Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Žilinská univerzita v Žiline spolupracuje na realizácii Pilotného projektu inteligentnej smart mobility  priamo v prostriedkoch  mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 20. apríla 2021 boli na autobusovej linke číslo 30 v Žiline inštalované zariadenia na zber údajov. Realizáciu projektu v meste Žilina umožnili Dopravný podnik Žilina (DPMŽ) a  mesto Žilina. Projekt je realizovaný v spolupráci s STU Bratislava  za podpory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Technologickým partnerom projektu je spoločnosť Siemens.  Aj vďaka tomuto projektu by mohli na Slovensku o pár rokov jazdiť autonómne vozidlá.

UNIZA a DPMŽ  sa dohodli na Memorande o spolupráci na podporu vedecko-výskumných a inovačných aktivít. Projekt pozostáva z viacerých fáz. UNIZA je riešiteľom 3. fázy,  v ktorej sa zbierajú údaje počas dvoch dní, 21. 4. – 22. 4. 2021. Projekt v Žiline vedie Oddelenie medzinárodných výskumných projektov (OMVP)  – ERAdiate+ v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológii (FEIT) a Fakultou riadenia a informatiky (FRI).

„Trasa autobusovej linky č.30 bola zvolená vzhľadom na rozmanitosť cestnej infraštruktúry, ktorou prechádza. Veríme, že vďaka zozbieraným údajom a ich analýze budeme opäť lepšie pripravení na budúce výskumno-inovačné projekty v autonómnej mobilite nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci nadchádzajúceho Rámcového programu EK Horizon Europe. Naša vďaka patrí aj kolegom z DPMŽ, ich ústretovosti a profesionálnemu prístupu,“ povedala prof. Ing Tatiana Kováčiková, PhD., vedúca OMVP – ERAdiate+.

20. apríla 2021 boli inštalované technologické zariadenia na autobus DPMŽ, ktorý premáva ako linka číslo 30  na trase Vranie-Budatín-Žel.stanica-UNIZA a späť. Autobus je osadený siedmimi kamerami, lidarom, dvomi GPS modulmi, dvomi akcelerometrami a LTE modemom. Okrem údajov zo všetkých týchto senzorov sa zaznamenajú aj všetky údaje z CAN zbernice vozidla.

Čo je podstatou využívanej technológie zberu údajov ? V  reálnom čase dokáže synchronizovane zbierať údaje z inštalovaných zariadení ako aj prevádzkové údaje zo zbernice CAN autobusu v objeme desiatok Terabajtov denne.  Zozbierané údaje budú analyzované a vyhodnocované z pohľadu statickej (dopravné značenie, budovy, sústava mestského osvetlenia a podobne) a dynamickej infraštruktúry (pohyb chodcov, iných dopravných prostriedkov, zvierat).  Analýzou zozbieraných údajov bude možné vytvoriť potrebné algoritmy pre „tréning“ automatizovaných a autonómnych vozidiel.  Prvá fáza projektu začala dňa 9.4. 2021, keď prebehla inštalácia technologických zariadení na autobus Dopravného podniku mesta Bratislava, ktorý premáva ako linka č. 144  na trase z Koliby na Kamzík. Druhá fáza prebiehala v termíne od 16.-18.4 2021, keď bol rovnaký zber údajov realizovaný na električke č. 1 v Bratislave. Informovala o tom STU: Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti.

Značky: