový blok údajov je veľmi rýchlo a automaticky distribuovaný do všetkých uzlov siete blockchain.

K údajom, ktoré sa v sieti nachádzajú, sa dá dostať pomocou moderných kryptografických algoritmov a komunikačných protokolov. Vieme teda zaistiť, že údaje sú vždy dostupné, sú pravé a je isté, že v sieti nedošlo k ich zmene alebo úprave.

Údaje sú viditeľné pre všetkých používateľov siete blockchain, výnimkou môžu byť vybrané dôverné informácie, ktoré možno chrániť šifrovaním. Používatelia na základe toho vedia, že údaje sú pravé a dôveryhodné a to bez toho, aby si museli dodatočne overovať v inom systéme.

Súvisiace súbory možno prepojiť s inými záznamami v sieti tak, že do blockchainu sa uloží len časť súboru, tzv. referencia a zároveň jeho jednoznačný elektronický odtlačok, tzv. hash.

EY sa touto prelomovou témou zaoberá veľmi aktívne, tak na globálnej ale aj lokálnej úrovni, čo dokazuje aj založenie EY blockchain hubov v New Yorku, Londýne a v Trivandrume v Indii.

Technológia blockchain má potenciál univerzálne zmeniť štruktúru biznisu v takmer každom odvetví globálnej ekonomiky. K dnešnému dňu globálna sieť EY ponúka viac ako 50 biznis procesov, ktoré využívajú technológiu blockchain v oblasti finančných služieb, zdravotnej starostlivosti, logistiky a ďalších priemyselných odvetví.

Vidíme, že o túto tému je momentálne veľký záujem aj zo strany Európskej únie, ktorá plánuje, že v najbližších rokoch bude mnoho verejných služieb používať práve technológiu blockchain.“ hovorí Peter Borák, partner EY pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti a blockchainu na Slovensku. „Treba si však uvedomiť, že veľakrát sa táto technológia preceňuje. Verejnosť má od nej príliš veľké očakávania, ktoré sú vyvolané neznámom a ľudskou zvedavosťou. V neposlednom rade si veľa ľudí spája túto technológiu iba s kryptomenami.“ dodáva Peter Borák.

„V EY pristupujeme k tejto téme kriticky. Pozeráme na racionálne využitie technológie blockchain v praxi. Vytvorili sme príklady, na ktorých môžeme potenciálnemu záujemcovi ukázať, ako blockchain funguje. Dokážeme vytvoriť aj prototyp šitý na mieru, aby si zákazník mohol vyskúšať, ako systém funguje v praxi.“ hovorí Mikuláš Zalai, senior manažér oddelenia podnikového poradenstva EY.  „Reálne sme pripravili dva praktické príklady. Jeden sa týka dodávateľského reťazca a druhý pokrýva problematiku stáčania kilometrov v automobiloch.“ dopĺňa Mikuláš Zalai.

V EY veríme, že pomocou tejto technológie sa dá zabezpečiť transparentné sledovanie transakcií alebo udalostí. Dá sa využiť v takmer všetkých odvetviach priemyslu a v neposlednom rade je aj ekonomicky výhodná.

Značky: