Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pivovar Šariš v tomto roku realizuje ďalšiu významnú investíciu. Napriek kríze, ktorá významne ovplyvnila celý pivovarnícky sektor, pokračuje v pláne a významne investuje do sladovne, ktorá oslavuje 40. výročie jej spustenia do prevádzky. Modernizácia strojov a zariadení si tu vyžiadala 862-tisíc eur. Výroba sa tak stáva ešte ekologickejšia a efektívnejšia a mnohé procesy sa pre zamestnancov zjednodušia.

Pivovar Šariš využíva pri varení svojich pív slad z vlastnej sladovne už od roku 1981 a vďaka dobre nastaveným procesom a technologickým postupom dlhodobo produkuje vysoko kvalitný slad. Len vlani v sladovni z 25-tisíc ton nakúpeného sladovníckeho jačmeňa vyrobili viac ako 19 000 ton vlastného sladu. „V tomto roku sme v Pivovare Šariš realizovali viacero investícií, pričom najvýznamnejšia z nich, vo výške 862-tisíc eur, bola práve v sladovni, ktorá je srdcom pivovaru. Zamerali sme sa na finálnu fázu výroby sladu a modernizovali sa stroje a zariadenia, ktoré využívame pri klíčení a sušení jačmeňa. To nám umožní flexibilnejšie reagovať na dopyt po slade pri zachovaní požadovanej kvality. Kvalitný slad je totiž pri výrobe piva kľúčový,“ vysvetľuje Grzegorz Komora, manažér závodu, Pivovar Šariš.

Modernizácia sladovne = viac ako 1,7 milióna eur za dva roky

Tohtoročná výmena strojov a zariadení v sladovni, ktorá prebieha počas jej letnej odstávky, nadväzuje na minuloročnú investíciu, v rámci ktorej došlo k výmene triedičky jačmeňa za 550-tisíc eur a ďalších 300-tisíc si vyžiadali obracače zeleného sladu. Tieto kroky okrem zefektívnenia výroby znamenali aj zníženie dopadu na životné prostredie a významné úspory, a to až 40 374 kWh energie a vyše 7 ton emisií CO2. V tomto roku Pivovar Šariš realizuje  nákup ďalších nových obracačov, ktorým zavŕšil etapu modernizácie pri procese klíčenia a pribudnú aj nové koľajnice, na ktorých sa obracače posúvajú. Významná investícia ide do kompletnej rekonštrukcie hornej časti hvozdov, kde dochádza k sušeniu zeleného sladu a do výmeny  systému ohrevu pri hvozdení sladu. Modernizácia v sladovni znamená zlepšenie automatizácie v súvislosti s presnosťou procesov. Zamestnancom nové technológie pomôžu, no nebudú mať negatívny dopad na zamestnanosť. Naopak, generačná obmena technológií prispeje k zlepšeniu mnohých procesov, ktoré budú výrobným zamestnancom v sladovni pri práci nápomocné. „Naši ľudia sú pre nás veľmi podstatní, keďže sa aktívne zapájajú do procesu výroby sladu. Denno-denne čerpáme z ich expertízy a v mnohých prípadoch aj z dlhoročných skúseností,“ opisuje procesy Grzegorz Komora.

Dôraz na lokálnych dodávateľov

Pivovar Šariš je súčasťou regiónu viac ako 50 rokov a okrem znižovania dopadov svojej výroby na prírodu sa ho snaží rozvíjať aj inými spôsobmi. „Aj v tomto prípade sme sa snažili staviť na lokálnych dodávateľov všade tam, kde je to možné. Vieme, že ak sa darí miestnym firmám, darí sa aj regiónu. Práve preto sa aj pri nákupe jačmeňa sústreďujeme na lokálnych pestovateľov, s ktorými  budujeme dlhoročné partnerské vzťahy,“ hovorí Grzegorz Komora.

Vďaka pravidelným investíciám do výrobných procesov si Pivovar Šariš dlhodobo udržiava status jedného z najmodernejších v strednej Európe. Zefektívnenie sladovne má význam nielen pre pivovar, ale aj pre udržanie kontinuity odberov sladovníckeho jačmeňa. Potrebné množstvo jačmeňa sa zazmluvňuje so slovenskými pestovateľmi dopredu, čím prispieva k zlepšovaniu podmienok pre slovenských pestovateľov.

Značky: